lördag 18 oktober 2008

Betydelselöst

Jag har lite svårt att koppla rubrik till konkreta resultat i den senaste DN/Synovatemätningen. "S backade när Sahlin frös ut vänstern". Problemet är att nedgången hos socialdemokraterna inte är statistiskt säkerställd, blockskillnaden är fortfarande nästan 13 procent och Synovates Nicklas Källebring menar att det inte går att säga om mätresultatet är en tillfällighet eller ett trendbrott. Tämligen meningslöst, alltså.

Nu tolkas detta åt alla möjliga håll och kanter från både höger och vänster. Problemet är dels att sossarnas nedgång inte är statistiskt säkerställd, dels att mätningen gjordes mitt under både finanskris och Sahlins sluddrande i regeringsfrågan med (mp) och (v).

Det är först kommande mätningar som blir intressanta, efter att regeringen lagt fram "sina" (EU:s) förslag för att möta finansoron, efter att människor hunnit bilda sig en uppfattning om Mona Sahlins hattande i regeringsfrågan och gjort sig en bild av de två alternativen efter denna veckas debatter Reinfeldt och Sahlin emellan. Ser vi en tydlig uppgång för alliansen då, kan vi börja diskutera orsaker och framtid.

2 kommentarer:

Björn Felten sa...

Som matematiker kan jag inte annat än reagera över hur usla statistiska modeller Synovate uppenbarligen använder.

Skulle alltså inte 3,2% av 42,5%, dvs. nära 8% skillnad, ligga inom felmarginalen? Särskilt mot bakgrund av att de har frågat 3000, och där alltså varje "röst" motsvarar en tredjedels promille.

Synnerligen anmärkningsvärt, och troligen ett tecken på att de "vägningar" av resultaten, som alla sådana här undersökningsföretag använder sig av, saboterar slutresultaten mer än förbättrar dem.

Det skulle vara intressant att någon gång få se en sådan här undersökning där man får reda på hur resultatet blev baserat på rådata, alltså före friseringen.

Hans Li Engnell sa...

Utan att vara matematiker håller jag med dig. Jag anser att det kan vara sunt att hålla sig skeptisk till plötsliga svängningar i opinionsmätningarna och framför allt undvika att dra några stora växlar på dem. Som vi ser i bloggosfären och i media i övrigt är det helt upp till betraktaren att avgöra VARFÖR socialdemokraterna har tappt drygt 3 procentenheter, ett tapp som vi alltså inte ens vet om det har skett...