onsdag 11 september 2013

Terroristerna vann


Datumet den 11 september kommer alltid att vara förknippat med attackerna som förändrade världen.

Att påstå att attackerna den 11 september 2001 utgör en vändpunkt för den politiska utvecklingen i världen är ingen överdrift. Vi lever nu i en värld som är helt och hållet präglad av det som hände i New York och Washington den där dagen - och av de amerikanska reaktionerna på det. George W Bush beskrev det som "gloves off". Västvärldens regeringar har inte tagit på sig handskarna sedan dess.

Det öppna samhället som politiker i västvärlden sade sig vilja försvara efter terroristattackerna har de nu mycket målmedvetet monterat ned. Det finns en känsla av hopplöshet i faktumet att regeringsskiften inte tycks spela någon roll. Det räcker inte att sparka ut en regering eller president för att vända denna utveckling. Det behövs ett uppvaknande hos allmänheten i hela världen. Men om inte ens de avslöjanden som Edward Snowden ansvarat för räcker, vad är det då som krävs?

Att vara en laglydig medborgare är inte längre en garant för att få leva i fred. Vi kontrolleras i dag minutiöst när vi ska flyga. Vår epost kan läsas av underrättelsemyndigheter. Vilka vi ringer och när registreras och lagras utan minsta brottsmisstanke. Och de IT-giganter åt vilka vi anförtror våra digitala liv har visat sig servera sina kunder på ett fat.

Kort sagt är vanliga hederliga människor ständigt misstänkliggjorda av myndigheter och politiker som jagar "terrorister". Statens enorma makt är inte bara oproportionerlig vägd mot de små risker terrorism utgör för oss i väst - den är direkt farlig. Även om någon mot förmodan tror dagens politiker om gott kan vi inte veta vilken regering vi har om tio eller femton år, och vad den kan tänkas göra med de utökade befogenheter den fått.

De minnesstunder för 11 septemberattackernas offer som hållits i dag kunde lika gärna ha hållits för det öppna, demokratiska samhälle som i praktiken dog där och då. Ty om nu terroristerna, som USA hävdat, genomförde attackerna för att de hatar friheten - ja, då har de faktiskt vunnit.

13 kommentarer:

Anonym sa...

Berätta då för oss andra hur terrorism skall förhindras utan fysisk och signalspaning, Hans.

Anonym sa...

....hade man bara kunnat ägna sig åt profiling utan att skällas för rasist så hade problemen varit väsentligt mindre.....idag måste man scanna och avlyssna och muddra både 5-åringar och 96-åriga tanter för att vara "rättvis".......

Hans Li Engnell sa...

Anonym 1: Jag har aldrig argumenterat mot själva existensen av signalspaning. Däremot anser jag att staten begår ett övergrepp när vanliga människors kommunikation samlas in i bulk. Jag som laglydig medborgare ska inte vara utsatt för övervakning. Sedan måste politiker börja inse att utrikespolitiken spelar roll. Det är knappast en slump att det är länder med hög svansföring i Mellanöstern som är särskilt utsatta för hot. Hur många terrorhot har Schweiz utsatts för?

Anonym 2: Personer med Mellanösternbakgrund, som ständigt tas in för "random search", håller nog inte med.

Anonym sa...

Hans

Men det är ju precis det jag menar, det räcker med att är MENA som screenas helt utan att det är random, det är bland dem som säkerhetsproblemen finns, inte bland 5- och 96-åringar.

Sedan finns det en tydlig bakgrund till att MÖ-folk har ruttnat på den vite mannen, vi skall inte hålla på att uppfostra muslimer i deras hemländer, men det är en annan diskussion.

Någon Breivik eller Mijailovic kommer man aldrig att fånga med trålning.

Leif Erlingsson sa...

Det är 12 år efter Krigslögnerna för Kriget mot Terrorismen, den senaste fasen i Krigslögnerna för Kriget mot Terraisterna = vi jordbor (terra = jorden), som är fienden i det större kriget. Den ursprungliga strategin mot oss "terraister" var enligt de gamla böcker vi har att vi splittrats i vår verklighetsperception ("språkförbistringen") så att våra olika perspektiv, de delar av sanningen vi ser eller tror oss se, är just vad som splittrar oss. Uppmärksamhetsspannet i denna värld går mot total fragmentering, "språkförbistringen" pågår alltjämt. Medias uppgift är att förmedla att det mesta är skit och att det inget finns du kan göra åt saken. Säga viktiga saker en gång och sedan glömma bort dem. "Även när det hände, så hände det inte", som Harold Pinter sa. Terraisternas uppgift blir då att förmedla att det finns något du kan göra, och ge idéer om vad som kan fungera. Samt information om vad som inte kan fungera, och varför. Börja med att lära dig se bortom "språkförbistringen".

Anonym sa...

Så bara terrorister skall övervakas då Hans.
Fortsätt då att berätta hur dessa terrorister skall identifieras inför övervakningen.
Enligt ditt resonemang har f.ö. USA, UK, Spanien och Israel sig själva att skylla för att de hotas av terrorism.
Gäller det även israeliska turistbussar i Bulgarien månntro?

Libertarianernerna är de nya kommunisterna och proislamisterna

Hans Li Engnell sa...

Menar du att polisen måste bugga hela svenska folket och göra husrannsakningar hos varenda svensk för att kunna hitta bevis hos det fåtal som begått ett särskilt brott? Övervakning ska givetvis endast vara tillåten när det finns en brottsmisstanke. Staten ska inte insamla alla människors digitala kommunikation i bulk.

Självfallet finns det en kausalitet mellan länders politik och vilka hot dess medborgare utsätts för av ex. terrorister. Det är detsamma som att man får skylla sig själv, men att vägra erkänna att ett orsakssamband ens existerar är enbart korkat.

Anonym sa...

Det görs inte husrannsakningar hos alla svenska medborgare, Hans.
Men berätta nu hur terrorister skall kunna identifieras om inte vid elektronisk övervaktning görs och hur misstanke om förberedelse om terrorbrott skall kunna slås fast om inte övergripande övervakning tillåts
Visst är det så att de länder som mest står upp mot terrorism är de som mest hotas.
Din och dina libertarianers lösning är att sluta bekämpa terrorismen för att undvika attacker.
En beklämmande och terroristkramande argumentation.

Hans Li Engnell sa...

En husrannsakan, precis som buggning, görs endast vid klar brottsmisstanke. Det var den poäng jag försökte göra. Säkerhetspolisen har redan tämligen god koll på extremistgrupper. Övervakning av alla medborgare är heller ingen garant. Ingen övervakning i världen hade sannolikt stoppat Breivik.

Att invadera främmande länder är inte att stå upp mot terrorism. Det är att sprida den. Terroristbekämpningen har gjort världen mer osäker, kränkt mänskliga rättigheter och kostat fler liv än terrorismen någonsin gjort.

Anonym sa...

Du har uppenbarligen inte klart för dig att det är de intramuslimska, sekteristiska striderna som har skördat överlägset flest dödsoffer i terrorism i världen, Hans.

NSA har nyligen offentligjort hur många terrordåd som avvärjts genom dess övervakning så låt såväl NSA som FRA fortsätta övervaka.
Genom libertarianernas ursäktande hållning till muslimsk terrorism är även dessa ett självklart mål för övervakning.

Hans Li Engnell sa...

Att du tror på vad NSA säger är ganska talande.

Anonym sa...

Jag tycker det är intressant att det talas om terrorister som om det var en homogen grupp med ursprung i i Islam eller nåt annat religiöst eller politiskt manifest.

Så är det naturligtvis inte.
Om en muslim dödar sig själv genom bomb eller annat handlar det om äkta terrorism.
Om Väst eller Nato eller vanligare USA väljer att skicka en drönare med anledning av information som man fått tillgång till skickar en drönare för att ta bort en person eller familj eller by handlar det inte om terrorism.
Bara förebyggande åtgärder.

Jag har av olika anledningar studerat och funderat över varför vi överhuvudtaget behöver ha sekretess hemligheter osv i en demokrati.
Offentlighet och öppenhet gäller bara om makten som verkligen har makt tycker att det är av behovet.
Terroristerna fyller en funktion en viktig sådan. Utan dessa skulle inte Sverige och övriga väst sponsra krigsindustrin med miljarder varje år. Utan terrorister skulle få krig utspelas och därmed ge legitimitet att pungslå oss övriga rädda medborgare på pengar för att finansiera drönarutveckling övervakning osv.
Rädslan är inprogrammerad varje dag genom media och är den verkliga orsaken till att terrorister finns.
Nya sådan skapas varje dag allt eftersom behovet finns.
Jag vill med fog påstå att det inte finns några terrorister som inte är spnsrade eller uppfunna av USA/NATO eller andra västländer.
Så även vår lille självmordsbombare i Stockholm som lägligt nog valde att slå till när USA:s övervakning i Sverige kritiserades. Hoppsan vilken tur.
Eller varför inte fundera över kalsongbombaren som svedde grenen av sig. Det finns en hel del dokumenterat kring honom.
Varför vägrar man resning i målen med Lockerbybombaren...... nimera vet man att detonatorn var en NATO-produkt.
Ingen vettig människa med självaktning tror längre på att det var Bin Ladin som pulvriserade WTC.
Stater har inget existensberättigande det har däremot folket. Vi der det omvända varje dag hur staterna bedriver krig mot den egna befolkningen. Som här i Sverige där allt gemensamt och uppbyggt utarmats till nada och folket är mer förvirrat än någonsin.
Jag hålle rinte med Leif E att media styr tanken dit att det inte är lönt eller lägger dimrådåer. Istället är jag övertygad om att jakten på tittarsiffror och reklam skapar snuttifiering och en dag utan röd tråd för de som hänger sig åt medias teater.
Folk orkar inte att hålla en enda tanke vid liv någon längre stund. Därför går det också utför med bokbranchen.
Det tar för lång tid ge mej svaret först.
Skolan fostrar barnen in i samma fälla.
Färdiga lösningar utan engagemang.
Kunskapskopiering utan utveckling av eleven eller individen.

Därför är det möjligt att en diskussion som ovn förs utan reflektion på vad det egentligen handlar om .
Både terrorister och gräsrötter är kanonmat i detta politiska och ekonomiska maktspel.
Israel bbombade bort en kärnanläggnig i Iran eller Cyrien.
IAEA och övriga borde åtala Israel för miljöbrott eller nåt. Det kan inte vara OK att bomba anläggningar där radioaktiva ämnen riskerar att spridas.
Varför inte bomba nån anlggning i väst som i realiteten har kärnvapen och utveckling.
Se anläggningen i Lund som nu håller på att byggas. Finns ingen anledning utanför militär agenda.

Lycka till med terroristerna dom verkliga syns i TV-rutan varje dag och finansieras av dej och mej.

Leif Bengtsson

johannes sa...

Håller med dig, vi har förlorat mest efter 11/9 2001 tyvärr. Inte kunde NSA FBI eller CIA stoppa Boston bombaren trots sin massövervakning.
Jóhannes