onsdag 19 december 2012

En bättre värld

Vi lever i den bästa av världar. Trots allt elände är det faktiskt så.

Den enorma medieexponeringen i dag gör att vi lätt får uppfattningen att världen är en värre plats att leva på än någonsin tidigare. Våldsbrotten är fler, otryggheten breder ut sig, välfärden nedmonteras och allt är is och mörker. Det är dock en myt.

Inte minst inom konservativa och socialistiska kretsar finns det en föreställning att det var bättre förr (men det är oklart exakt när "förr" infann sig). Ofta yttras denna tanke i något slags desperat suck över att samhället inte har utvecklats i den riktning man helst hade önskat.

Men aldrig har det satsats så mycket på välfärd i Sverige som just nu. Vi har vårdval och vårdgivare som faktiskt bryr sig om vad vi som patienter tycker. Vi har en konsumentmakt som inte riktigt fanns förr. Vi är friskare och lever längre än någonsin tidigare.

Sedan 1989 har världen förändrats dramatiskt. Hela Europa har demokratiserats. Flera hundra miljoner kineser har lyfts ur fattigdom och Kina har blivit världens andra största ekonomi. Sydkorea, Thailand, Filippinerna och Indonesien har demokratiserats. Latinamerika har gått samma väg. Antalet demokratier i världen har enligt Freedom House ökat från 69 till 117, vilket betyder att en majoritet av världens länder nu räknas som demokratiska.

Det betyder inte att kampen för mänskliga rättigheter varir lyckosam överallt. Ryssland är ett tråkigare exempel, även om Sovjetunionens fall var fantastiskt. Men precis som Johan Norberg skriver i Sveriges Radios OBS har utvecklingen de senaste 20 åren visat att demokratiska idéer kan slå rot i alla samhällen, i alla kulturer.

Detta är en lärdom att bära i minnet när islamofoba krafter hävdar att islam hotar västvärlden med sharialagar och kvinnoförtryck. Även muslimer vill ha frihet. Den arabiska våren lär bara ha börjat.

Demokrati är inte lätt. Men alla vill ha det.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Demokrati är väl ett mycket diskutabelt begrepp, alla kan ju ladda det med vad de än så önskar inte sant? Men i grunden betyder det ENDAST folkstyre och kommer från grekiskan. Nu för tiden är inte Gyllene Gryning i Grekland ok bara för att andra pk:löss vill ha det så, helt ok? Varför i sådana fall? Vad hände med majoritetsprincipen som demokratin vidare säger sig vila på? Ok, inte ens majoriteten har rätt med respekt för minioriteten tillämpas längre. Demkokrati är fördold diktatur!

Länge leve tom Pol Pot men Aldrig Birgitta Ohlsson!Micke sa...

Det är knappast korrekt att den korporativism vi lever under idag innebär att vi har en offentlig sektor som är mer altruistisk.

Den enda skillnaden är att man infört ytterligare ett led som mjölkar skattepengar

Micke sa...

Varifrån har den anonyma nazisten fått iden att hans vänner i Greklnad har majoritet?

Varifrån har han fått iden att demokrati är rätten att köra över alla andra med brun skit om man får parlamentarisk majoritet?

Han delar den vanföreställningen med muslimska brödraskapet i Egypten.


Anonym sa...

Demokrati är bara två vargar och ett får som röstar om vad de skall ha till middag.
Även om jag inte delar hans slutsatser, beskriver Hans Hermann Hoppe förjänstfullt demokratins farliga inbyggda brister i Democracy - The God That Failed.
Ur liberal synpunkt vore kanske trots allt en liten begränsad republik att föredra framför majoritetsdiktatur?
http://www.youtube.com/watch?v=m9gqo3v4kVQ

Micke sa...

Ur sektliberal synpunkt är diktatur alltid att föredra eftersom sektliberalers livsuppgift är att springa ärenden åt kapitalet i tron att dom ska få belöning i nästa liv.

Anonym sa...

Ur Mickes synpunkt är republikanism diktatur, eftersom nättroll inte har mycket till liv överhuvudtaget...

Anonym sa...

Micke har ju spriten och antirasismen. Alltid något.

/Tjalle Bög