torsdag 25 februari 2016

Staten informerar: Kvinnan har inte rätt till sin kroppGårdagens besked från utredaren Eva Wendel Rosberg, att altruistiskt surrogatmödraskap inte bör tillåtas i Sverige, fick både feminister och konservativa att jubla. En ohelig allians bestående av Vänsterpartiet och Kristdemokraterna välkomnade utredarens rekommendation. Sveriges Kvinnolobby likaså.

Eva Wendel Rosberg har ett tydligt maktperspektiv i sin utredning (se presskonferensen här). I så måtto påminner den om den utredning som låg till grund för sexköpsförbudet. Det anses finnas en risk för att kvinnans kropp blir "en handelsvara". Wendel Rosberg säger till DN:
Det viktigaste skälet till att vi inte vill tillåta surrogatmödraskap i Sverige är risken för att kvinnor utsätts för påtryckningar att bli surrogatmödrar. Det är ett stort åtagande och det innebär risker att genomgå en graviditet och en förlossning. Vi tror att även med en ordentlig prövning och ett starkt stöd till kvinnor så kan det aldrig uteslutas att det har föregåtts av ett tvång.
Risken för att någon skulle kunna utsättas för tvång ("det kan aldrig uteslutas"), räcker alltså för att utredaren ska förespråka ett förbud. Tänk alla situationer i livet där tvång inte kan uteslutas. Är det skäl för ett förbud även i dessa fall?

Precis som i fallet med sexköpslagen lyckas förbudsivrarna stå upp för ett förbud med argumentet att kvinnan har rätt till sin kropp. Det är förstås en djupt ohederlig, i bästa fall förvirrad, argumentation eftersom det i bägge fallen handlar om det rakt motsatta: staten kliver in och hävdar att kvinnan inte har rätt till sin kropp. I det ena fallet handlar det om att använda kroppen i en yrkesutövning (sexarbete), i det andra att använda kroppen för att hjälpa någon annan att bli förälder. I bägge fallen handlar det om en vuxen kvinnas val att använda sin kropp till något som inte skadar någon annan.

Det är inte juridiskt okomplicerat med surrogatmödraskap, men de frågetecken som kan tänkas uppstå (som att surrogatmodern beslutar sig för att behålla barnet) borde kunna lösas med ett juridiskt bindande avtal parterna emellan.

Det är ingen mänsklig rättighet att skaffa barn eller få denna möjlighet betalad av andra. Men det är en rättighet att få använda sin kropp i detta syfte om man vill. Frivilliga överenskommelser mellan myndiga individer ska i regel inte underkännas av staten.

Detta är intressanta frågor, och jag hoppas att de diskuteras livligt till följd av den utredning som nu finns på bordet. Riksdagen är djupt splittrad i frågan. På köpet kanske vi kan få igång en någorlunda sansad abortdebatt också där fler börjar se gråzonerna i stället för att inta en svart eller vit ståndpunkt i ena del av skalan.

Läs även:
Fnordspotting

13 kommentarer:

Anonym sa...

Det är självklart bättre att befolkningen ersätts, eller ökar, med invandring från tredje världen. Surrogatmödrar och andra kan ju göra att den inhemska populationen ökar genom att svenskar skaffar barn med varandra, som kan göra att svenskar får fler än 2 barn som är ersättningsnivån; detta finns naturligtvis inte med i de beräkningar som säger att 50 000-100 000 migranter ska in och att muslimerna ska ges starka incitament genom bidrag att föda 5 barn per kvinna, för då har vi 2030 en stark religion i Sverige som kan be fem gånger om dagen och verka för en sekulär, reformerad, islam. Arabiska våren kommer snart till Swerabia.

Magne

Anonym sa...

Hej.

Jag väntar med spänning på att man skall våga gå hela vägen i den här frågan.

När en individ själv väljer partner (eller får partner tilldelad enligt mer primitiva och barbariska kulturmönster) sker alltid diskriminering, då urvalet sker efter godtyckliga personliga kriterier, och inte fritt, jämlikt, rättvist och normkritiskt.

Därmed måste staten stoppa diskriminerande befruktning, och tillse att alla som skall fortplanta sig donerar ändamålsenligt material, varvid detta blandas och insemineras. En sorts ägg & spermie-tombola således.

Fler utopiska modeller kan lätt tänkas. Exempelvis att staten tillser att endast genetiskt material lämpligt för statens ändamål reproduceras. Varför skall kritiker, dissidenter och splittrare föröka sig, när det endast motarbetar statens godhet?

Jag beklagar, men sarkasm är allt jag har att ta till nuförtiden. Är vi mitt uppe i en strid mellan romantiskt känslostyrd anti-rationalism och upplysningens sista strid?

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Anonym sa...

HÄRLIGA TIDER!
STRÅLANDE TIDER!

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22328460.ab

Lotta Trouble sa...

"Inte skadar någon annan"? Det finns en MYCKET stor risk att både sexarbetare och surrogatmödrar skadar skattebetalarna. Sexarbete är inte direkt hälsosamt - särskilt inte för själen (men, sure, vill du pröjsa horornas psykologräkningar så varsågod). Surrogatmammor - samma sak. 1) s-mamman ångrar sig och behåller barnet - skattebetalarna får betala försörjningsstöd. 2) s-mamman missbedömer sin psykiska styrka när hon trots allt lämnar ifrån sig barnet. Men inför surrogatmödraskap - med förbehåll att paret som vill ha, går med på att OM surrogatmamman ändrar sig, så står DE för underhållskostnader i 20 år. (Det är lätt att efterfråga något när man inte betalar hela priset, utan dumpar delar av kostnaden på skattebetalarna.)

Hans Li Engnell sa...

Så där kan du ju säga om väldigt många arbeten. Tänk vad alla idrottsskador kostar, tänk arbetsskador inom omvårdnadsyrken där människor slits ut. Och så vidare.

Det går utmärkt att förebygga skador, både fysiska och psykiska, inom sexarbetet. Men då krävs en nyazeeländsk modell. Inte förbud och stigmatisering.

Anonym sa...

@Lotta trouble.
Surrogatmoderskap är ingen lätt fråga att ta ställning till.
Den ekonomiska delen du skriver om att staten får betala försörjningsstöd
om mamman ångrar sig gäller ju i ännu högre grad vid assisterad befruktning
av ensamstående kvinnor som ju har blivit lagligt nyligen.
Sedan tillkommer ju även kostnaden för att utföra befruktningen.

Hur ser du på det ? Är det rimligt att ensamstående kvinnor skall få gratis hjälpa av staten att bli mamma och eventuellt få försörjningsstöd ?

Anonym sa...

@ Anonym 12:20

Men för sjutton, länkar du till en hatsajt?!

Här är länk via Unvisit: http://unvis.it/www.aftonbladet.se/nyheter/article22328460.ab

4 000 nödbostäder för flyktingar ska alltså byggas i centrala Stockholm. Så utomordentligt bra att även det fina innerstadsfolket får njuta av sin efterlängtade mångkultur! Jag utgår från att protesterna kommer att vara minimala, lika minimala som SD:s valresultat i Stockholms innerstad 2014.

Anders Eriksson

Lotta Trouble sa...

@Anonym: naturligtvis ska inte ensamstående mammor få gratis hjälp! (Och hur gör man med föräldraledigheten? Eller betyder pappor i detta fallet ingenting? Och om pappor inget betyder för ensamstående mammor, så betyder de inget någon annan gång heller.) Dessutom, tänk om den ensamstående mamman dör (eller får en allvarlig sjukdom). Vem ska då ta hand om barnet/barnen? Det finns en poäng med att vara 2 vuxna i en familj: det ökar skyddet för barnet.

@Hans: Jo, fast det handlar ju om grader och sannolikheter för skada. Jag är emot prostitution av samma anledning som jag är emot nedskräpning, klotter, "anti-social behaviour" (exvis att spy på tunnelbanan för att man är aspackad - och för all del, även att sitta och skjuta heroin på toaletten på T-centralen). Jeez! Jag är faktiskt inte schweizare! Men jag hatar Amsterdam - och nu för tiden även Berlin - eftersom jag blir tagen för hora där. Det är INTE kul att bli cruisad av en slemmig torsk! Och ja, jag kan ju begränsa MIN frihet och ta av mig high heels etc. Din frihet blir således min ofrihet.

Det viktiga med policies är att de är skademinimerande, så lite begränsande som möjligt. Fnordspotting har en poäng om Statens rätt till individens kropp.

Anonym sa...

Det kan nog bli så att moderaterna i Kungliga Hufvudstaden tappar en och annan röst till de oberörbara nu när de ska öppna sina hjärtan och hela grannskapet.
Moderater sittandes på sin ädlaste,bredaste och mjukaste kroppsdel imponerar eventuellt inte lika mycket som när fororten berikas..

Anonym sa...

Anders Ericsson:

Sån't här är godis. Nu, hoppas jag, ska de i innersta'n äntligen få sitt vallöfte infriat om migrantbostäder kring sina hem. Östermalm kommer bestå av 90 % utrikes födda om några år när alla nyanlända hjärn- och plastikkirurger susar förbi med sina snabba bilar och ropar "Allt till Allah!".

Ot, ber om ursäkt.

Magne

utlandssvensk sa...

@ Anders Eriksson, Magne,

Skadeglädjen är den enda sanna glädjen!

Anonym sa...

Utlandssvensk:

Nu är det enbart fördelningsprincipen, att de som vurmat för mångkultur, islamisering och etnokulturell mångfald ska få ta del i experimentet. Låt dem se sina trappuppgångar förändras, som Janne Josefsson sa. När svenskarna på 80-talet flyttade från invandrarområdena till svenskare områden blev de kallade rasister som lade en röst på SD, fast BSS (Bevara Sverige svenskt) faktiskt var fullt rimligt på den tiden pga. att Sverige kunde fortsätta vara svenskt, liksom Kina är kinesiskt och Japan japanskt, då invandringen inte varit alls lika omfattande som idag. 2010 och 2014 lät det likadant. Förbanna alla dessa hycklare och låt dem få sina bostadsområden till megaghetton eller åtminstone ha något fint utanförskapsområde riktigt nära dem. 2 eller 3 Tensta ute på Lidingö, ett Rosengård i Östermalm, en station som Alby, vilken kallas Stockholms förortsplatta (dvs. mkt knark), precis intill Djursholm. Låt dem få allt det trevliga som svenskar fick för många år sedan.

MMM! Det är då ljuvligt. Bara blotta upplevelsen att få se alla de som förstört och hycklat, speciellt journalister på Södermalm, få sina bostadsområden förändrade och ha nära till riktigt fina ghetton skulle bara smaka Mumma. Det kan nog vara en möjlighet om några år.

Det är en bra början att tvinga kommuner attta emot migranterna. Nu krävs det ett ordentligt fördelningssystem, dvs. har vi 100 000 PUT 2016 så ska 10 000 in till innerstaden i och med att det där bor närmare 1 000 000.

Magne

Anonym sa...

Lotta Trouble:

Det där med att blir misstagen för prostituerad i Berlin håller jag för väldigt osannolikt, då den sexhandel som förekommer i gatumiljö är begränsad till vissa gator nattetid. Sedan är det extremt tydligt vilka som säljer eller inte. Vem hänger på trottoarkanten på Bühlowstraße kl. tolv på natten? Det är inget nöjesstråk precis. Jag tror du enbart har moraliska hang-ups eller inte står ut med tanken på att kvinnor erbjuder sådana tjänster.