tisdag 28 oktober 2008

Euroliket lever

Den pågående finanskrisen gör att euroförespråkarna ser sin chans att föra upp en euroanslutning på dagordningen igen. Fler svenskar är också mer positiva till en anslutning i dag än tidigare. Men motståndet är fortfarande stort. Och det är lika svårt att begripa i dag som tidigare vad Sverige skulle tjäna på ett medlemskap i valutasamarbetet.

Ja, den svenska kronan har tappat väldigt mycket i värde gentemot dollarn och euron under denna senaste oroliga tid. På samma sätt som kronan var väldigt stark mot euron och dollarn tappade mot kronan under många månader tidigare innan krisen kom. Men märk väl att den ekonomiska situationen i alla EU-länder är långt ifrån densamma. Sverige har till skillnad från andra länder stabila finanser att luta sig tillbaka på. En gemensam riksbank för alla EU-länder är helt enkelt ingen bra idé. Ensam är kanske inte alltid stark, men en fri riksbank ger Sverige möjlighet att självt fatta beslut som rör den svenska ekonomin. Inte Italiens, Frankrikes eller Tysklands ekonomier.

Det är för övrigt ganska äckligt att se den politiska reaktionen på sådana här opinionsmätningar. Intresset för att lyfta eurofrågan till en folkomröstning igen är inte särskilt stort, men det beror bara på att nej-sidan fortfarande leder. Ja-förespråkarna avser att vänta tills en definitiv omsvängning har skett. Då kan folket få chansen att rösta igen. Så att det blir "rätt" resultat den här gången...

2 kommentarer:

Robin Enhorn sa...

"men en fri riksbank ger Sverige möjlighet att självt fatta beslut som rör den svenska ekonomin. Inte Italiens, Frankrikes eller Tysklands ekonomier."

Detta går väl ändå lika bra att säga om Stockholm i förhållande till Luleå, Göteborg och Malmö? Gränserna är ju godtyckliga, ritade med krig och endast vidhållna med vapenmakt.

Hans Li Engnell sa...

Luleå, Göteborg och Malmö påverkas i lika hög grad av politiska beslut i Stockholm som Stockholm självt. Så länge vi har nationella parlament med lagstiftningsmakt kommer interna angelägenheter som beslutas på nationell nivå fortsätta att påverka människorna i det aktuella landet. Sedan påverkas vi naturligtvis ÄVEN av händelser utomlands, självklart. Europas ekonomier går dock inte i takt, vilket är själva poängen om eurosamarbetet ska fungera som det är tänkt.