onsdag 13 januari 2010

Vad vill Google?

Google och närmare två dussin andra företag har utsatts för intrång mot emailkonton som tillhör aktivister runt om i världen. Enligt Google är intrånget större än vad de först anade och därför skäl nog för företaget att börja tänka på refrängen i Kina.

Kommer Google således dra sig ur världens snabbast växande Internetland? Det låter osannolikt. Och det finns skäl att fråga sig vad Google egentligen vill med detta utspel. Menar du allvar eller ligger mer beräknande ekonomiska skäl bakom? Det finns anledning att misstänka det sistnämnda.

Internet kan öppna dörrar och riva murar. Internet kan befria. Om det råder ingen tvekan. Just därför är webben ett hot mot världens alla regimer. Politiker världen över har ända sedan Internet blev tillgängligt för vanligt folk lagt sina pannor i djupa veck och ställt den stora frågan: Hur ska det här kunna kontrolleras? Censur? Nja, inte i demokratier. Politikerna är inte dummare än att de insett att vi medborgare gillar ett fritt Internet. Vi gillar friheten och tillgängligheten som nätet erbjuder oss, även när det gäller snusk. Så politikerna börjar sin kamp mot det fria nätet med att kamouflera det till en kamp mot barnpornografi. Detta är murbräckan för en allt mer ökande censurering av Internet. Därefter kom kampen mot fildelningen, jakten av en hel ungdomsgeneration. Härnäst kan både religiösa och politiska sidor stå på tur. För att inte nämna alla snusksidor som ännu inte förbjudits.

Det kan tyckas som att jämföra äpplen och päron, men censuren i Kina är egentligen inte så annorlunda. Den handlar om strävan efter kontroll, i detta fall kommunistpartiets kontroll över medborgarnas göranden på nätet. Trots den stränga censuren växer nätanvändandet rekordsnabbt i Kina, vilket är positivt.

Personligen är jag tämligen skeptisk till Googles möjligheter att åstadkomma någon förändring av den kinesiska regimens censurpolicies. Jag tror att en förändring måste komma inifrån, från partiet. Det lär knappast vika sig för ett, förvisso gigantiskt, multinationellt företag. Dessutom: den kinesiska regeringen kan knappast göra ett undantag för just Google. Företaget har således små förutsättningar att lyckas med något konkret - om de nu vill något annat än att göra ett tydligt (och välkommet) statement mot den kinesiska censuren.

Det positiva är att Google, oavsett utgång i det aktuella fallet, har fått igång en diskussion och kanske väckt några medvetslösa människor där ute om vikten av ett fritt Internet. Det finns som bekant all anledning att vara orolig för utvecklingen även i den demokratiska världen vad yttrande- och informationsfrihet på nätet beträffar.

Inga kommentarer: