fredag 3 oktober 2008

Bra med tidig markering

I Brottsbalken 1:6 står att för brott som någon begått innan han fyllt 15 år får ej tilldömas påföljd. Det vill kristdemokraten och advokaten Peter Althin ändra på. Hans förslag att sänka straffåldern från 15 till 13 år har föga förvånande väckt mycket uppståndelse och kritik. Ordet barndomstolar gör att människor ryggar tillbaka. Även jag är osäker på om det verkligen skulle fungera som Althin tänkt sig det, men det är definitivt värt att diskutera. Frågan om hur vi behandlar unga lagöverträdare och om det alls fungerar måste kunna ventileras utan att det blir kalabalik.

Ingen vill kasta barn i fängelse. Påföljder för brott som begåtts av unga regleras i LUL (Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). För brott som skulle ge fängelse om gärningsmannen varit vuxen, finns ungdomsvård och de så kallade HVB-hemmen. Uppföljningar visar att effektiviteten i att placera unga i HVB-hem är mycket skrala. Uppföljningen som görs efter tre (eller i vissa fall fem) år går ut på att se om den unge återfallit i brott, om personen är känd av Skattemyndigheten (och således arbetar och försörjer sig) och/eller av Försäkringskassan (och är sjukskriven). Den görs på personnumret och ger alltså en statistisk bild av hur många av alla som tagits in på dyra HVB-hem, där en plats kostar tusentals kronor per dygn, som har klarat sig när de kommit ut i det vanliga livet igen.

Kritiken har varit hård mot behandlingstanken som sådan eftersom den alltså visat sig ge ganska dåliga resultat bland unga. Frågan är vad som är alternativet till vård för människor så unga som 15-18 år. Är den unge mellan 13 och 15 blir det i värsta fall ett fall för Socialtjänsten. Kanske är detta otillräckligt. Personer i KRIS har påtalat problemet med att unga kriminella skickas till Socialtjänsten, rycker på axlarna, går därifrån och fortsätter som förut. Inget ont sagt om alla som jobbar där, men det är möjligt att de inte är riktigt lika avskräckande som en polis och domstol skulle ha varit.

Jag tror inte på hårdare straff, jag tror inte på hårdare tag generellt sett. Men jag tror på tidigare insatser. När man är 13 år har man inte hunnit bli så lika kaxig som vid 17. Att åka fast för ett brott då svider rejält. Unga på glid kan och bör fångas upp tidigt, inte när de hunnit bli 17-18 år och skapa sig en brottslig bana. Ett samtal på Socialtjänsten biter inte särskilt bra, det krävs mer för att i tidig ålder ha en reellt avskräckande effekt. När det gäller unga tror jag, till skillnad från när det gäller vuxna, på en avskräckande effekt. Här finns mer att göra.

Inga kommentarer: