måndag 22 februari 2016

Samhällskontraktet och vi


Samhällskontraktet. Vad har vi som boende i Sverige egentligen rätt att förvänta oss av den allmänna service vi betalar för?

Jag ser det vi kallar samhällskontraktet som ett slags oskriven överenskommelse mellan de boende i ett land och den offentliga makten. Som medborgare hyser du vissa rättigheter som icke-medborgare saknar (exakt vad som ska skilja medborgares rättigheter från icke-medborgares kan diskuteras), men även en icke-medborgare har rätt att få sin egendom fredad från intrång eller att slippa bli utsatt för hot och våld.

För att upprätthålla detta skydd betalar vi en del av vår inkomst till det offentliga. Problemet är att detta kontrakt inte är en överenskommelse bland likar. Vi tvingas alltid betala, annars åker vi faktiskt i fängelse. Men den som ska tillhandahålla den tjänst vi betalar för, den offentliga makten, politikerna, riskerar ingenting om den låter bli.

Detta är således ett synnerligen ojämlikt maktförhållande. Ena parten tvingas göra sin del av avtalet under hot om fängelse och kan bara hoppas att den andra parten gör sin del. Några konsekvenser av att inte göra det finns alltså inte.

Konsekvensen skulle möjligen vara att vi vart fjärde år kan använda vår knutna näve i fickan till att försöka rösta bort de politiker som inte levt upp till sin del av kontraktet. Det finns alltid någon annan där som lovar att sköta det bättre.

Så där fortsätter det, år efter år. Det är en rätt klen tröst att kunna proteströsta vart fjärde år om man som medborgare drabbats av att operationer ständigt skjuts upp, av en skola som inte håller måttet, av inbrott som aldrig blir lösta och av att partnern blivit misshandlad eller våldtagen på väg hem från jobbet. För att inte säga den som blir pensionär och märker att pensionen endast är marginellt större för den som arbetat hela livet jämfört med den som inte arbetat alls. Sådant färgar oss och får oss förstås att ställa frågan vad i hela friden det är vi betalar för.

En förklaring kan vara att den andra parten har valt att även syssla med en massa annat. Ty vid sidan om att försöka skydda liv och egendom samt ha en sjukvård och skola som håller måttet, tycker staten och kommunen att det är oerhört intressant att även ägna sig åt att HBTQ-certifiera bibliotek, att lägga ofantliga summor på att människor i andra länder ska kunna höja sin levnadsnivå genom att komma till och bli försörjda i Sverige samt att ge barnbidrag till mångmiljonärer.

Är någon förvånad över att det blir lite sura miner här och var? Är det konstigt att många undrar vart pengarna tar vägen? Världens högsta skatter räcker uppenbarligen inte. Då är det något som är fel på riktigt.

Det pratas mycket om hur polariserat Sverige håller på att bli. Den offentliga makten tillsammans med det mediala etablissemanget vill att allt ska vara som förut. Att människor inte ska protestera utan finna sig i att betala allt högre skatter och få allt mindre tillbaka. Jag tror att den tiden är förbi.

Det är hög tid att på allvar börja diskutera samhällskontraktet nu. Vad får vi för skattepengarna? Vem ska ha rätt till vad? Hur kan vi som invånare och medborgare i Sverige kräva att få det vi betalar för? Och om vi inte får det vi betalar för, hur kan de ansvariga ställas till svars?

Det är dags att sluta ducka nu.

Se även:
Lars Trägårdhs resonemang om samhällskontraktet och vilka förändringar som krävs om vi vill ha öppna gränser.

24 kommentarer:

Anonym sa...

Det finns välfärdssegment som krackelerat, och skattebetalare ser sin skatt gå iväg i mångmiljardbelopp till migranter som ska ha bostad, tandläkarvård, sjukvård, livsmedel etc. Medan man måste betala för sina barns insats till lägenhet, stötta dem ekonomiskt, och för många vuxna är det svårt att få tag på en bostad enkelt, det kan vara allt från att det är svårt att få tag i ett stort lån (ifall man nu vill skuldsätta sig väldigt högt) eller behöver en lägenhet i en viss period pga. utebliven inkomst med anledning av sjukdom, skilsmässa osv.

Men jag tror gemene svensk skulle hoppa upp ur stolen och kräva mindre skatter och nytt samhällskontrakt ifall gymnasie- eller universitetsstudier skulle kosta pengar och sjukvårds avgifter öka, säg till 500 kronor för ett enklare läkarbesök, till exempel kontroll av halsfluss, och från 100 kronor till 500 kronor dygnsavgift vid inläggning på sjukhus. Lågt utbud, och dålig standard, av bostäder är nog också en het potatis som får svenskar att klösa lite på det där samhällskontraktet och kräva lägre skatter. Där är vi ju redan idag. Det hela beror nog på hur statsskulden fluktuerar de närmaste åren, staten kan nog tänka sig att öka den för att behålla fri universitetsutbildning och sjukvård och dessutom öka bostadsbyggandet. Annars kan jag tänka mig att även detta ryker för att balansera budgeten och fösa in migranter, där Morgan Johansson har ett golv på 70 000/år och Gustav Fridolin ett tak på 100 000/år.

Magne

Fd moderat sa...

En av grönhögerns ledande företrädare misstänkliggör alla som har den minsta invändning mot nuvarande invandringspolitik. Om man inte vill ha svängdörrar tillhör man de auktoritära
Jag förnekar inte att det finns folk som är rasister eller som ägnar sig åt att hota folk. Att vi som argumenterar på ett genomtänkt sätt skulle vara en del av dessa lågpannor visar att den andra sidan saknar argument. Det enda man kan komma med är personangrepp och guilt by association.
Det är rätt lågt att blanda samman Marcus Birro med Le Pen, eller för den delen Ivar Arpi och Alice Teoderescu.
Min invändning mot den förda invandringspolitiken har inget att göra med att vänstern skulle vara för den totala öppenheten vad gäller att komma till Sverige. I stället handlar det om att vi inte kan vara oändligt generösa.


Anonym sa...

Det kan komma fortare än vad man tror.
Snart ska flyktingförläggningarna tömmas till förmån för betalande sommargäster.
250 kommuner har bostadsbrist och Kaplan och Andersson inte är riktigt kompatibla.
Vad händer när flyktingarna vägrar flytta ut för att bo i tält?
När semesteranläggningarnas ägare får nöja sig med Migrationsverkets ersättning?
När EBO-lagen staplar in ännu fler i trångboendet i hårt ansträngda kommuner?
När polisen står maktlös och inget gör?
När Ygeman inte får ut de 80000 som inte har tillräckliga skäl eftersom de helt sonika vägrar eller hemlandet gör det?
När grekerna släpper på ytterligare någon miljon?
När Merkel faller?

En utmaning?En ansträngning?

JohJoh sa...

Frågan är vad du egentligen menar - konkret - med att ställa politiker till svars på annat sätt än genom val?

Nästan alla partioer gick till val på just det du beskriver som ett problem och de fick väljarnas stöd.

Möjligen skulle man kunna införa någon form av överprövning (tingande folkomröstning) om vallöften bryts, men det är inte fallet här. Snarare i så fall bryts löften nu när man stramar åt invandringen istället för att bibehålla öppna gränser.

Analytikern sa...

Tja... jag tror att kraftfulla åtgärder kommer först när finansieringen av vansinnet blir svårt.
Tror nog att det faktum att stat och kommun har expanderande budgetposter såsom sjukskrivning(40 Mdr om några år), ensamkommande barn(40 Mdr om nåt år) mm är något som säkerligen gör att utländska långivare börjar bli tveksamma till att finansiera Sverige.
Och då går räntan upp i första skedet.
Det är då drastiska åtgärder kommer.Ex vis tror jag vi kommer få en sjukskrivningsperiod på två år. Därefter får man leva på besparingar eller via tecknade försäkringar.
Så håll i hatten.
Flytta till varmare trakter är mitt tips.

Anonym sa...

Du skriver faktiskt något som inte är riktigt sant. Det är inte medborgarskapet som avgör om man har rätt att ta del av välfärdssystemen eller ej. Det som avgör är att man har svenskt personnummer. En inflyttad från annat land, vare sig inom eller utom EU, har samma rätt till precis allt. I Sverige har innebörden av medborgarskapet nästan helt urholkats. Det enda jag som utländsk medborgare boende i Sverige (med svenskt personnummer) inte har rätt till är att rösta i riksdagsval och att göra värnplikt/motsvarande inom det civila i fall man nu skulle återinföra det. I övrigt gäller samma rättigheter och skyldigheter. Nu har man ju även börjat urholka detta genom att ge "papperslösa" en del av de rättighetersom annars kräver att man är folkbokförd.

Unknown sa...

@JohJoh,
"Möjligen skulle man kunna införa någon form av överprövning (tingande folkomröstning) om vallöften bryts"

Det finns ett antal sätt att lösa detta i en demokrati, men Sverige har av olika skäl valt att strunta i flera av dem.

- Tvåkammarriksdag, där de olika kamrarna t.ex. har olika mandatperiod eller via andra metoder olika 'tröghet'. Sverige avskaffade tvåkammarriksdagen 1971. Som av en händelse chockhöjdes de sociala avgifterna strax därefter.

- Personval, vilket vi har, men långt ifrån på samma sätt som i flera andra länder. Det är knappast troligt att riksdagsledamöters röstande påverkas av deras omsorg om de som personröstar.

- Författningsdomstol, som till skillnad från Lagrådet faktiskt kan stoppa lagförslag som står i konflikt med konstitutionen och dess intention.

- En folkvald president med vetorätt.

Hans Li Engnell sa...

Du skriver faktiskt något som inte är riktigt sant. Det är inte medborgarskapet som avgör om man har rätt att ta del av välfärdssystemen eller ej

Jag kanske var otydlig, men här avsåg jag inte välfärdsförmåner. Det finns ju andra rättigheter som är kopplade direkt till medborgarskapet, nämligen rätten att rösta till riksdagen.

Hans Li Engnell sa...

Frågan är vad du egentligen menar - konkret - med att ställa politiker till svars på annat sätt än genom val?

Om vi ska se det s.k. samhällskontraktet som ett de facto kontrakt, en överenskommelsen mellan två parter, bör det rimligen få konsekvenser om den ena parten inte lever upp till sin del av avtalet. Jag menar inte att vi ska sätta politiker i fängelse, däremot kanske vi som medborgare borde kompenseras om vi inte får den service vi har betalat för?

Frågan är öppen och principiellt intressant.

Anonym sa...

Mycket relevant och bra skriven text. Den bild du målar upp och beskriver är ett ofrånkomligt resultat av vårat nuvarande statsskick kryddat med en släng av humanitär stormaktshybris, där inga krav ställs.

Vår form av konstitutionell monarki har tyvärr visat sig vara anakronistisk och obsolet likt sossarnas föreningssoppor. Som någon skriver har vi exempelvis inte någon konstitutionell domstol som tyskarna. Våra folkomröstningar är i princip endast fakultativa (rådgivande) till skillnad från Schweiz.

Det finns egentligen inga begränsningar för majoriteten i riksdagen att göra vad de vill i fyra år förutom att ändra grundlagarna direkt. Det kan de endast göra efter ytterligare ett val emellan. Exempel på detta är t ex när regeringen ville att riksdagen skulle släppa igenom en lag om att stänga Öresundsbron över en kopp kaffe och en bit kaka.

Politikerna har sett till att göra sig själva helt ansvarslösa enligt 3 stycket i 20:1 BrB. Se nedan.

20 kap. Om tjänstefel m. m.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.

Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.

Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse. Lag (1989:608).

För tjänstemän är den subsidiär i förhållande till straff i annan paragraf i brottsbalken eller i specialstraffrätten (straffrättslig lagstnining utanför brottsbalken) enligt fjärde stycket. Politikerna berörs dock inte över huvud taget av paragrafen "tack vare" (eller på grund av om man är icke-politiker) att de så fint f(l)ikat in tredje stycket.

Läkare som opererar fel polisanmäls. En lex Macchiarini kommer det säkert att bli. Vi har lex Maria för sjukvården sedan tidigare. Lex Sarah hänvisade de anställda på socialtjänsten i Ljusnarsberg till. De som numera sagt upp sig. Fullständigt överbelastade är de ändå straffrättsligt ansvariga enligt ovanstående paragraf för försummelser i tjänsten.

Problemet är vårt statsskick. Vargarna tillåts vakta fårhagen. 349 personer valda på fyra år som slipper allt vad ansvar innebär. By their deeds you shall know them. Vilken annan grupp skulle komma undan med att de beslutar att ge sig själva livstids försörjning på skattebetalarnas bekostnad efter två eller tre mandatperioder, alltså 8-12 års jobb, samtidigt som de maler på om någon så kallad jobblinje för alla andra. Dessa korrupta ansvarsfria och ansvarslösa ledamöter ska sedan kräva ansvar av en lika ansvarsfri regering.

Hur ska någon som själv går på bidrag och inte har några krav på sig, kunna ställa krav på t ex en nyanländ att ta sig ur ett bidragsberoende?

Larsa sa...

"Hur kan vi som invånare och medborgare i Sverige kräva att få det vi betalar för? Och om vi inte får det vi betalar för, hur kan de ansvariga ställas till svars?"

Gör skattebetalning frivilligt. På allvar. Det är enda lösningen. Om de inte får tillräckligt med inkomster för att betala sina egna löner så måste de ta sig en funderare. I valet 2010 hade Liberala partiet en kandidat på sin lista som kallade sig anarko-kapitalist, och man kan personrösta.

Anonym sa...

Sverige har exakt den politik och får exakt det samhällskontrakt som merparten, 87 % av befolkningen, röstade för. Vi andra 13 % ville annat, och vi har rätt att kräva att samhällskontraktet reformeras. Alla andra borde bara med glädje hosta upp stålarna och motta all den mångkultur som berikar Sverige och deras närområde, speciellt de som nu klagar över att ett flyktingboenden hamnar nära dem.

Vad jag förstått har blogginnehavaren dock inte röstat på politiker som basunerade ut just den politik som innebär öppna gränser till en välfärdsstat, och således har denne en legitim kritik av samhällskontraktet.

Magne

Anonym sa...

Vi har en konstitutionsdomstol i form av Europadomstolen men vi borde helt klart ha en "egen" också. Tyvärr visar det ju sig att svenska politiker inte tar den på större allvar än Lagrådet när domarna inte går deras väg i alla fall.

Anonym sa...

Nu ska barnen åldersbestämmas också.
Det ser inte bra ut när fyrtiofemåringar våldtar andra ensamkommande flyktingbarn i tolvårsåldern på HVB-hemmen.Löfven sätter ner foten.Barn ska vara barn.Vad regeringskollegan tycker om det vet ingen förrän kommande videokonferans är genomförd.
Men barn ska bli trodda och bekräftade brukar det heta.Kan MP börja misstro barnen nu när gräsrötterna tycker man viker sig för Löfven?
Kan Mp hänga på S och bli ännu mer SD?
Ännu mer fascistiska och rasistiska?
SD har sagt att alla barn inte är barn.Man har kallat barn för skäggbarn på hatsajterna.Om det har Aftonbladet berättat många gånger.
För om S och MP inte tror på barnens åldersuppgifter kallar man ju barnen skäggbarn?
Precis som hatsajterna?
Det hela påminner om människorna som flyr för sina liv tills de kommer till Sverige och Ygeman vill slänga tillbaka ungefär 60%.Eftersom de saknar skäl att fly för sina liv.Precis som SD sa.
Precis som hatsajterna sa.
Vem hade kunnat tro att SMP skulle låta som hatsajter och SD i slutändan?
Bortsett AKB alltså.Som ju vetat det hela tiden.

Unknown sa...

Kalla det inte samhällskontrakt då det inte har det egenskaper som definierar ett kontrakt.


Ett kontrakt har följande egenskaper:


1 : Det går att läsa och tydligt se vad kontraktet säger

2 : Det är frivillig att ingå kontraktet

3 : Det går att bryta kontraktet.Inget av dessa gäller för samhällskontraktet varvid det inte är ett kontakt och bör inte kallas för detta.

Anonym sa...

Farliga Tankar:

Det är mer av en överenskommelse mellan stat och individ än ett kontrakt. 'Samhällsöverenskommelsen' är mera passande benämning.

Magne

Fd moderat sa...

I Norge kommer man inte att ta emot asylsökanden från säkra länder. I Stället värnar man sina egna medborgare.

http://www.b.dk/nationalt/norge-vil-bryde-folkeretten-og-afvise-flygtninge-i-krisetilfaelde

Anonym sa...

Hej.

@Hans: tänkvärt som alltid!

Personlig petmoj: det är alltid lika kul när begreppet 'det sociala kontraktet' används. Vips dyker det upp någon som blandar samman det med vanliga kontrakt, i betydelsen skrivna avtal. Och Häpp! genom detta kreativa missförstånd kan man låtsas som om det inte existerar. Att det är en term för att med en liknelse beskriva ett tillstånd mellan människor och de av människor skapade och kultiverade organisationer vi använder för beteendereglering och gemensam fostran; det kan man inte tillåta sig att tänka för då konfronteras man med vulgärliberalismens implicita krav på dels etnisk homogenitet samt homosocialitet, dels 'tabula rasa'.

Begreppet 'det sociala kontraktet' är en liknelse. På samma sätt som 'folkhemmet' inte refererar till ett faktiskt hus.

Läsvärt:
[http://metalibri.wikidot.com/title:du-contrat-social] På franska.
[http://www.constitution.org/jjr/socon_01.htm#006] På engelska; översatt från Rousseaus original ovan. Ett citat:

"'The problem is to find a form of association which will defend and protect with the whole common force the person and goods of each associate, and in which each, while uniting himself with all, may still obey himself alone, and remain as free as before.' This is the fundamental problem of which the Social Contract provides the solution."

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare
Ps För den late erbjuder engelskspråkiga wikipedia en acceptabel genomgång i stympad kortfattlighet. Ds

Anonym sa...

Man kan även se det som att värna de som faktiskt flyr från krig och konflikter.

AJ sa...

Ingen verkar ha insett hur långt det här kan gå. Det svenska folkets förmögenhet har till största del placerats i det offentliga. Det vi arbetar för idag, det våra förfäder i flera generationer har slitit för, förskingras, förintas just nu i denna sekund av individer som har ingen som helst moralisk rättighet till den. Varken den svenska politikerkasten, må den vara evigt förbannad, eller lycksökare som vill sko sig på andra.

Svensken må vara beskedlig och tyst på bussen, men få verkar kunna föreställa sig vad nästa generation kan komma att ta för sig när de växt upp i ett samhälle där tilliten och det sociala kapitalet eroderat, och de inser att de blivit berövade sitt arv av en väldigt definierbar grupp. Internet glömmer inte heller, hoppas jag alla kommer ihåg.

Vindtid, vargtid.

Anonym sa...

AJ:

Domen över vår tid kommer definitivt lukta illa för kommande generationer, själv har jag redan dömt vår tid till att lukta illa, men det är klart att den kan komma att stinka mycket mera om bara några år.

Jag tänker på det nya ghettot som är under utredning om bygglov i Vällingby (DN d. 17/02-16 http://www.dn.se/sthlm/vallingby-det-har-ar-ett-skrackexempel/):

"Nu är planerna ändrade. Den bygglovsansökan som har lämnats in visar en L-formad länga bestående av drygt 200 lägenheter i tre plan, grupperade runt en knappt 200 meter lång loftgång mitt i huslängan."

"Lägenheterna är små bostadsrätter, ettor och tvåor. De som har söderläge vetter mot Bergslagsvägen, med transporter av farligt gods. Det enda fönster som går att öppna blir därför ut mot den mörka loftgångskorridoren. Bostäderna på den norra sidan kommer att ligga i mörker under den absoluta majoriteten av årets timmar, skriver Skönhetsrådet i sitt mycket kritiska yttrande.

Den trädbevuxna ytan mellan Bergslagsvägen och byggnadens söderfasad blir parkeringsplats. I stället för atriumgårdar med en skyddad utemiljö blir det sex stycken små glasade rastgårdar, som Skönhetsrådet kallar dem, för 200 lägenheter."

Henrik Nerlund menar att domen över vår tid kommer bli hård ifall dessa lägenheter byggs (DN d. 23/2-16: http://www.dn.se/sthlm/vallingby-det-har-ar-ett-skrackexempel/):

"– Vi hoppas få i gång en diskussion. Om vi bygger utan att diskutera kvalitetsfrågor blir det stora problem framöver och domen över vår tid kommer att bli hård, säger Henrik Nerlund."

Jag undrar om Henrik Nerlund säger likadant om migrationen, att om vi inte diskuterar invandringens kvalitetsfrågor blir det stora problem framöver och domen över vår tid kommer bli hård? Antagligen inte, eftersom han anser att det är mycket bättre att hjälpa människor i Sverige än i närområdet och att vi blir äldre och äldre här på hemmaplan.

Sen ska du ha en eloge, AJ, för din klarhet: "Ingen verkar ha insett hur långt det här kan gå." Det är rätt, detta kan gå väldigt långt och innebära sådant som vi ser på omvärldsbevakningen på SvT, dvs. kristillstånd och katastrofer.

Magne

Fd moderat sa...

AJ,

eftersom en stor del av svenskarnas förmögenhet finns placerad hos staten gör det mig starkt orolig när vi har en stor invandring från länder där invånarna ser det som statens uppgift att gynna de grupper den stödjer sig på. Vi behöver inte gå längre än till Grekland för att se att det är på det sättet. Redan nu har vi fått hit det problemet så som i Botkyrka där klaner röstar på sin kandidat i provval för moderaterna.

Vad händer den dag då en person startar ett parti som vädjar till nyanlända att de skall rösta på hans parti ,för det kommer att vara en han, som ser att det finns en massa tillgångar i t ex AP-fonderna? Jag skulle inte bli ett dyft förvånad om det hände.

Vi kan vara säkra på en sak till. Alla de som vill ha hit så många som möjligt kommer in i det längsta att förneka problemen. När det nästa gång brinner i någon av förorterna kommer de liksom vänstern att skylla på "samhället", i detta fall såssarna.

AJ sa...

Ja. Fast det blir ingen nästa gång för dem. Det finns inte en av mig, det finns tusental av oss. Vi, och blir det inte vi, så blir det våra söner och döttrar, vet vem som ska ställas till svars. Det kommer inte att finnas något att förneka, allt finns svart på vitt.

Domen kommer bli hård. Återigen, den kommer att bli mycket hårdare än någon verkar kunna föreställa sig.

"They were not easily moved,
They were icy — willing to wait
Till every count should be proved,
Ere the Saxon began to hate"

Anonym sa...

AJ:

Att vi kommer ha ett etnonationalistiskt tillika europeiskt kulturellt parti som verkar för secession eller ett direkt repatrieringsprogram som kan få inflytande är jag alldeles tvärsäker på, typ Svenskarnas Parti fast med en mycket mera genomarbetad idé. En europeisk idé, för vår kultur och vårt folk, som Orban förespråkar, skulle jag tro.

When things erupt, no one is safe.

Magne