torsdag 13 december 2007

Vänstern fruktar fria människor


Det vänstern fruktar mest av allt är fria människor som känner trygghet i sig själva. Därför ska det fria valet inskränkas på så många håll som möjligt. Tillåts det fria valet, triumferar det och vänsters saga i den specifika frågan är all. Ingen vill sedan tillbaka och snart har vi glömt hur tillvaron såg ut innan vi fick valfrihet. Minns någon tiden före satellit-TV? Friheten att välja kanal är i dag lika självklar som friheten att välja vanlig mjölk eller mellanmjölk. Folk på vänsterkanten fortsätter förstås att klaga över ”kommersialismen” och ”fördumningen” och menar till och med att utbudet har minskat sedan vi fick hundratals kanaler att välja bland. Men faktum kvarstår: ingen annan vill tillbaka.

Friskolereformen är ett annat exempel. Friheten att välja skola är i dag självklar på många håll. Vänstern klagar, förstås, men ingen annan vill tillbaka. Tänk om denna frihetstanke slog igenom på allvar i den svenska välfärdsmodellen. Vilken framtid skulle bakåtsträvande socialister ha när svenska folket börjat inse att frihet faktiskt ger självförtroende och att självförtroende skapar trygghet? Frihet och trygghet är inga motpoler, den ena leder till den andra.

Kanske borde de borgerliga för att nå framgång sluta upp med att vara så förbannat sakliga när de inför väljarna motiverar sin politik med att forskning visar att den ekonomiska politiken leder till fler jobb. Det spelar ingen roll att det är sant, det väcker inga känslor hos väljaren. De borde kanske i stället, som vänstern, skrämmas högljutt med alternativet. Socialdemokraterna vann valet 2002 utan en egen politik, allt de gjorde var att skrämma väljarna med vad moderaternas 130 miljarder i skattesänkningar skulle leda till. Det är fördel en sittande regering har gentemot oppositionen.

Vänsterpolitiken, den s.k. solidariska fördelningspolitiken med omfattande politisk makt placerad i händerna på politiker, går ut på att köpa människors trygghet. Vänsterpartierna är livrädda för att människor ska växa sig fria och starka eftersom deras politik går ut på att människor ska känna otrygghet och behov av hjälp och stöd från det offentliga. Köper du folks trygghet på ett sådant sätt, köper du deras självförtroende och i förlängningen även deras frihet. Folk skräms till att rösta rött. Det är således föga förvånande att vänstern har kidnappat klimatfrågan och gjort den till sin skrämma-livet-ur-små-barn-fråga. De mår tydligen som bäst då.

1 kommentar:

Uncle Sammy sa...

Mycket välfunnen bild till posten.