lördag 17 september 2011

Alliansen återinför studentexamen?

Centerpartiet föreslår ett återinförande av studentexamen. Utbildningsminister Jan Björklund är positiv och säger att frågan undersöks i utbildningsdepartementet. Studentexamen avskaffades för drygt 40 år sedan men kan nu alltså komma att återinföras, om än i modern form. Det är ännu oklart hur de jättenya Moderaterna ställer sig till detta (vad Kristdemokraterna tycker lär inte spela någon roll), men hittills har de i princip nickat instämmande till Folkpartiets skolpolitik.

Lärarnas riksförbund är odelat positiva. Jag tror att en studentexamen är något i grunden positivt. En studentexamen med muntliga och skriftliga prov mot slutet av tredje gymnasieåret ökar naturligtvis pressen på eleverna. Det är därför viktigt att undervisningen anpassas efter de nya kraven. Kravnivån på gymnasiet bör höjas, betygsinflationen bekämpas. Den började redan några år efter att det nya betygssystemet införts och lär ha galopperat ytterligare sedan dess.

Från vänsterhåll kommer det naturligtvis att klagas över "sorteringsskola" och ålderdomlig skolpolitik. Flumskolan är på väg att försvinna. Ny läroplan, nytt betygssystem och kanske även en studentexamen är på gång. Allt är inte guld som glimmar i Alliansens skolpolitik, men jämfört med det rödgröna alternativet har regeringen faktiskt skött sig riktigt bra.

Kǎoshì shùnlì - inga problem med tentan.
Förhoppningsvis något även för svenska elever framöver.

Inga kommentarer: