måndag 2 maj 2011

Terroristernas seger

"Kriget mot terrorismen måste fortsätta", deklarerade Australiens premiärminister Julia Gillard efter den stora nyheten om terroristledarens död. Som för att markera att trots att ärkefienden nu är död och kastad i havet, är kriget inte vunnet. Inget har förändrats i grunden.

Det vore visserligen förmätet att påstå att al-Qaida genom bin Ladins död skulle upphöra att vara ett hot mot fred och säkerhet. Men det är också uppenbart att västvärlden i allmänhet, och USA i synnerhet, behöver en "Wanted"-affisch på väggen. Någon att rikta strålkastaren mot. Terrorismen, detta oerhört vida begrepp, blev den fienden efter de stora attackerna på amerikansk mark för snart tio år sedan.

Vi talar redan i termer av före och efter den 11 september. Framtida historiker kommer att göra det i ännu högre grad. Ty det var när George W Bush delade upp världen i onda och goda, när en Texascowboys förenklade världsbild blev världspolitik, som resan bort från det fria samhället tog fart på allvar. Visst har staten övervakat medborgarna tidigare och kränkt medborgerliga rättigheter. Nu blev emellertid övervakningsfanatismen permanentad. Emotionella amerikaner var lätta att vinna för denna sak när fienden just tagit livet av nära tretusen människor på amerikansk mark. Men inte heller i Europa har protesterna varit särskilt omfattande. Tvärtom har europeiska politiker arbetat lika hårt som de amerikanska för att skydda oss från påstådda terrorhot medelst avlyssning, övervakning och inskränkningar i våra fri- och rättigheter.

Sedan 2001 har vandringen mot ett alltmer sofistikerat övervakningssamhälle således ökat i takt. Demokratiska stater har målmedvetet byggt ut sina befogenheter. Kränkningarna har blivit vardag. Gränserna för vad som anses acceptabelt har flyttats. Få reagerar mot att de måste visa sig nakna eller utstå statliga sexuella trakasserier när de ska flyga. Att all vår elektroniska kommunikation ska lagras har väckt liten uppmärksamhet. Få reagerar över att amerikanerna vill ha tillgång till våra bankdata. Därtill har USA systematiskt struntat i rättsstatens principer och internerat och torterat människor utan laglig grund. 2000-talet har kort sagt fått en usel start ur ett MR-perspektiv.

Just det där fria och öppna samhället vi påstod oss vilja försvara mot terrorister är på väg att avskaffas av våra egna folkvalda politiker. Usama bin Ladin hade velat använda mer hårdföra metoder för att göra oss rädda och medgörliga, men han kan inte vara helt missnöjd med resultatet.

Inga kommentarer: