torsdag 11 februari 2016

Tino: Vart är Sverige på väg?

3 kommentarer:

Dr Mabuse sa...

Trevligt att se och höra Tino Sanandaji tillåtas få lägga ut texten i SVT Forum. Efter regeringens 180-gradare i migrationspolitiken har ju de samarbetsvilliga svenska medierna verkat bestämma sig för att i sann konsensusanda hjälpa till att förklara regeringens vägval och motiv. Vad passar då bättre än att låta en sann vetenskapsman få komma till tals med evidensbaserad forskning som grund!

Bara några månader tidigare - exempelvis vid väckelsemötet på Münchenbryggeriet - när inget tak för invandringen fanns, och vi fortfarande var i stort behov av invandringen för att trygga fortsatt välfärd och tillgodose akademisk kompetensförsörjning...ja, då hade inte detta framträdande i SVT tillåtits. Punkt.

Peter Wolodarski, Karin Pettersson, Anders Lindberg, Henrik Arnstad, Fredrik Segerfeldt. För att nämna några. Jag vet att de har svårt att dölja sin avsky för Tino S. Just dessa agendasättare är pinsamt medvetna om att Sanandaji är dem överlägsen i såväl akademiska meriter som i ryktbarhet utomlands. Han har avslöjat deras propagandas logiska felslut och deras medvetet och omedvetet felaktiga beräkningar. Helt nyligen refererade en brittisk minister till Tinos och broderns forskning. Hans invändningar mot Pikettys slutsatser i nationalekonomin diskuteras med aktning i ledande amerikansk fackpress. Han framträder i media i fler länder än jag orkar räkna upp.

Att vår inhemska pk-elit motvilligt förstått hans skicklighet är givetvis odiskutabelt. Sedan har de utnyttjat sina plattformar för häpnadsväckande utfulning genom att diskreditera hans person. Men han har kört över dem som en ångvält med statistik och fakta. Och nu börjar även "elitens" fottrupper - de okritiska läsarna - att förstå hur verkligheten är beskaffad. Just denna förtroendekris och nysådda tvivel gentemot pk-elitens sanningar svider nog mer för en Wolodarski och Pettersson än något annat.

Jo - och att publikationer som the Telegraph, Die Welt, Foreign Policy m fl börjat skriva undergångsskildringar beträffande svensk flyktingpolitik kanske också skaver i pk-elitens agendasättande utflykter.

Anonym sa...

Dr Mabuse
"the truth will set you free"
(John 8:32)

Anonym sa...

Stora delar korrekta analyser av Sanandaji.

Sammanfattning i punkter av Sanandajis program:
1. Befolkningsökning på 2 % per år, vilket är 2-3 gånger mer än ett U-land som Bangladesh.
2. Förskräckliga PISA-resultat (näst sämst i EU efter Grekland, eller är det OECD?)
3. Sverige hade el, vatten och avlopp under slutet av 1800-talet, så varför skulle det vara en anledning till att det går bra för Sverige som Aftonbladet menar? Även Iran hade det under 1980-talet.
4. Konjunkturen går bra nu men BNP per capita ökar inte utan minskar 2017 o 2018, vilket är unikt för ett land som har högkonjunktur.
5. Skillnad mellan utrikes och inrikes födda där tidigare har väsentligt sämre skolresultat.
6. Stor skillnad mellan allmänheten och makthavarna av migrationens konsekvenser.
7. Välfärdsstater har drabbats av sämre konjunktur och ökade klyftor i västvärlden, men allra mest har klyftorna ökat i Sverige.
8. Tyskland har haft en eufori över invandring och mångkultur, men vänder nu snabbt och menar att det är en börda för landet.
9. sämre icke-kognitiva egenskaper, dvs. sämre normer, tillit, ömsesidighet på arbetsplatser, skolor, allmänna utrymmen etc.

Magne