onsdag 4 september 2013

En amerikansk världsordning

En demokratisk världsordning kan aldrig ledas av auktoritära regimer som den ryska eller kinesiska. USA:s styrka är däremot en motvikt mot Kina, precis som den höll Sovjetimperiet i schack under kalla kriget. Medan USA faktiskt önskar ett Syrien där mänskliga rättigheter respekteras har Moskva inget intresse av det.
DN gör en Kalla kriget-analys av USA:s roll i världen. Det är månne lämpligt att göra det på just den dag då Barack Obama anländer till Sverige och det ska gullas lite extra.

Samtidigt erkänner DN att USA "ibland" använder sin makt "på ett skrämmande sätt", och exemplifierar detta med den hemliga övervakning som Edward Snowden gjort allmänheten uppmärksam på, Guantánamo samt de otaliga drönarattacker som fredspristagaren Obama uppskattar.

DN, media och världen måste påminnas om att stormakter inte har vänner, de har intressesfärer. Det är därför USA i tid och otid stöder vissa tyranner medan de satsar ohemula summor på att avsätta andra. Samtidigt som USA avsatte Saddam Hussein, var administrationen kompis med militärdiktatorn Pervez Musharraf, Egyptens ledare Hosni Mubarak och, givetvis, shejkerna i det demokratiska föredömet Saudiarabien.

När Obama efter mötet med Reinfeldt kommer att tala gott om Sverige är det inte för att han gillar detta land utan för att hans administration kan utnyttja den svenska underdånigheten som en pro-amerikansk röst i EU. Det fungerade väl häromsistens när Sverige tillsammans med Storbritannien blockerade EU från att diskutera NSA:s hemliga övervakning med amerikanerna. Även ett litet lojalt land kan visa sig nyttigt.

Det vore intressant att veta vilket slags motvikt i världen som DN anser att USA är eller bör vara mot Kina. I vilka sammanhang behövs en motvikt? I situationen på den koreanska halvön? I konflikten mellan Kina och Japan om Fiskaröarna (Diaoyudao, 钓鱼岛)? Kina söker, i alla fall i nuläget, ingen expansion med militära medel. Landet jagar framför allt råvaror och, precis som andra stormakter, ökat inflytande. I likhet med USA utgår såväl Kina som Ryssland från sina intressen när de agerar på världsarenan. Det är naivt att tro att just amerikanska intressen råkar sammanfalla med världsmedborgarnas.

Det skäl som John Kerry angav i gårdagens debatt i den amerikanska senatens utrikesutskott, var framför allt att USA skulle tappa i anseende om det inte stod vid sitt ord och attackerade Syrien. Det har väldigt lite med mänskliga rättigheter men mer med stormaktspolitik att göra. I så måtto är Syrien är ett utmärkt exempel på vad amerikansk utrikespolitik alltid handlar om.

USA är inte intresserat av en demokratisk världsordning, den söker en amerikansk.

22 kommentarer:

Anonym sa...

Den som inte kan skilja mellan demokratin USA, autokratin Ryssland och diktaturen Kina när det gäller vilka värden som resp. stater har och stödjer i världen borde specialdrillas i statsvetenskap (ej i Göteborg, dock).
Kålsuparteorin som var i svang hos vänsterintellektuella under kalla kriget är sedan länge passé

Hans Li Engnell sa...

Det är klart att det finns skillnader. Men många överskattar det "goda" i USA och underskattar betydelsen av stormakters egen inneboende logik.

Anonym sa...

Ta och testa den tidigare sovjetdissidentens Nathan Sharansky "Town square test" innan du fortsätter med ditt mindre begåvade likställande av Ryssland, Kina och USA
http://en.wikipedia.org/wiki/Town_square_test

Hans Li Engnell sa...

Jag likställer dem inte, jag säger att skillnaderna och tron på USA som god kraft i världen överdrivs.

Anonym sa...

Man är god enbart i förhållande till andra och då kan man inte överskatta USA som den starkaste goda kraften i världen, trots denna nations fel och brister vilka alla ryms inom ramen för en demokrati.
Jag förstår att du sökte dig till kommunisternas demonstration på Medborgarplatsen istället för till den liberala.

Hans Li Engnell sa...

Om du hade varit läskunnig hade du sett att jag kom från tandläkaren och valde den demonstration som jag hade bäst chans att hinna delta i. Var demonstrerade du själv?

Anonym sa...

Skulle aldrig falla mig in att demonstrera mot något som USA företar sig, Hans.
Jag är en US addict med stora kunskaper om
USA' s historiska och nutida roll för demokratin och säkerheten i Europa.
Du har nog glömt Adolf, Josef och Usama, Hans.

Hans Li Engnell sa...

Som jag misstänkte, då. Du saknar därmed all trovärdighet i denna diskussion.

Anonym sa...

Bra att du avslöjar din antiamerkanska femtekolonnverksamhet för extremvänstern så explicit, Hans.

Ron (GB) sa...

En liten not i sammanhanget bara:

USA är inte någon demokrati.

Statsskicket i USA är "konstitutionell republik".

Det är inte samma sak som demokrati.

Anonym sa...

Jodå Ron.
Republiker kan vara demokratier som USA med fria hemliga val och demokratiska fri och rättigheter eller diktaturer som Kina.
Det är inte bara parlamentarism som innebär demokrati.
Gå en grundkurs i statsvetenskap, vet'ja.

Hans Li Engnell sa...

I stället för att uppmana folk att läsa statsvetenskap kan du ta dig en liten funderare på hur demokratiskt USA egentligen är. Det finns fördelar i den amerikanska parlamentarismen jämfört med den svenska. Men de är rätt få. I praktiken måste du tillhöra ett av två stora partier för att bli vald. Och du måste vara stenrik. Den amerikanska politiken är fullkomligt nedsmetad av lobbyism. Därtill adderas ett krångligt valsystem som försvårar för många att över huvud taget kunna rösta.

Anonym sa...

USA har ingen parlamentarism till att börja med, Hans.
USA har en republikansk konstitution med fria och hemliga val och "town square democracy"
Att inte registrera sig som väljare i USA motsvaras av soffliggare i de parlamentariska demokratierna.
När det gäller inflytanden av lobbyorganisationer så har ingen amerikansk lobby haft så stort inflytande på en lagstiftande församling som RFSL på den svenska Riksdagen.
Dessutom har USA en Högsta domstol som håller ett öga på politikerna vilket verkligen Sverige saknar.

Anonym sa...

Du lider av villfarelsen att man måste vara stenrik för att få rösta i USA, Hans.
Det är helfett fel.

Hans Li Engnell sa...

Helt riktigt, parlamentarism var klantigt och felaktigt uttryckt.

Lobbyism finns även i Sverige, och dess effekter på politiken växer sannolikt. Men eftersom enskilda riksdagsledamöter i praktiken är utan makt i Sverige skiftar svenska lobbyister numera fokus från riksdagen till de enskilda partierna och deras respektive stämmor och kongresser. Lobbyism är (än så länge) ett mindre problem här.

Anonym 19.28: Nej, jag har inte sagt att man måste vara rik för att rösta. Däremot att stora grupper inte får rösta. Och att man måste vara rik för att kunna bli vald på högre nivå.

Anonym sa...

Vilka grupper i USA är förbjudna att rösta, Hans?
Svaret är enkelt, dom som inte registrerar sig som väljare vilka motsvaras av soffliggarna i Sverige.
Sluta flumma.

Hans Li Engnell sa...

Alla som dömts för brott. Eftersom USA är det land i världen som spärrar in störst andel av sin befolkning bakom lås och bom, är det en ansenlig mängd människor vi pratar om.

Sluta flumma och läs mer här:
http://www.jsonline.com/blogs/purple-wisconsin/176831361.html

Anonym sa...

Så att fångar inte får rösta i USA är avgörande bevisning för att landet t inte är en demokrati.
Ha, ha,ha.

Hans Li Engnell sa...

Nej, det är ett av flera exempel på brister i den amerikanska demokratin.

Anonym sa...

Kom med flera brister i den amerikanska
demokratin som inte har en motsvarighet i den europeiska och som rättfärdigar PP's samordnade demonstration med ärkedemokraterna inom yttersta vänstern.

Micke sa...

ha ha ha...avgörande för att Usa inte är en demokrati är att det går att köpa politiker helt lagligt.

Anonym sa...

Dom flesta politiker i alla länder, även dom som är demokratier, går att köpa, snälla Micke.
Priset varierar mellan reda pengar, löften om reträttposter, ministerutnämningar och väl tilltagen pension.