onsdag 17 december 2014

Svenskarna, svenskheten och alla andra


Uppståndelsen kring DN-intervjun med Björn Söder tarvar en kommentar, eller i alla fall några spridda tankar.

Både judar och samer, i alla fall det fåtal som intervjuats i riksmedia, är upprörda över att Söder ska ha sagt att man inte kan vara 100 procent svensk och 100 procent jude/same samtidigt. Har Söder och SD skitit i det blå skåpet nu? Har de bränt sina chanser till en framgång i extravalet?

Nja, låt oss titta på vad Söder egentligen sade. På en direkt fråga om man inte kan vara "100 procent svensk och 100 procent kurd" svarade Söder nej. Man kan inte vara mer än 100 procent av någonting, menade han.

Det finns egentligen inget anmärkningsvärt i detta påstående. Men resonemanget blir väldigt enkelspårigt. Jag tror att identitet är för komplicerat för att kunna procentindelas på detta sätt. Hur vi känner oss och vad vi definierar oss som förändras över tid. En person som är kurd och kommer till Sverige kan efter lång tid känna sig mer som svensk än kurd. Barnen har gått i svensk skola och anammat svenska traditioner och sedvänjor. Kontakten med hemlandet har blivit allt glesare och tanken på att flytta tillbaka otänkbar. Samtidigt går det inte att radera sitt ursprung, och vissa sedvänjor kanske lever vidare.

I ett sådant fall är det ointressant, och givetvis omöjligt, att söka förklara hur "många procent svensk" och hur "många procent kurd" personen i fråga känner sig som. Personligen definierar jag mig som svensk eftersom jag vuxit upp här. Om jag flyttade till ett annat land skulle detta kanske förändras något över tid, men det skulle sannolikt dröja väldigt länge innan min svenska identitet förändrades märkbart (mycket beroende på hur stora de kulturella skillnaderna länderna emellan skulle vara).

I vissa länder är definitionen av nationalitet väldigt strikt kopplad till etnicitet. Även om jag skulle bo i Kina och bli kinesisk medborgare (vilket skulle kräva att jag avsade mig mitt svenska medborgarskap då det i dag inte är möjligt att ha dubbla medborgarskap om du är kinesisk medborgare) skulle jag aldrig bli sedd som kines. Helt enkelt eftersom jag inte ser ut som en. Jag skulle förbli en laowai (老外) livet ut.

I Sverige har vi ett problem med att människor som inte fötts i Sverige har svårt att bli betraktade som annat än "invandrare". Bara begreppet "andra generationens invandrare" är problematiskt. När blir man bara "svensk"? Hur lång tid ska det behöva ta?

I min mening lägger Söder alldeles för stor vikt vid etnicitet och upplevd nationstillhörighet. Det gör även SD som parti. Varför är det viktigt? Jag vet att SD inte vill se parallella samhällen och att partiet ogillar den kulturrelativism som frodas inom framför allt vänstern. Det gör även jag. Men religion och härkomst ska inte spela någon roll. Om människor känner sig svenska eller inte ska inte heller spela någon roll, så länge de bara beter sig anständigt inte begår brott.

Söder gör en viktig distinktion mellan etnicitet och medborgarskap. I medierapporteringen, och den flöd av ilskna kommentarer, har det låtit som om SD vill diskriminera vissa grupper på etnisk grund. Men Söder var faktiskt tydlig, i all otydlighet, att kurder, judar, samer och alla andra kan ha svenska medborgarskap och att detta medför samma rättigheter och skyldighet som för alla andra. Hur människor känner sig och definierar sig borde vara sekundärt.

Debatten är ur mitt perspektiv något av en storm i ett vattenglas. De rödgröna har satt in vågmaskiner i det där vattenglaset för att åstadkomma största möjliga effekt. Samtidigt är det SD som själva fyllt glaset med vatten genom att ständigt prata om vem som är svensk och vad svenskhet är. Vänstern svarar ofta med att det inte finns något typiskt svenskt, men i det här fallet har det plötsligt blivit viktigt att få kalla sig svensk. Lite svårt är det att hänga med i turerna ibland.

Avslutningsvis, apropå att förvandla riksdagen till en lekstuga, vägrade vänsterpartisten Rossana Dinamarca (inte direkt den riksdagsledamot med den största demokratiska trovärdigheten) säga "herr talman" när hon inledde sitt anförande i riksdagen. På plats satt nämligen andre vice talman Björn Söder och han, förklarade Dinamarca, är minsann inte "hennes" talman.

Denna protest öppnar upp för en mängd olika scenarier i framtiden. Vems talman är egentligen vems? Kan man välja beroende på partifärg och humör? Och gäller det även statsministrar?


23 kommentarer:

Anonym sa...

Jag ser grunden till problemet i det faktum att ordet svensk både står för alla som är hemmahörande i landet Sverige och för den etniska/kulturella gruppen svenskar. Detta fungerade bra när 98 % eller mer av de som var hemmahörande i Sverige också tillhörde gruppen svenskar. Nu när denna andel har sjunkit till 80-90 % eller något (jag har inte koll på siffran) så är detta inte längre lämpligt.

Jämför med Finland där man har en lång tradition av att ha flera folkgrupper i samma land och finnar, finlandssvenskar och samer alla är finländare (jag antar att samma betydelser finns på finska, men vet det egentligen inte). Nu har vi situationen att i Sverige finns det inget ord för att beskriva den folkgrupp som har svenska som modersmål och känner en koppling tillbaka till en som de tror traditionell (ofta är traditionerna inte så gamla) kultur i Sverige eftersom ordet svenskar betyder alla som är hemmahörande i Sverige oavsett etnisk grupp. Försöker man använda ordet svensk som benämning på folkgruppen så får man löpa gatlopp i media, vilket de senaste dagarna bara är ett av många exempel på.

En liknande situationen fanns i Bosnien där det fanns en traditionellt muslimsk grupp som blev berövade en egen etnisk identitet eftersom de kroater och serber som bodde i Bosnien också skulle kallas bosnier. Där löste man det i alla fall på svenska genom att införa ordet bosniak för att beteckna folkgruppen medan bosnier fick betyda alla som hörde hemma i landet Bosnien. Jag tror att vi måste göra något liknande i Sverige, men jag har inget bra förslag på benämning.

Det är uppenbart att vi har en stor grupp i Sverige som mår dåligt av att inte få rätten att tillhöra en etnisk grupp, och tittar man på svensk utrikespolitik så har vi i lång tid arbetat för att olika folkslag ska ha den rätten i länder där de är i maktmässig (och ofta men inte alltid numerär) underlägsenhet. Om vi ska ha ett multikulturellt samhälle så måste även den största folkgruppen ha rätt till sin kultur och en egen benämning på sig själva.

/Egoisten

Thomas sa...

Många svenskar som sitter i media eller inom politiska partier och diskuterar de här frågorna pekar på USA - vi jämför ju alltid med Amerika här i landet - men inser inte i hur hög grad USA ännu är segregerat, och har varit det genom historien. I de flesta amerikanska storstäder finns det kvarter där det i princip bara bor svarta, möjligen uppblandat med hispanics/latinos/mexare (som ju ofta har ett visst svart inslag i bakgrunden) - och helvita områden. När Obama satt i senaten var han den tredje svarte senatorn i DC någonsin (bortsett från ett par färgade män från Mississippi kort efter inbördeskriget, varav den ene bara satt ett år; ingen av dessa hade röstats fram direkt av väljarna i delstaten). In på 1940-50-talen fanns det lagar mot rasblandade äktenskap i många delstater. Radion och musikbranschen var tydligt segregerade under mycket lång tid, delvis än idag, det är inte enbart en fråga om kredd att hiphop och rhythm'n'blues uppfattas som "svart musik". Kan ni tänka er ett tillstånd där norrlänningar eller rödhåriga var metodiskt utestängda från politik, medier eller underhållning och bara syntes i sina egna nisch-tv-kanaler och tidningar? DN, kvällspressens hipsters och många svenska identitetstänkare är helt enkelt naiva på den här punkten, eller så inbillar de sig att de själva hade lyckats göra karriär om de varit amerikaner eftersom de är så smarta.

Och USA har inte på mycket länge haft så öppna kanaler för invandring som de här debattörerna och politikerna inbillar sig, dessutom är statens åtaganden mycket mindre over there. Man ska inte idyllisera det svenska samhällsklimatet men vi uppnådde faktiskt en del under 1900-talet som många i identitets/hipstervänstern är beredda att kasta bort för en grynvälling, och detta för att Sverige inte känns lika coolt som USA medan de tar för givet att de själva skulle ha varit Kanye West eller Dennis Rodman om de vuxit upp i staterna.

Larsa sa...

OK, då gör vi så här: svenskar är den etniska gruppen (motsvarande t.ex. finnar i Finland), och sedan kan vi tala om svenska medborgare, som motsvarar finländare i fallet Finland. Så kan man vara 100% same eller jude och samtidigt 100% svensk medborgare.

Amnexis sa...

Ett tillägg:

Söder har ju hela tiden tryckt på att det är inte hans eller andra politikers uppgift att bedöma vem som är eller inte är den ena eller den andra folkgruppen. Hans filosoferande rörde ju de fem minoritetsgruppernas rätt till fortsatt rätt till sin identitet, en öppen svenskhet och inkluderande nationalism, SD kommer dock inte att tolerera parallellsamhällen där religiös lag trumfar svenskt rättsväsende. Då kommer vi lida ett öde liknande forna Jugoslavien till slut.

Kan någon förklara de rättigheter jag har att förvänta mig från sametinget eller shariadomstolen i IS? Nä, tänkte väl det. Vi svenskar är jävligt hyggliga och generösa med att den som känner sig svensk oavsett ursprung får kalla sig svensk, men då måste ju vi få identifiera oss svenskar såsom det sociala kodex vi är vana vid, utan att det samtidigt ska betyda/innebära en shariatrogen religiös person (som kanske sticker iväg på lite jihad-semester emellanåt) med kuvad hustru - som enligt islam är underställd mannen. En andra klassens medborgare.

Den svenske mannen?:

https://pbs.twimg.com/media/B5FfviPCYAE2HBj.jpg

Thomas sa...

@Larsa: Finland har haft ytterst låg utomnordisk invandring ända sedan andra världskriget, och än lägre utomeuropeisk invandring. Dessutom får svenska politiker ont i magen av tanken att man skulle kunna ställa krav på t ex rejäla kunskaper i svenska språket eller om svensk historia och svenskt samhällsliv innan man delar ut svenskt medborgarskap. Slutsatser?

Anonym sa...

Jag tror liberaler, vänstermänniskor, anarkister, socialister, religiösa, svenskar, norskar, danskar, eritreaner, syrier, ja you name it, helt enkelt måste acceptera diskussioner om etnicitet, medborgarskap, och Söders benämning som är nationstillhörighet. Det är ju så att många svenskar faktiskt resonerar i banorna, att svenskar är en etnisk grupp, som är värd att bevara i framtiden. Vi kanske inte är så många om 20-30 år, pga blandäktenskap, lågt barnafödande osv., men ändå vill vi som grupp umgås med varandra och tala om våra förfäder. Självfallet kan man etniskt sett vara 50 % svensk och 50 % iranie... Mohamed Omar är ett exempel på detta. Och är denne också svensk till sin kultur vill denne säkerligen ha mer kontakt med svensk historia, och mindre kontakt med iransk historia.

Jag vill ju ändå att alla ska kunna känna sig som svenskar, oavsett ursprung, och kunna anamma den svenska kulturen. Men att en med typiskt turkiskt, kurdiskt, somaliskt, filipinskt utseende ska säga: "Tjena, jag är lika mycket svensk som Niklas där borta vars förfäder bott kring Norden i tusentals år", är helt enkelt att förneka fakta. Det är att förneka att det finns ett svenskt folk, för att man måste vara politiskt korrekt inför sina vänner. Däremot kan denne person känna sig som svensk och anamma den svenska kulturen. Men att vetenskapligt så att säga diskutera paleontologiska och antropologiska fakta är som tidigare nämnt: svenskar är Svenskar.

Björn Söder och Sverigedemokraterna måste bli tydligare och diskutera dessa frågor flitigare. Det är inte farligt att diskutera grupptillhörighet, nationstillhörighet, medborgarskap osv. I en sund nation och samhällsdebatt diskuteras dessa frågor. Universitet forskar om dem, ja redan i grundskolan skriver vi uppsatser om folkslag och människors interaktioner med varandra. Etnologer är ett exempel vars forskning kretsar kring människans interaktion och ursprung. Själv har jag stött på antropologiska texter i mina egna studier, vilka varit mycket givande.

/ Magne

Micke sa...

Enligt SD kan en kines eller Sveriges ursprungsbefolkning inte bli svenskar. En uppfattning som pragmatiska nazister nu delar med klassiska nazister

Därför ska man noga överväga varför man ska rösta på eller på något sätt stödja ett naziparti oavsett om det är pragmatiskt (lurar folk) eller klassiskt (står för sin politik).

Amnexis sa...

Micke, lägg ner nu. Du har blivit helt från åkt av typ alla som kommenterar här.

Ditt resonemang grundar sig i halmgubben. Som vanligt...

Amnexis sa...

Åh förresten Micke, om samerna är SVENSK ursprungsbefolkning, varför vill de inte kallas svenskar då?

Är det inte så att ursprungssvenskar, det är vi andra, vars släkt eller person har bott i Sverige längre än ca 40år i Sverige?

Ursprungsbefolkningen (iaf i norra delen av landet) är samer. Resten är svenskar. Och då finns det ju ursprungssvenskar precis som det finns ur-samer.

Micke sa...

Är det inte så att ursprungssvenskar, det är vi andra, vars släkt eller person har bott i Sverige längre än ca 40år i Sverige?
.....................
Inte enligt dom pragmatiska och klassiska nazister som du hänger ditt liv åt att klia.

Amnexis sa...

Källa på det Micke? Citat (ej ur Orrenius klipp o klistra-bok) välkomnas.

Sen är väl jag fri att filosofera utanför SDs partiprogram? Jag är inte ens medlem i SD, än mindre någon officiell företrädare.

Att jag korrigerar dig, Micke, hela tiden är ju pga att det är så lätt. Jag behöver bara googla så inser jag att det Micke kläckt ur sig är en trött gammal stalinists förvanskning av verkligheten.

Micke sa...

https://www.aftonbladet.se/kultur/article20042384.ab

Amnexis sa...

Micke:

Gellert Tamas gör inte en objektiv beskrivning av SD, som de flesta andra skribenter i ökända slask-Aftonbladet. Att hitta artiklar där SD sablas ner med halmgubbar byggda av hatare är inte svårt. Men kan du hitta någon skrivelse i deras partiprogram eller uttalande från deras företrädare?

I övrigt är det lite oklart vad i den artikeln du länkade som kunde användas som argument mot mig? Kan du inte förtydliga dig Micke? Klippa ut den passage som motsäger det jag säger? Du använder dig av lösa antaganden av Gellert Tamas (som inte har någon direkt bäring på det vi diskuterade här) samt ett uttalande av M Karlsson ang. Zlatan... som inte heller har direkt bäring på det vi diskuterade.

Zlatan är väl f.ö. fransos nu, han bor ju i Frankrike? Då blir man väl fransman? Eller är alla i Frankrike också svenskar? Han får väl va hemma lite oftare om han vill kallas svensk? Vill förresten Zlatan ens kalla sig svensk?

Jag känner en tjej från Syrien som håller med mig hela vägen här, hon bor i Sverige med sin syriska identitet. Hon ser sig som syrier i Sverige - svensksyrian som hon själv kallar sig för. Hon tycker det är skitlöjligt att svenskar öht diskuterar detta. Självklart har vi svenskar rätt till vår identitet vi hade innan den extrema massinvandring påbörjades under 90-talet, anser hon. Hon har precis läst boken "Kalla det vad fan du vill" av Marjaneh Bakhtiari. Så hon har tänkt en hel del kring detta.

Ingen invandrare jag känner tycker att det är en viktig fråga att de som invandrare måste vara "helsvenskar/ursvenskar" (ofta mot sin vilja), de förstår mycket väl SDs utgångspunkt och tycker inte det är konstigt. Det är bara helylle-svenskar i svensksegregerade bostadsområden som lyfter denna fråga för att stilla sitt beroende av endorfiner, som hjärnan producerar när man inbillat sig att man är sekundär endast till Jesus...

Micke sa...


Gellert Tamas gör inte en objektiv beskrivning av SD,
-------------------------
Sanandajis statistisk om invandring är så objektiv att du ljuger om att du donerat pengar till den och Brå´s statisk är lögner? Den här gången? Annars brukar ni ju älska deras statistik?

Amnexis sa...

Sanandajis siffror är reella fakta, det är inte Gellert Tamas filosoferande. BRÅ är en part i periferin som bidrar med siffror till Tinos resonemang. BRÅ har tidigare levererat felaktiga och friserade uppgifter för att bevisa massinvandringens förträfflighet så det blir märkligt att du tar upp just dem.

Sen är det inte Sanandajis statistik, det är främst Migrationsverkets, SOUs, SCBs etc. som Tino sedan sammanställer på ett korrekt och adekvat sätt. Enligt alla etablerade ramar som nationalekonomer rör sig inom.

Tino brukar sällan länka till BRÅs data, däremot studier som denna:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-5890.2014.12021.x/abstract

Du tror fortfarande att du kan få detta till nazism Micketrollet? Dröm vidare du, vilken kalldusch du kommer få i Mars, igen. (Skönt, då kanske Micke och hans nazi-svammel håller sig undan ett tag som han gjorde efter förra kallduschen i september...)

Micke sa...

Helt förvirrat.....

Brås siffror är ok om dom används av Sanandaji men "perifera" om dom illustrerar kriminaliteten inom ditt parti.
---------------------------

Du tror fortfarande att du kan få detta till nazism

Nej varken Sanandajis eller Brås statistik är nazism.

Du är dock nazist och extremt obegåvad. Bara ditt val av avatar är ett uttryck för din enfald.

Amnexis sa...

Var har Sanandaji stött hela sin utgångspunkt ur siffror från Brå?

Extremt obegåvad... Som man känner sig själv känner man andra lilltrollet!

Micke sa...

Var har Sanandaji stött hela sin utgångspunkt ur siffror från Brå?

--------------------------
Det vet jag inte.Du vet tydligen.


"Sanandajis siffror är reella fakta, det är inte Gellert Tamas filosoferande. BRÅ är en part i periferin som bidrar med siffror till Tinos resonemang."

Byt fot en gång till nu.

Amnexis sa...

Brå är inte en nationalekonom Micke. Däremot är du en antisemit som förnekar judars existens.

Micke sa...

Jag visste att du skulle släppa ditt tidigare argument och ersätta det med något annat när jag visar att du snackar skit.

Amnexis sa...

Utveckla ditt resonemang Micketrollet, kan ju inte vara så svårt när du hävdar att du har rätt. Hur menar du?

Man byter inte fot i en ståndpunkt för att man argumenterar för den utifrån nya vinklar på anklagelser från micketrollet.

Mickes intellektuella djup får en tesked att verka som en simhoppsbassäng.

Micke sa...


Ha ha...du vill att jag ska reda upp hur du själv tråcklar in dig i motsägelser därför att du är för obegåvad för att hålla en rak linje?

Vill du ha betalt för det också`?

Amnexis sa...

Jag ser inga motsägelser micketrollet, ingen annan gör det heller. Jag utgår att de bara är inbillning från din sida tills du åtminstone kan redogöra för dina anklagelser.

Dina tankar är en illusion och ett resultat av ditt egos vibrationer.