onsdag 25 september 2013

MP vill bekämpa könsnormer i skolan

Miljöpartiet vill lägga över 300 miljoner kronor på normkritiskt arbete i landets skolor för att få pojkar att ifrågasätta "förlegade könsnormer" och förhindra rekrytering till "extremistiska miljöer", berättar Riksdag & Departement.

Miljöpartiet lyfter fram ett reellt problem, nämligen att pojkar har det svårare i skolan än flickor. Men att en satsning på normkritik skulle hjälpa pojkar att klara skolan bättre ställer jag mig tveksam till. Anti-pluggkulturer till trots.

Och vad synen på extremism beträffar finns alltid skäl att vara lite försiktig i dessa tider, i synnerhet som kritiker av den svenska feminismen allt oftare beskrivs som extremister och rent av fascister.

Det beror således helt på vad Miljöpartiet lägger i begrepp som normkritik och extremism...

2 kommentarer:

Micke sa...

Dom är ofta fascister så rimligen ska dom ses som sådana.

Anonym sa...

Alla som inte delar Mickes psykotiska vanföreställningar är fascister.
Bara som upplysning till läsarna av bloggen.