torsdag 15 september 2011

På tiden

Enligt en ny bok var ett 50-tal agenter i Sverige engagerade i DDR:s spionverksamhet mot svenska militära och andra intressen.

Efter alla nazistavslöjanden som kommit efter kriget börjar resultaten av forskning kring svenska folket och Östtyskland nu att materialiseras. Skälet är att Säpos arkiv delvis har gjorts tillgängligt för forskning.

Räkna med fler avslöjanden framöver.

Inga kommentarer: