torsdag 8 september 2011

Ett litet protektorat i norr

Håkan Juholt vill att EU granskar medlemsstaternas budgetar innan de kan godkännas. Mer makt till EU, mindre makt till de nationella parlamenten.

En rad företrädare för Folkpartiet vill att Sverige inför euron eftersom det är "för dyrt" att stå utanför (?). "För att kunna ta tillvara våra egenintressen ska vi vara med vid de bord där beslut tas som påverkar vårt land." Vad är det för jäkla resonemang? Sverige påverkas i allra högsta grad av vilken politik som förs i USA, men vi sitter inte med vid Obamas bord för det. Att gå med i klubben för misslyckade politiska experiment - eurosamarbetet - är inte att ta ansvar.

Sverige bör vara en självständig stat med företrädare som väljs av avsätts av det svenska folket. Det är demokrati. Dagens EU är något helt annat. Men varken Folkpartiet eller Socialdemokraterna har något att invända.

Inga kommentarer: