fredag 31 oktober 2008

I politikers tomma huvuden

Visst är det urbota korkat att vilja förbjuda vuxna människor att ingå kontrakt med varandra och att fördöma människors sexualitet om den inte är enligt den gängse normen (heterosexuell tvåsamhet)? Därför är det korkat med ett förbud mot köp av sexuella tjänster. Sexköpslagen är ett uttryck för inskränkthet, intolerans och inte minst hyckleri i det sekulära Sverige där vi tar kvinnans rätt till sin kropp för given. 

Ibland blir politikernas dumheter bara för tydliga. Jag har alltid funderat över hur någon som är för kvinnans rätt till abort med argumentet att det handlar om kvinnans rätt till sin kropp samtidigt kan vara för en kriminalisering av sexköp. Hanna Wagenius har hittat följande lilla text på centerpartiets hemsida angående en resolution från EU:s "liberala" partier om kvinnans rätt till sin egen kropp:

"Det innebär bland annat att medlemsstaterna ställer sig bakom alla kvinnors rätt till sin egen kropp, att man aktivt ska arbeta för att förebygga att kvinnor utsätts för våld, trafficking och prostitution."

Det är förstås en rejäl logisk kullerbytta som känns igen. Det som fascinerar är hur detta har kunnat skrivas utan att någon kommit med en liten försiktig invändning. Det är så kallade "liberaler" som suttit och knåpat ihop detta (jag ska ta och läsa hela resolutionen för att se om beskrivningen är representativ för helheten). Förmodligen beror det helt enkelt på att saken inte ens har lyfts till diskussion. Ingen har ens reagerat. Skrivelsens utseende har fattats av människor som tycker eller förväntas tycka exakt likadant och i sådana sällskap behövs inga diskussioner. Att man ska bekämpa prostitution anses allmängiltigt. Orsakerna till att någon säljer sexuella tjänster, och hur den enskilda sexsäljaren personligen uppfattar sin situation, beaktas inte. 

Ordalydelsen signalerar också att sexsäljare ses som offer. Den som utsätts för våld är ett våldsoffer. Den som utsätts för trafficking i någon form (det är för övrigt bara en del av all traffickingverksamhet som är i sexuella ändamål) är definitivt ett offer för ett hemskt brott. Men den som säljer sex behöver inte ha tvingats till det av någon annan. Ändå buntas sexsäljarna ihop med våldsutsatta kvinnor och människor som säljs som slavar för olika syften. Det är vidrigt, unket och fruktansvärt upprörande. 

Ovanstående visar oss återigen hur lite ord egentligen betyder när de hoppar ur politikers munnar, hur lite mening och substans det finns bakom allt som sägs. De är luftlandsatta personer med allt mindre koll på den verklighet i vilken alla de människor de sitter och dikterar villkoren för lever. 

Kan ni få in följande i era tomma skallar? 
Jag vill inte ha med er att göra! 
Jag vill inte tyglas av era inskränkta moralpredikningar! 
Jag vill inte se era hycklande ansikten längre! 
Jag lovar att inte lägga mig i era perfekta små liv om ni bara ger tusan i mitt! 

Har vi en deal?

1 kommentar:

Anonym sa...

"Ordalydelsen signalerar också att sexsäljare ses som offer."

Detta gäller så klart endast ifall sexsäljaren är kvinna. Manliga sexsäljare ses i allmänhet inte som offer i samma utsträckning.....