lördag 23 januari 2010

Rättsstaten USA...

Barack Obama har haft ett lite motigt första år som president. Alla är besvikna - men av helt olika orsaker. Nu kommer ett nytt bakslag för alla som hoppats på en ny väg för USA efter katastrofpresidenten George W Bush.

Obama lovade mycket under sin storslagna valkampanj. Det var rätt uppenbart att det var upplagt för storskalig besvikelse. Nu förstärker Obama USA:s militära närvaro i Afghanistan (nödvändigt), men det olagliga Guantánamolägret på Kuba kommer inte att stängas som utlovat.

Merparten av de internerade kommer att överföras till amerikansk mark, men 47 väntas bli kvar. Orsaken: de anses för farliga för att släppas fria och omöjliga att ställas inför rätta eftersom bevisen mot dem kommit till genom olagliga metoder. Eftersom de inte kan hållas internerade på dessa kriterier i USA, hålls de kvar på Kuba.

Rättsstaten USA har talat...

Inga kommentarer: