lördag 4 oktober 2008

Med Guds hjälp och lite vodka

Socialdemokraterna har brytt sig för lite om integriteten. Därför vill Mona Sahlin inrätta en integritetsombudsman. För att travestera Aeroflots högst inofficiella slogan "Med Guds hjälp och lite vodka" kan man säga att socialdemokraterna går efter devisen "Med Partiets hjälp och en ny myndighet". Då löser det sig alltid.

En integrationsombudsman hade såklart inte gjort saken varken bättre eller sämre vad FRA-frågan beträffar. Kritiken fanns redan från så många olika håll, politikerna valde bara att inte lyssna på den. Socialdemokraterna tog tillfället i akt att leka integritetsförsvarare när kritiken mot FRA-lagen var som hårdast, vilket förstås mest handlade om ett sätt att vinna enkla poänger mot regeringen.

Folkpartiledaren Jan Björklund slår sig plötsligt bröstet för att hans parti hade ett fåtal kritiker till den FRA-lag som Björklund själv tyckte var så bra. Det måste onekligen kännas märkligt att i dag hyllas av sin partiledare efter att tidigare ha utpekats som rena svikare. Folkpartiet går på socialdemokraternas linje och föreslår en integritetsinspektion. Det är parodiskt. Björklund tyckte att den första FRA-lagen var bra men vill ändå ha en särskild myndighet för att undvika övergrepp på människors integritet i framtiden. Centerpartiet påstås vara inne på samma linje. Detta är bara trams. Vad Sverige behöver är ett arbete för att stärka integritetsskyddet i den svenska grundlagen och en författningsdomstol som kan granska om de lagar som stiftas, uppenbarligen inte sällan utan att riksdagsledamöterna är medvetna om konsekvenserna, bryter mot grundlagen.

Om den föreslagna integritetsmyndigheten blir verklighet, vad säger att svenska politiker skulle lyssna på dess eventuella kritik när de kunde skita så fullständigt i vad Advokatsamfundet, Journalistförbundet, jurister, tekniker och många, många andra hade att säga om den första FRA-lagen? Politikerna lär även i fortsättningen eftersträva ett löst koppel när lagstiftning och kontroll krockar med värnandet av människors integritet. Det kommer att komma fler lagar, var så säker. Kampen varken börjar eller slutar med FRA.

1 kommentar:

Gun Svensson sa...

Som att kasta jästen efter bullarna i ungnen. Såg f ö att Birgitta Ohlssons make Mark Klamberg får en känga av en anonym i fp i Aftonbladet
http://aftonbladet.se/nyheter/fralagen/article3449000.ab