fredag 7 december 2007

Länsrätten slår ned på yttrandefriheten

Tillståndet för Salemmarschen var klart, men kommunen protesterade. En oenig länsrätt upphäver nu tillståndet. Rådmannen Leif Nilsson ansåg att det inte är skäl nog att "oroligheter kan förväntas". Anledningen till att dessa oroligheter kan förväntas är att det som vanligt väntas motdemonstranter. Det är polisens uppgift att se till att både demonstranternas och allmänhetens säkerhet kan garanteras. Så ska det fungera i en demokrati med mötes- och yttrandefrihet. Men så fungerar det uppenbarligen inte i Sverige.

Upphävandet av tillståndet är bara tillfälligt, men markeringen från politikernas sida är tydlig. "Äntligen lyssnade någon på folket",
säger det moderata kommunalrådet Lennart Kalderén, som också anser att jurister "är alltför rigida". Herr kommunalråd borde ha sig en spark i ändan och en lektion i svensk grundlag.

Inga kommentarer: