måndag 3 december 2007

Venezuela nobbar Chávez galenskaper

Opinionsundersökningarna hade hintat om det, men det kändes ändå lite oväntat att den hyllade knäppsocialisten Hugo Chávez skulle åka på pisk i folkomröstningen i Venezuela. Chávez ville driva igenom ett helt paket av förändringar, bland annat förlängd mandatperiod, avskaffande av riksbankens oberoende, avskaffad gräns för hur många mandatperioder presidenten kan omväljas samt att inte längre göra privat ägande till en rättighet. Det blev en knapp seger för nejsidan, men likafullt en seger

Det är en tydlig markering från folket i Venezuela att nobba presidentens försök att göra landet till en socialistisk stat. Nu återstår att se hur Chávez reagerar och agerar framgent. Kommer han att försöka genomföra dessa förändringar ändå, steg för steg? Venezuela har redan hunnit ganska långt på det sluttande planet.

Venezuela firar i dag. I Ryssland gick det dessvärre inte lika bra...

Inga kommentarer: