onsdag 28 september 2011

Släpp länderna loss!

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso förklarade i sitt "State of the Union"-tal att Grekland kommer att stanna i eurozonen och att eurosamarbetet kräver en "djupare ekonomisk integration" mellan EU:s alla medlemmar. Mindre självbestämmande för medlemsstaterna, mer kommandoekonomi.

Detta är förstås väldigt förutsägbart. Det som inte löses med överstatlighet löses med ännu mer överstatlighet. Barroso hånflinar det demokratiska Europa i ansiktet. Och vi alla får betala.

Han hävdade i juni att det inte är så konstigt att det uppkommer vissa problem. Det är ju faktiskt första gången de provar en valutaunion i Europa! Som om man bara kan justera lite grand efterhand som problemen uppkommer.

Lär av misstagen på riktigt i stället och lägg ned detta kostsamma spektakel. Släpp länderna loss!

Lyssna på Nigel Farages svar.

Läs även: HAX

Inga kommentarer: