söndag 16 december 2012

Modigt eller dumdristigt?


Centerpartiet kommer att driva frågan om fri invandring till Sverige. Frågan är om det med tanke på partiets prekära läge är modigt eller dumdristigt.

Utgångspunkten är ett annat samhälle än det vi har i dag, med en mer flexibel arbetsmarknad där rörligheten mellan jobb ökat och det inte är en fullständig katastrof att bli av med jobbet då det finns nya att hitta.

Detta är det viktigaste i Centerpartiets förslag. Arbetsmarknadspolitiken går i dag ut på att låta människor som redan har jobb att behålla dem, inte att underlätta för arbetslösa att hitta ett. Den måste liberaliseras. Och för att idén med fri invandring ska fungera är det ett minimikrav.

Fri rörlighet och fri invandring ställer även andra krav. Alla som kommer till Sverige kommer ändå inte att hitta jobb eller kanske inte ens vara intresserade av det. Den gruppen måste i så fall också bemötas på något sätt.

För den som arbetar i Socialtjänsten uppstår också frågan hur i hela friden den ska kunna tillgodose bostäder åt alla som kommer hit om vi har fri invandring. Det krävs således även förändringar i sociallagstiftningen och ett större egenansvar. I dag betalar Socialtjänsten (det vill säga skattebetalarna) för hotelljourplaceringar som kan kostar runt 25 000 kronor i månaden för en liten familj.

Frågan är således väldigt stor och för att tas på allvar i den politiska debatten måste Centern vara mycket tydliga med vilka förändringar som krävs. Men det är roligt att ett riksdagsparti nu vågar ta i den. Och Per Ankersjö har förstås rätt i att personer som inte intresseras av idén med fri invandring helt enkelt får hitta ett annat parti än Centern att rösta på. Det bör inte innebära några problem. Riksdagen är i övrigt helt befolkad av partier som vill se en begränsad invandring till Sverige.

Mycket kan man kalla detta centerpartistiska utspel, men givet hur opinionsvindarna blåser är det i alla fall inte populistiskt.

1 kommentar:

Anonym sa...

Centern borde ju av rent taktiska skäl utifrån sitt aktuella läge göra precis tvärtom. Dvs göra en folkpartiet och bli lite av Bondeförbundet på papperet. "Inga underutvecklade raslelement på vår fosterjord". Dem skulle säkert kunna lura tillräckligt många SD:are att välja dem istälet och på så sätt klara att sitta kvar i Riksdagen. Folkpartiet var ju i samma läge tidigare men när de på papperet blev hutupower in Swedia fick de direkt 15,7%. Mvh Jan Saxman