lördag 28 maj 2011

En narkotikapolitik byggd på myter

Aftonbladet berättar att nederländska myndigheter planerar att förbjuda turister att besöka coffee shops i Amsterdam för att röka på. Detta för att, som tidningen skriver, "göra Holland till ett hälsosammare och lagligare land". Prosit. Det fria Amsterdam med både coffee shops och bordeller är på väg att stegvis utplånas.

Enligt Aftonbladet är Nederländerna känt för att ha Europas mest liberala syn på droger. Detta är förvisso sant, landet är känt som det i Sverige. Men det betyder inte att det är sant. Det är förbluffande hur lite som nämns om Portugal när drogpolitik i Europa diskuteras. Landet avkriminaliserade bruk och innehav av all narkotika 2001. Orsaken till den radikala åtgärden var eskalerande problem med missbruk, drogrelaterade sjukdomar, dödsfall och kriminalitet. Den utvärdering som gjorts visar att politiken överlag varit lyckad. Bland annat framgår att:

- Användning av droger bland högstadieelever minskade från 14,1 till 10,6 procent.
- Användning av heroin bland tonåringar sjönk.
- Personer som går på substitutionsbehandling ökade.
- Marijuanabruk bland personer över 15 i Portugal är lägst i hela EU med 10 procent. I USA är siffran för personer över 12 nästan 40 procent och den stiger i Sverige.
- HIV/aids har minskat bland narkotikaanvändare.

Att en avkriminalisering skulle medföra något slags missbruksepidemi stämmer helt enkelt inte. När folkhälsominister Maria Larsson (KD) argumenterar mot en liberalisering av den svenska narkotikapolitiken gör hon det således mot bättre vetande. Hon gör det enbart av prestigeskäl och för att upprätthålla myten om svensk narkotikapolitik som den enda vägens politik. Det är ynkligt att se hur ledande politiker i Sverige fullständigt kan ignorera all forskning som pekar på fördelarna med en avkriminalisering.

Många länder håller på att tänka om. Det så kallade kriget mot narkotikan kan inte vinnas, förbudspolitiken har nått vägs ände. Frågan är när denna insikt ska nå även svenska beslutsfattare.

Se och ladda ned PDF av Cato institutes rapport om Portugals narkotikapolitik, Drug Decriminalization in Portugal. Lessons for creating fair and successful drug policies.

8 kommentarer:

Magnus Callmyr sa...

Nej, Portugal avkriminaliserade inte alls allt innehav, det är små mängder som är tillåtet och vad det gäller bruk kan du tvingas till behandling om du grips med litet innehav.

Du använder felaktiga källor, Cato t ex är ingen trovärdig källa i detta fall. Lärde ni er inte källkritik på socionomutbildningen?

Hans Li Engnell sa...

Du är tydligen väldigt intresserad av min utbildning. Skicka ett privat mail om du vill veta mer då.

För att förtydliga: när jag skrev avkriminalisering av allt innehav menade jag avkriminalisering av innehav av alla droger. Du kan vara lugn. Jag lovar att rådfråga dig hädanefter när jag skriver bloggposter så att jag får rätt källor till allt.

Micke sa...

Dom särintressen som betalar Catos verksamhet vill tjäna pengar på narkotika.

Det är viktigt att poängtera så att vi förstår varför dom betalar för att sprida dessa uppgifter som knappast får mig att himla med ögonen eftersom resultaten sannolikt lika gärna kan bero på att man fokuserat på frågan.

Anonym sa...

Bra artikel! Det är ingen tvekan om att det som hänt i Portugal utmanar svensk narkotikapolitik i grunden.

Sura kommentarer om Cato institute ändrar inte på den saken.

Rolf A

Micke sa...

Hur kan det utmana i grunden och leda till att all narkotika ska säljas helt fritt som svenska nyliberaler vill om resultaten inte är bättre än dom är och ifall man i Portugal endast marginellt har en "liberalare" lagstiftning?

Johan sa...

Nederländerna kommer att tappa turism. Dessutom kommer gatuförsäljningen att öka markant.

Glöm inte att även Tjeckien nyligen har legaliserat innehav av vissa mängder av olika narkotiska preparat, i skadepreventionssyfte.

Ett Sverige eller EU som ägnar sig åt livsstilsmoralism kommer att förlora massor av kapital till tigerekonomierna. Vad är väl värdet med EU utan den fria rörligheten?

Nu blir jag liberal EU-kritiker.

Anonym sa...

Vilket trams! Jag vet av personlig erfarenhet hur det fungerar med droger. En legalisering skulle få katastrofala konsekvenser för både samhället och individen och då skulle även du drabbas av konsekvenserna.

Om du nu är så nyfiken på droger så ta och prova på, det är kul! Sedan när och om du bestämmer dig för att sluta så tar du ställning till om du fortfarande vill legalisera eller inte.

Anonym sa...

Med all respekt för dina erfarenheter Anonym, men erfarenheterna från länder som Portugal, Holland, Danmark, Schweiz mfl visar att lättnader i lagstiftningen inte utgör det existentiella hot mot samhället som den svenska narkotikalagstiftningen förutsätter.

Även jag har erfarenheter av narkotika, både av att ha använt narkotika och av att ha slutat använda. Det är erfarenheter som fullt ut övertygat mig om den omänskliga och destruktiva karaktären hos den svenska narkotikalagstiftningen.

Rolf A