torsdag 7 januari 2010

Schlingmanns vänstervision

Moderaternas, förlåt Nya Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann tecknar sitt partis framtidsvision på Aftonbladets debattsida. Det är ingen rolig läsning.

Han börjar med att säga sig vara övertygad "om att 2010 blir avgörande för Sveriges framtid". Varför och på vilket sätt just detta valår skulle vara "avgörande för Sveriges framtid" får vi inget svar på. Troligen försöker Schlingmann inskärpa de påstådda skillnader som finns mellan de politiska blocken och söka övertyga läsarna om att valet avgör landets framtid. Det är förstås båg. Skillnaderna mellan höger och vänster i svensk politik har sällan varit så små som just nu, vilket Nya Moderaterna tyvärr är en orsak till.

Schlingmann räknar upp fem punkter som ska sammanfatta Moderaternas framtidsvision. Så här säger han om den mänskliga friheten:

"Sverige vara ett land där alla upplever frihet. Det handlar om frihet att styra och påverka sitt eget liv, om att kunna lita på att rättsamhället (sic!) behandlar alla lika och att kunna känna sig trygg både när man går ut och i hemmet. Brottslighet får inte begränsa människors frihet, därför måste vi fortsätta att satsa på fler nya poliser på Sveriges gator och vi måste bättre förebygga brottslighet."

Fler poliser. Det har varit regeringsmantrat långt innan Moderaterna satte sig i alliansregeringen. Även Socialdemokraterna spelade nämligen ut "fler poliser"-kortet. Som om det löser något. Schlingmann nämner visserligen även det förebyggande arbetet men går inte närmare in på vad det kan innebära. Sådant är jobbigt, fler poliser är ett lättare politiskt beslut och fungerar bra som vallöfte. Moderaterna har över huvud taget inte tänkt något i kriminalpolitiken på decennier.

Schlingmann slår även ett slag för klimatalarmismen, som nu kallas "överlevnadsfrågan" (syftar han månne på alla som frusit ihjäl i den pågående vargavintern i Europa?).

Statsfeministen Per Schlingamm presenterar sig också. Under punkten jämställdhet hävdar partisekreteraren för det påstått borgerliga partiet att jämställdhetsarbetet måste börja redan när ettåringarna börjar på förskolan. Detta är en klassisk vänsterfeministisk idé. Barn ska indoktrineras i feministisk genusteori från så tidig ålder som möjligt. Hur detta ska gå ihop med punkten om att som medborgare ha friheten att styra och påverka sitt liv, och föräldrars rätt till detsamma i sin barnuppfostran, får vi heller inget svar på.

Det är kort och gott svammel Schlingmann ägnar sig åt. Att prata framtidsfrågor är viktigt och bra, det har helt saknats i den reinfeldtska politiken så långt. Men resonemanget går över huvud taget inte ihop. Schlingmann och Reinfeldt vill behålla bilden av Moderaterna som partiet för människor som vill jobba och göra rätt för sig och samtidigt inkorporera en mängd vänsterpolitiska åsikter för att locka mittenväljare som tidigare lutat åt vänster.

Moderaternas framtidsvision är förvillande lik Socialdemokraternas: välfärdsstaten ska behållas i nuvarande form och politikernas makt ska bibehållas på de enskilda medborgarnas bekostnad. Det som skiljer är procentsatser på skatte- och bidragsområdet. Kort sagt: status quo. Det är inte mycket till vision. Båda saknar en framtidsvision om ett friare samhälle. Varken Fredrik Reinfeldt eller Mona Sahlin tror på ett sant frihetsbudskap, när Moderaterna och Socialdemokraterna tar ordet frihet i sina munnar smutsas det därför ned.

Inga kommentarer: