lördag 9 januari 2010

Rödgrön energikris

Sverige har problem att klara elförsörjningen på egen hand nu under kylan. Det är, tyvärr, i högsta grad förutsägbart.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet är alla ansvariga (och Miljöpartiet hejade förstås på) för den energikris som kan uppstå i Sverige genom att de påbörjade avvecklingen av kärnkraften. Svensk kärnkraft är en ren, säker och synnerligen pålitlig energikälla. Sverige är ett nordligt beläget land med långa vintrar och därmed i stort behov av en säker energiförsörjning. Att lägga ned kärnkraften är således urbota korkat.

Vindkraften har byggts ut rejält de senaste åren (alla verkar vilja ha vindkraft - fast inte i sitt eget närområde). Det är väl gott så. Men vindkraften kan aldrig någonsin ersätta kärnkraften. Många vindkraftverk slås dessutom av när temperaturen sjunker under 30 minusgrader på grund av hållfasthetsskäl. De kan helt enkelt gå sönder annars.

Jag är helt inne på Folkpartiets linje: gör som allt fler länder och bygg ny reaktorer. Se långsiktigt på Sveriges energisituation. Allt annat är oansvarigt och korkat.

1 kommentar:

Nisse i svängen sa...

Men kärnkraften är inget långsiktigt hållbart alternativ för planetens energiförsörjning även om den kan användas för att skapa ett visst andrum några decennier till.

Dessvärre har inte kärnkraftens supporters den allra största trovärdigheten när det gäller viljan att utnyttja det andrummet till något vettigt - som att exempelvis ta fram just de långsiktigt hållbara alternativ som är nödvändiga. Motsvarande nådatid har bevisligen alldeles precis nu, och de senaste 20 åren, slarvats bort till ingenting.

Lägg därtill frågan om att ett kärnkraftssamhälle har moralisk skyldighet att bryta uran om det kan. Sverige kan göra det. Men det görs inte därför att det finns en stark lokal opinion emot på de platser som är aktuella. Den som händelsevis tycker den opinionen är irrationell och bakåtsträvande är exempelvis välkomna att studera vad några års provdrift ställde till med i form av evigt oläkbara skador i anslutning till de västgötska bergen.

Kärnkraften innehåller ett moraliskt dilemma om inteckning av kommande generationers handlingsfrihet som inte har något självklart svar oberoende av vilken politisk ideologi man bekänner sig till. Avfallsfrågan hör också dit.

Personligen är jag för kärnkraft som ett alternativ på medellång sikt av det enkla skälet att alla andra alternativ just nu är sämre. En global energikris skulle skapa ekonomisk misär på en skala som vi antagligen inte ens kan föreställa oss, men kärnkraftslobbyn har så svåra trovärdighetsproblem att det opinionsmässigt ens med det argumentet är möjligt att gå vidare. Jag tror det både är bättre och hederligare att tala om kärnkraften som det pest-eller-kolera-alternativ den är.