måndag 16 maj 2011

Lågt valdeltagande gynnar S

En vanlig uppfattning bland folk på vänstersidan är att lågt valdeltagande "gynnar borgarna" och missgynnar i synnerhet Socialdemokraterna. Därför skulle det ligga i borgerlighetens intresse att hålla nere valdeltagandet. De senaste två riksdagsvalen motsäger denna tes. Men inför omvalet i Västra Götaland och Örebro fick den nytt liv igen.

Resultatet av gårdagens omval ger dock tesen ännu mer stryk. Trots att endast 43 procent av de röstberättigade valde att gå till valurnorna i Västra Götaland (jämfört med runt 80 procent i valet 2010) backade samtliga allianspartier utom Centerpartiet (som ökade med försumbara 0,1 procentenheter). Socialdemokraterna, däremot, gick tydligt framåt i båda omvalen. Detsamma gäller för Sverigedemokraterna i Västra Götaland.

Så. Gå och rösta. Lågt valdeltagande gynnar nämligen bara Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Inga kommentarer: