måndag 10 december 2007

Marknadsekonomi bäst för miljön

"Det är i uppfattningen av vad marknadsekonomi innebär som deras analys brister: det är inget fel på marknadsekonomin ur miljösynpunkt - problemet är att ingen har prövat den ännu. Marknadsekonomi innebär inte frihet från alla regleringar. Tvärtom innebär det att man inte får förbruka resurser som man inte äger."
Christofer Fjellner, Europaparlamentariker, i en replik på Brännpunkt.

Inga kommentarer: