lördag 20 december 2014

PTS agerande en präktig skandal


Kammarrätten slår i en dom (PDF) fast att den utredning vars innehåll hemlighölls av Post- och Telestyrelsen är en allmän handling. Därmed har operatören Bahnhof vunnit en seger mot PTS, just den myndighet som hotat dem med miljoner i vite för utebliven datalagring.

Bakgrunden är kortfattat följande:
Efter att EU-domstolen i april i år ogiltigförklarade datalagringsdirektivet, som tvingar operatörer i alla EU-länder att lagra all vår elektroniska kommunikation utan misstanke om brott, tillsatte PTS en utredning för att få svar på vad detta skulle betyda för den svenska lagen. Myndigheten har emellertid inte velat lämna ut den. Nu vet vi varför.

Alliansregeringen fick bråttom. Den tillsatte en utredning ledd av Sten Heckscher. Denne ansåg att svensk trafikdatalagring kan bestå i sin helhet. Eventuellt behövs några smärre integritetsskyddande tillägg, men inte mer.

Plötsligt och olustigt gav PTS beskedet att svensk lag inte påverkas av EU-domstolens utslag. Alla operatörer skulle återuppta datalagringen. Nu framkommer dock att myndigheten i den ursprungliga promemorian gjorde en helt annan bedömning. Vilket förklarar varför PTS inte ville offentliggöra den.

Då konstaterades att de svenska reglerna om lagring av trafikdata inte motsvarar de krav som EU-domstolen ställer:
Den ursprungliga bedömningen följde alltså EU-domstolens utslag. Men något hände mellan tiden då denna promemoria skrevs och PTS blev varse att regeringens utredare gått sin uppdragsgivare till mötes och gett datalagringen grönt ljus - trots EU-domstolens utslag som snarare innebar rött kort.

En minister utövar via en utredare påtryckningar på en myndighet som helt byter fot och försöker dölja sin ursprungliga bedömning.

Det som har hänt är oerhört allvarligt, och det går bara att dra en slutsats: en självständig myndighet har utsatts för och böjt sig för politisk press och försökt undanhålla allmänheten detta.

PTS agerande måste upp på bordet. Nu! Detta är en präktig demokratisk skandal och inget annat. 

Läs hela rapporten från PTS här.

Läs även:
HAX, IDG

3 kommentarer:

Anonym sa...

Bra att Bahnhof håller emot.

Sprid budskapet. Jag tror flertalet är ovetande om hur datalagringen pågår.

Tor finns. Det kan användas i många fall...

/ Magne

Hans Li Engnell sa...

Tack och lov för Tor. Och nu verkar mer användarvänlig kryptering vara på gång också.

Klacke sa...

Var det katastrofen Beatrice Ask som drev detta?