lördag 15 december 2007

Öppna upp för månggifte!

Jag tror inte att vi är så toleranta i Sverige som många verkar ta för givet. Jag tror att toleransen mot homosexuella mestadels är en politiskt korrekt fasad. Det är säkerligen en generations- och traditionsfråga, yngre har förmodligen större tolerans mot sexuella minoriteter än äldre (även om det bör noteras att det även bland yngre finns stor intolerans mot verklig sexuell frihet), men generellt sett tror jag att våra uppsminkade politiker inte företräder den största delen av svenska folket i "homofrågorna". Många vågar bara inte säga det som är politiskt inkorrekt. Det är förstås bara en känsla. Men folks verkliga reaktioner är lätta att få genom att utföra små experiment i vardagen - som när en grupp i min universitetsklass låtsades fria till varandra på allmän plats och noterade den stora skillnaden i folks reaktioner beroende på om de var ett homo- eller heteropar.

Ett sätt att på allvar testa denna tolerans, vore att öppna upp för månggifte i Sverige. Om män ska kunna gifta sig med män och kvinnor med kvinnor, varför inte två män med en kvinna eller tvärtom? I äktenskapsbalken står fortfarande att äktenskapet är mellan man och kvinna. Detta kan komma att ändras. När ni ändå är inne och rotar i äktenskapsbalken, se då till att göra som domaren Stefan Lindskog föreslår: tillåt månggifte och gör det rättsliga skyddet likvärdigt för alla inblandade.

Samlevnadsformer är inget som staten ska lägga sin näsa i, det är varje myndig medborgares rätt att bestämma vem eller vilka vi lever med och på vilket sätt. Vem som diskar, städar eller tvättar bilen har inte politiker eller annat löst folk med att göra, inte heller vad vi företar oss i sängkammaren. Ändå utsätts vi ständigt för uppmaningar och påbud om hur vi ska fördela våra hushållssysslor, hur vi har "okej sex" (en kampanj i vilken män utmålas som rena våldtäktsmän som tar varje tillfälle i akt att ge sig på fulla tjejer) och hur vi uppfostrar våra barn. Våra folkvalda borde för en gångs skull göra skäl för sina löner och låta oss leva våra liv i fred. Tiden är knapp nog som den är på denna jord.

Inga kommentarer: