fredag 26 februari 2016

Detta är socialtjänsten


Socialtjänsten är normalt bara i mediernas blickfång när en skandal har inträffat (eller en journalist anser att det har inträffat). Detta har förändrats bara under det senaste året till följd av det rekordstora asylmottagandet. För första gången på väldigt länge diskuteras resursbristen i socialtjänsten av landets politiska ledning, inte bara av anställda inom berörd verksamhet.

Socialtjänstens kris ute i landets kommuner har egentligen pågått länge. Den har bara blivit mer akut nu. Saker har börjat ställas på sin spets. Vanliga ärenden nedprioriteras för att klara det mest akuta.

Inom socialtjänsten i Skärholmens stadsdelsförvaltning anställs det nu, vilket en person som vill vara anonym tipsade Ledarsidorna om, personer utan högskoleutbildning. Jag tog upp detta med en person som arbetar i nämnda förvaltning och denne bekräftade uppgifterna och beskrev det hela som "panik" (nu är det så officiellt det kan bli).

Den paniken finns på många håll runt om i Sverige. Orsaken stavas främst ensamkommande ungdomar. Och det handlar inte om bristande förmåga. Socialarbetare är tränade i att agera i akuta situationer. De är vana vid att hitta akut logi för missbrukare, boka stödboenden för psykiskt sjuka som inte tas emot av psykiatrin, sätta in boendestödsinsatser i hemmet för att förhindra vräkning och mycket mer. Socialtjänsten är emellertid inte dimensionerad för att med 48 timmars varsel hitta boende åt dussintals ungdomar i vecka efter vecka, månad efter månad.

Nästa steg är när familjer som beviljats asyl och genomgått den så kallade "etableringen" efter två år inte längre får någon etableringsersättning av staten. Då tar kommunernas ansvar vid. I princip ingen är självförsörjande efter två år. I många fall har kommunen redan varit inkopplad sedan länge eftersom etableringsersättningen inte alltid räcker för att täcka de höga hyrorna. Efter två år får dock kommunen hela ansvaret, inklusive boendet. Det är nu det börjar ticka dyra hotellkostnader och fullt försörjningsstöd.

För att bland annat råda bot på flykten från socialtjänsten, som alltså inte är en ny företeelse, har fackförbund och arbetsgivare arbetat målmedvetet för att höja yrkets status. Detta genom inte minst formella krav på socionomutbildning och tydligare dokumentationskrav. Arbetet inom socialtjänsten är i dag oerhört formaliserat.

Detta vill nu Centerpartiet riva ned. Partiet har föreslagit att kravet på högskoleutbildning ska slopas inom socialtjänsten. Partiets förste vice ordförande Anders W Jonsson menar att detta till och med kan höja kvaliteten. Jag antar att han menar "fler händer = bättre service". Men det handlar inte bara om fler händer. De där händerna ska veta vad de gör också.


Jag kan inte tänka mig att politiker skulle föreslå ett slopat utbildningskrav för någon annan akademisk profession än just socionomer inom socialtjänsten. Ingen vill anlita en elektriker utan rätt utbildning, ingen inbillar sig att det skulle höja kvaliteten om man i stället för en utbildad jurist fick två outbildade vid en förhandling i tingsrätten. Men när det gäller att göra barnutredningar eller bemöta personer som säger att de vill dö, är det tydligen en kvalitetshöjande åtgärd att slopa krav på rätt kompetens.

Centern verkar inte förstå vad det innebär att arbeta inom socialtjänsten. Det är begripligt. Väldigt få inom partiets ledning torde ha en socialarbetarbakgrund, och särskilt många studiebesök på socialtjänstkontor runt om i landet görs sannolikt inte heller. I synnerhet inte till särskilt utsatta enheter.

Så låt mig då väldigt generellt och översiktligt förklara vad socialsekreterare, biståndshandläggare och andra grupper gör på dagarna. I alla fall i Stockholm.

Dessa grupper av socialarbetare utreder orosanmälningar om barn som far illa och beslutar om barnet behöver omhändertas, placeras eller inte. Allt i rättslig ordning. De letar familjehem. De utreder om en människa utan inkomst har rätt till ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) eller ej och lämnar ett formellt beslut om detta. De letar akutlogi för personer som enligt tak över huvud-garantin har rätt att slippa sova ute. De deltar i vårdplaneringar, gör SIP:ar (samordnad individuell plan) och samverkar med psykiatrin och beroendevården.

De använder sin juridiska kunskap vid utredningar om LVM, en utredning som oundvikligen även ställer krav på socialsekreteraren att göra medicinska bedömningar som egentligen borde göras av medicinskt kunnig personal. En rad olika instrument används för att täcka in klientens liv så brett som möjligt, och numera ställs även rutinmässiga frågor om våld i nära relationer (för vilka vissa stadsdelar har specialiserad personal).

Oavsett om de arbetar med ekonomiskt bistånd, med tunga missbrukare på vuxenenheten eller med oerhört komplexa barn- och ungdomsärenden krävs såväl personlig lämplighet som kunskaper i en hel del lagstiftning, allt från sekretesslagen till socialtjänstlagen och särskilda skyddslagstiftningar (själv arbetar jag främst med hyreslagen då det är min nisch). De möter människor i djupaste kris, både fysiskt, psykiskt och ekonomiskt.

Den som kliver in på ett socialkontor ska ha rätt att förvänta sig ett professionellt bemötande, en korrekt utredning av sin ansökan och ett svar fattat på solid rättslig grund med information om hur man överklagar.

Allt får man inte med sig från utbildningen, men den som tror att vem som helst kan göra jobbet som exempelvis socialsekreterare eller biståndshandläggare misstar sig. Centerpartiet borde göra ett besök ute i verkligheten, Skärholmens lokalpolitiker borde ställa sig frågan vilka det är som i förlängningen blir lidande när socialtjänsten urgröps på kompetens.

Det finns en mycket jag skulle vilja förändra inom socialtjänsten, och framför allt i det uppdrag den har. Att sänka utbildningskraven hör inte dit.

Tidigare bloggat:
Centerpartiet och verkligheten

Läs även:
Jenny Sonesson
Brandattack mot ett socialkontor.

18 kommentarer:

Anonym sa...

Jag trodde det här var en högerextrem site. Det stod så på SVD häromdagen. De verkar fara med med osanning..

Hans Li Engnell sa...

Jag kan bekräfta att Mattias Karlsson inte har skrivit för denna blogg. ;-)

utlandssvensk sa...


Som jag har förstått saken råder just nu lite av en guldrush i branschen. Löner på 100.000 i månaden erbjuds på sina håll.

Som jag ser saken bör man överväga att dra nytta av detta om man kan. För med all sannolikhet lär detta bli en av de första verksamheterna som bara försvinner, troligen inom några få år. Det regelverk och de metoder som nu existerar kan omöjligt användas någon längre tid med Sveriges nuvarande demografi och kommunerna kommer inom kort tvingas att välja vilka verksamheter de vill upphöra med.

Rimligen blir detta en av de första, eftersom de lär prioritera aktiviteter som de kvarvarande skattebetalarna absolut vill ha. Det är åtminstone vad som har hänt i andra välfärdsstater som har kollapsat, t.ex i Sydamerika. Lagarna finns ofta kvar, men man bara slutar att tillämpa dem, alternativt blir det flera års kö.

Anonym sa...

Vad är väl en akademisk utbildning värd i dessa PISA-tider?
Kan man inte tänka sig ett snabbspår för flyktingar till Soc om de är intresserade?
Jag tänker då närmast på dem som inte vill ha snabbspåret till riksdagen?

KnownUnknowns sa...

Högerextrem får man numera utstå att bli kallad om man anser att det ska finnas en flykting och integrationspolitik(vilket det inte gör, att svetsarn tycker att man inte ska bygga murar i hans Europa är inte Sveriges offentliga flyktingpolitik).

Exempelvis fick SR för sig att utmåla Ledarsidorna som högerextrem, så jäkla galet är det nu i landet Sverige.

Hans Li Engnell sa...

Som jag har förstått saken råder just nu lite av en guldrush i branschen. Löner på 100.000 i månaden erbjuds på sina håll.

Bara en korrigering: En konsult inom socialtjänsten, alltså en socionom som hyrs ut via bemanningsföretag, kostar mycket riktigt runt 100 000 kr i månaden. Men det är ju inte samma sak som att lönen är så hög utan totalkostnaden med kostnader till bemanningsföretaget, som givetvis tjänar bra på sin verksamhet.

J.G sa...

Det finns ju andra sidor som heter Motpol så är säkert där.

Anonym sa...

Det finns ju en annan hemsida som heter Motpol och det är väl rimligen den som SvD ansåg som högerextrem.

Att Ledarsidorna, som drivs av rationelle gammelsossen Johan Westerholm, kallas högerextrem är naturligtvis uppåt väggarna galet. Den är varken höger eller extrem.

Jag (som är höger) skulle dock hellre se rationalisten Johan Westerholm som statsminister än utopisten Anna Kinberg Batra eller marionetten Stefan Löfven. (Ja, jag vet att AKB har klapprat med näbben senaste tiden, men hon har otroligt mycket att bevisa innan man kan ta henne eller hennes parti på allvar.)

Anders Eriksson

Hans Li Engnell sa...

Det finns ju en annan hemsida som heter Motpol och det är väl rimligen den som SvD ansåg som högerextrem.

Jag tror att de flesta vet detta. Det var mer ett skämt från min sida.

Utlandssvensk sa...

@ Anders Eriksson,

"Att Ledarsidorna, som drivs av rationelle gammelsossen Johan Westerholm, kallas högerextrem är naturligtvis uppåt väggarna galet. Den är varken höger eller extrem."

Ledarsidorna är som vilken typisk SD blogg som helst de senaste 10 åren. Om man anser att de är "högerextrema" är självklart även Ledarsidorna det. Dock håller de flesta SD bloggar betydlig bättre ton än vad Johan Westerholm gör i sitt kommentarsfält. Den mannen saknar all hut och hyfs.

utlandssvensk sa...

@ Anders Eriksson,

Nyligen deltog jag i en lite längre debatt just om Johan Westerholms blogg, där jag utvecklade min syn på saken:

http://anybodys-place.blogspot.ch/2016/02/vad-ar-det-som-hander.html

Anonym sa...

Eller strunta helt i den s k socialtjänstlagen eller avskaffa den så blir obehöriga socionomer ett icke problem. Det bästa är nog lägga ner socialtjänstlagen och socialkontoren så får dessa problem lösas eller inte lösas av dem det berör.

Anonym sa...

Hans, ni socialarbetare behöver en ledare som Milos Zeman, Tjeckiens president. Se hans jul och gott nytt år-tal här: https://www.youtube.com/watch?v=7FBTpR_uSE0. Hade ni honom hade ni med all sannolikhet haft en mycket bättre arbetssituation och kunnat erbjuda mera professionell hjälp. Han hade aldrig tillåtit att Socialtjänsten sänkt sin standard, t.o.m. avskaffat den, för att ta emot alla migranter.

Jag stödjer er inom socialtjänsten. När ska ni socialarbetare börja med ett band för att rädda er, som militären har?

Magne

PS

Får tacka Hans för mina utläggningar här i din blogg, dessutom för den hänsynsfullhet du visar inför mina, ofta, off-topic inlägg.

Anonym sa...

Jaha trodde bidragshandläggarna inte hade mycket mer än gymnasieutbildning. Mona Sahlin var väl soc-tant i början av karriären (under åren hon var som mest mammaledig) och hon har garanterat inte mer gymnasienivå.

Anonym sa...

Högerextrem har ersatt rasist/fascist/nazist sedan regeringen "tvingades" att införa sin nya politik och moderaterna "politikutvecklade" och SDfierade sig.
Någonstans sitter det klysch-och-floskelmakare och tjänar grova pengar på den här sortens kampanjer.Men att tro att det skulle grävas i det eller forskas om är för mycket begärt i ett land som styrs av värdegrunden!

Anonym sa...

Jag är en gediget tarvlig person. Jag är låg, hånfull och fylld av skadeglädje.

Jag kan lova att alla dessa på knäna gående socialsekreterarna har röstat för Miljöpartiets invandringspolitik i någon av de vid valet 2014 sju tillgängliga schatteringarna. Ingen av dem har överhuvudtaget övervägt att rösta på nyfascisterna. De har med öppna ögon närmast bett om det som de nu får i oanad mängd, Reinfeldt hycklade knappast med om vad han siiktade på som företrädare för världens enda humanitär stormakt. För det var väl inte så illa att socialsekreterarna trodde att det var gratis att posera som god? Det räknade väl inte iskallt med att ”någon annan” skulle ta hand om efterbörden av godhetsposerandet?

Vi som bor på Södermalm kan dock fortsätta posera, det är mer eller mindre riskfritt för oss. Det kommer inte att smällas upp några baracker för ”ensamkommande” (kan de inte ägna sig åt självbefläckelse i grupp?) på Medborgarplatsen eller i Björns trädgård. Vi kan fortfarande ha dessa fina ställen som samlingsplats inför nästa fackeltåg som lite uppnäst uppfordrande är för allt gott och emot allt ont.

Stor humor.

Utlandssvensk sa...


Givet denna tråd var det ett nästan komiskt sammanträffande att just Ledarsidorna nu skriver om exakt det jag spekulerade om tidigare i tråden angående de facto avveckling av delar av socialtjänsten:

"I flertalet av de kommuner som under perioden 2011-2015 tagit emot flest nyanlända i både relativa och absoluta tal, som Ljusnarsberg, Ludvika, Svalöv och andra, går arbetstiden på enheterna för försörjningsstöd och annat socialt stöd i allt större omfattning ut på att hjälpa nyanlända eller ensamkommande barn. Allt fler kommuner bryter idag mot LSS-lagstiftnigen och detta lagtrots beror minst lika mycket på resursbrist i form av ekonomiska medel som av tidsbrist. I Ljusnarsbergs kommun har socialkontoret medvetet dragit ner servicenivån för ”vanliga ärenden” och begränsat sina öppettider för kommunens skattskrivna medborgare."

http://ledarsidorna.se/2016/02/overkostnad-eller-undantrangd/

Hela inlägget är väldigt läsvärt. Men han skulle verkligen behöva hjälp med språket. Antingen har han stora brister i sin förmåga att skriva på svenska eller så har han inte tid att korrekturläsa.

Anonym sa...

När en person med asylbakgrund kontaktar socialförvaltningen bör alternativ ett vara repatriering och om detta inte går för tillfället så bör enkel mat och sängplats erbjudas. Inget mer. Hemskt och orealistiskt säger någon kanske? Javisst, idag, men inte imorgon. Tyvärr.