tisdag 8 november 2016

Sexualbrotten ökar

I många år har det sagts att oron för att bli utsatt för sexuella övergrepp av okända gärningsmän är överdriven. De flesta sexuella övergrepp begås nämligen av en närstående, har vi fått veta.

Denna uppgift har kommit att betraktas som fakta. Syftet tycks ha varit att visa på att sexbrott begås av vilka som helst, av vanliga män och kvinnor inom hemmets fyra väggar. Jag har själv trott på detta. Därför är resultaten i Nationella trygghetsundersökningen (NTU), presenterad i Brottsförebyggande rådets rapport Utsatthet för brott 2015, smått sensationella.

De visar nämligen att 69 procent av alla anmälda sexövergrepp under 2015 begicks av en okänd gärningsman och att 59 procent skedde på allmän plats. Således rakt emot den populära uppfattningen att de flesta sexbrott sker i hemmet och begås av en bekant eller familjemedlem.

Visserligen påpekar Brå att de tror att andelen som utsätts av närstående är underrapporterad eftersom det är "känsligt" att prata om. Likafullt är detta den statistik vi har att gå på. Vi kan inte gärna hitta på siffror för att kompensera för vad vi tror eller antar utöver vad människor svarar.

Ur rapporten:
I majoriteten av de sexualbrott som rapporterats i NTU är förövaren en helt okänd person (69%). I 21 procent av fallen var gärningspersonen en bekant, och i 10 procent av fallen en närstående. Sedan undersökningen inleddes har fördelningen när det gäller relation till gärningspersonen vid sexualbrott varierat något under årens lopp, och det går därmed inte att urskilja någon tydlig trend i resultaten.
Resultaten har "varierat något" genom åren, enligt Brå. Det handlar alltså inte om något tydligt trendbrott, vilket betyder att resultatet inte betraktas som chockerande. Trots detta har hela samhällsdebatten om sexualbrott kommit att handla om att brotten främst begås inom hemmets fyra väggar, att det är "vanliga män" som begår dem och att det därmed är en "mansfråga", inte en fråga om kvinnosyn, kultur, värderingar och så vidare.

Detta är alltså skitprat, för att uttrycka det krasst. De flesta känner inte gärningspersonen. De flesta sexbrott begås på allmän plats, inte i hemmet om vi ska tro Brå.

Nästa viktiga resultat av undersökningen är att den andel av befolkningen som uttrycker att den utsatts för sexbrott ökar - vi talar om en fördubbling för kvinnor mellan 2012 och 2015. 2013 såg ut att bli ett rekordår men det har nu passerats.

Här ska vi visserligen vara lite försiktiga med att dra tvärsäkra slutsatser om orsaken. Ett illustrativt skäl för detta är det inslag i Sveriges Radio som sändes för kanske ett år sedan apropå det uppmärksammade tafsandet på landets festivaler. I inslaget berättas att många unga kvinnor utsätts för sexuella trakasserier (den uppenbara tes som SR vill driva är att det alltid har varit så här). Det händer hela tiden när de är ute på krogen, säger de kvinnor som intervjuas.

En ung kvinna berättar hur en man kommit fram och försökt dansa med henne på dansgolvet. Om något dylikt betraktas som ett sexuellt övergrepp eller trakasserier av dagens unga har något hänt med uppfattningen av vad brott och trakasserier är. Detta påverkar givetvis statistiken.

Med detta i bakhuvudet är det ändå svårt att ignorera den statistik som entydigt pekar mot ett ökat antal sexualbrott i Sverige. Visst kommer vissa välja att hitta en förklaring i en ökad anmälningsbenägenhet - såväl polisen som feministiska aktivister lyckades faktiskt beskriva övergreppen på We are Sthlm-festivalen 2015 som positiva i den meningen att så många verkade ha anmält.

Men inte heller detta är en korrekt beskrivning om vi går på de siffror som NTU redovisade för ett år sedan. Andelen utsatta går upp samtidigt som andelen anmälda händelser går ned. Orsakerna till detta spekuleras det inte så mycket om.


Diagram hämtade från Torbjörn Bergman.se

Debatten borde nu ta ny fart - men ur ett annat perspektiv. En diskussion baserad på fakta. Min försynta gissning är att så inte kommer att ske.

Det är anmärkningsvärt att NTU inte har fått mer spridning i mainstreammedia. Eller ska vi kanske säga talande för vår samtid? En samtid där fakta inte är avgörande utan snarare vilka som kan använda dessa fakta till sin fördel.

17 kommentarer:

Anonym sa...

Mycket bra Hans att du tar upp detta. Enligt den feministiska teorin är övergrepp ett led i den patriarkala maktutövningen. Från feministiskt håll är det således viktigt att framhålla att övergreppen sker från vanliga (vita hetoreosexuella) män. Om statistiken till äventyrs skulle visa att det varken var särskilt "svenska" eller vanliga män som stod för lejonparten av övergreppen så faller hela modellen (och södermalmarnas roll som samhällsupplysare/-omstöpare)... /Nietzsche

Anonym sa...

...som tillägg till ovanstående: Det är i ljuset av detta som den nya samtyckeslagen skall förstås... /Nietzsche

Anonym sa...

Media tappar både förtroende och läsare.Men PK måste föras ut.
Alltså bestämmer man att mer av det som fått MSM att tappa
förtroende och läsare ska föras ut så medborgarna blir riktigt övertygade.
Det gör man genom att slänga mer skattepengar på MSM som sedan själva får
bestämma vilka som ska få pengarna.För att få pengarna måste man vara godkänt
PK av MSM enligt de krav på PK som värdegrunden ställer.Anledningen är naturligtvis
att man ska kunna låtsas att det hela är demokratiskt sk demokratur.Men det krävs ingen
Einstein direkt för att läsa ut ekvationen.

/Einstein

Anonym sa...

Gör så här:
1)gå till tidningar.kb.se
2)skriv värdegrund i sökrutan och sök

Tidsperioden justeras enkelt och är mycket intressant.
Förslag till fortsättning:
- anmälningsbenägenhet
- filterbubbla
- faktaresistens
- fascism
- nazism
- politiskt korrekt

mvh o-BRÅ

Fd moderat sa...

Som kåkstads- och skörbjuggsliberalen Fredrik Segerfeldt brukar säga, man får väl polisanmäla.

Jag skulle gissa att det i vissa områden inte alls polisanmäls därför att de som blir utsatta inte vågar. Likväl blundar alla invandringskramare för dessa problem och likt Maria Wetterstrand spottar på personer som Nalin Pekgul som berättar hur det är i förorterna. Dessa personer har dock inte vett att skämmas utan anklagar i stället folk som varnar för det för att vara rasister. Samtidigt klagar de på att SD:are inte kan uttrycka sig ordentligt.

Anonym sa...

Samtidigt på lilla Gotland fortsätter värdegrundskorrekta lokala MSM sin hetsjakt på tjejen som startade "gardet".Någon ska hängas och MSM har bestämt sig.
26-åriga Camilla är ett politiskt korrekt bonde-offer.En värdefull skalp om man sitter på en lokalredaktion och längtar till huvudstaden.

http://www.helagotland.se/opinioninsandare/inte-kul-att-bli-kallad-rasist-13378645.aspx
http://www.friatider.se/mediala-hetskampanjen-mot-camilla-sandelius

Anonym sa...

...men det är väl samma sak med våldtäkter som med mord, det har nog något med anmälningsbenägenheten att göra.

Hans Li Engnell sa...

Läs andra halvan av bloggposten.

Hans Li Engnell sa...

Läs andra halvan av bloggposten.

Anonym sa...

"Malmöpolisen manar till vaksamhet efter våldtäkter" skriver DN.
Troligen för att anmälningsbenägenheten inte ska gå upp mer när polisen inte har några utredare kvar.
Det ger så färsig statistik sånt nu när Sverige är så tryggt!

http://www.dn.se/nyheter/sverige/malmopolisen-manar-till-vaksamhet-efter-valdtakter/

Anonym sa...

Alltså det här med våldtäkter och skjutningar behöver inte utredas ytterligare.
Det är redan ypperligt förnämligt gjort.Det här är bara tillfälliga toppar och långt från en trend på många herrans år.
Det troligaste är att det tidigast kan bli en trend när jag har gått i pension eller någon har burit ut mig med fötterna först vill jag slå fast.

Hälsningar Jerzy

Tompa sa...

Det här är sjukt intressant. Jag tror själv att sexualbrotten ökat. Samtidigt är jag fullt medveten om att det finns många felkällor i statistik och undersökningar.

Det saknas helt enkelt kunniga personer på området som det går att lita på. BRÅ och Jerzy ger jag inte mycket för.

Anonym sa...

Om det är så att BRÅ vinklat sitt budskap är det verkligen anmärkningsvärt. Å ena sidan bidrar man till att misstänksamhet uppstår i nära relationer genom att sprida bilden av att den vanligaste gärningsmannen är någon man känner. Å andra sidan tonar man ned risken för att bli utsatt på allmän plats av okänd gärningsman vilket leder till att man kanske inte är så vaksam som man borde mot okända. Hur ser BRÅ på sitt uppdrag? Vill man beskriva verkligheten som den är, försöka förhindra brott eller är det något annat vill? I så fall vad? Och på vems begäran?

Anonym sa...

@Anonym 8 november 2016 14:12

Intressant site det där men ser inte statistiken aningen skev ut?Kan bero på bristfällig digitaliseringe tänker jag?

Fredrik Reinfeldt sa...

Jag manar till lugn. Det har kommit många på sistone. Vi är världens socialkontor för migranter. Vissa kommer med lite annan kvinnosyn. Men vinsten är här. Bostäderna ökar i värde. Vi ser fler småföretag med utländsk bakgrund. Låter vi det gå några år så har många fler kvinnor våldtagits per år än det gör nu, men svenskar kommer inte längre notera det eftersom det tillhör vardagen. Det var likadant på 90-talet när många kom. Ingen tänker väl längre när det är pistolrån, bilbränder och väldtäkter utan det tillhör vardagen. De invandrare som kommit bor nu i invandrarghetton och svenskar segregerar fortfarande på ett föredömligt sätt. Jag manar folket till att låta det sjunka in. Vi har gjort det förr.

Anonym sa...

Hej.

Överkurs:

Titta på kriminalstatistik för grannländerna, samma brottskategori och samma period.

Du kommer att se två huvudskillnader:

1) Man rapporterar etnicitet hos förövare
2) Den svenska ökningen existerar inte

Vilken annan faktor än massinvandring av araber, afghaner, negrer och andra liknande folkgrupper kan förklara denna diskrepans?

Fast alla vi som ropar på fakta är röster i en tystnadens öken - för med fakta om vad det är för folkslag vi släppt in och låtit stanna kommer valet mellan konfrontation och kamp, eller underkastelse att synas i blixtbelysning; bättre att huka sig, låtsats som om det beror på mörkertal och anmälningsbenägenhet och strukturer (och andra böner och besvärjelser) än att ta till vapen mot de våldtäktskulturer som tillåts ha svenskar som rov.

För då kanske man själv, eller ens anhöriga blir måltavlor - och som svensk står man ensam.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare
Ps Den som tycker jag överdriver eller är hård i tonen kan flytta till Seved, Angered, Tensta, Araby osv. Sen kan vi snacka om hårda ord. Ds

Anonym sa...

Det beror på massinvandringen av huvudsakligen män från tredje världen med en avskyvärd och anti-europeisk kvinnosyn. Enbart sanningskärlek och rättspatos är här inte tillräckligt. För att kontra detta måste vi anamma en grymhet som hittills varit oss lika främmande som dessa invällare från fjärran länder. Men det är en grymhet som finns inom varje man, varje människa, som slåss för sin och de sinas fortsatta existens.