måndag 30 september 2013

En onödig folkstorm

Sverige har fått ännu ett uppmärksammat våldtäktsmål och ännu en friande dom. Domen har resulterat i starka reaktioner, krav på en lagändring och uthängda gärningsmän på Facebook och Twitter. Allt är därmed som det brukar vara.

Mycket tyder på att ett övergrepp ägde rum när sex killar, en efter en, hade sex med en 15-årig tjej i mars i år. Men detta ska även ledas i bevis. Svea hovrätt ansåg inte att bevisningen för våldtäkt höll, och gjorde som det verkar en korrekt bedömning utifrån hur lagen är skriven.

Eller kanske snarare var skriven. Den 1 juli infördes nämligen en ändring i brottsbalken. Eftersom vi inte har retroaktiv lagstiftning spelar denna ändring ingen roll annat än som referenspunkt i det aktuella fallet. I lagen finns numera rekvisitet "särskilt utsatt situation", vilket är en avsevärt mildare formulering än "hjälplöst tillstånd".

Det är således mycket möjligt att domen hade blivit en annan om gärningen varit begången efter den 1 juli. Att ropa på en lagskärpning när denna skärpning i realiteten redan är gjord, men inte hade trätt i kraft när gärningen begicks, är därför lite tokigt. Låt oss i stället invänta ett våldtäktsfall som bedöms utifrån det nya rekvisitet och går hela vägen till HD innan vi skriker efter fler förändringar i lagen.

Många är som väntat kritiska till domen (och Madeleine Leijonhufvud missar förstås inte tillfället att åter få några ögonblick i rampljuset). Jag kan instämma i att det åtminstone är märkligt att fallet inte bedömdes som sexuellt utnyttjande. Men våldtäktsfall är generellt sett väldigt knepiga ur bevissynpunkt. Ofta står ord mot ord, det är alkohol inblandat och trovärdiga vittnen saknas. En rättsstat ska hellre fria än fälla. Det resulterar i att vi emellanåt får synnerligen otillfredsställande domar - på alla områden.

Dessutom: Tjatsex är inte våldtäkt. Våldtäktsbegreppet bör icke urholkas. Det är därför viktigt att behålla distinktionen mellan sexuellt ofredande, sexuellt utnyttjande och våldtäkt. Det har hovrätten gjort - tyvärr med följden att de åtalade frikändes helt och hållet denna gång.

Det är inget fel i att reagera på en kontroversiell hovrättsdom. Men det vore samtidigt klädsamt om fler insåg det tokiga i att en domstol förväntas ta intryck av namninsamlingar. Om så vore fallet har vi ingen rättsstat kvar.

18 kommentarer:

Micke sa...

Det är uppenbart att det handlar om våldtäkt på alla plan och att kacklandet från extremgrupper om att Sverige styrs av feminister inte har någon grund överhuvudtaget.

Micke sa...

I en rättstat skriver man petitioner och kräver att felaktiga rättsbeslut görs om.

Går inte i Iran Kina och Vitryssland.

Hans Li Engnell sa...

Nej, i en rättsstat tolkar jurister skriven lag och böjer sig inte för lynchstämningar.

Oklart vad Kina och Iran har med saken att göra, men i Kina genomförs tiotusentals demonstrationer varje år. Den som tror att diktaturer per se inte är lyhörda för folks åsikter och stämningar har fel.

Micke sa...

Det genomförs inga demonstrationer i Kina som inte har ett tyst godkännannde från den tidigare kommunistiska nomenklatura som stulit landets tillgångar och nu styr över dessa.

Hans Li Engnell sa...

Det är ju roligt att du har mer koll på Kina än människor som bor där.

Micke sa...

Roligt att du själv uttrycker oro för repressionen i dikaturen Kina för att nästa dag förneka den.

Jan Myrdal oroar sig inte alls.

Blir det nästa steg?
Micke sa...

Vilka får uttrycka vad och.... varför i den kapitalistiska diktaturen Kina?


http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-china

Hans Li Engnell sa...

Det förekommer som jag redan påpekat tiotusentals protester, som kallas "incidenter", i Kina varje år. Det är inte samma sak som att det råder yttrandefrihet. Men även hårdföra diktaturer måste vara lyhörda mot folkliga stämningar. Människor protesterar mot korruption, mot miljöproblem och mycket annat. Varje dag.

Micke sa...Det är inte samma sak som att det råder yttrandefrihet
----------------------
Kina har liksom Iran selektiv yttrandfrihet.En regisserad teater som har sin uppgift att få vissa delar av befolknigen att tro att dom får säga vad dom vill.

Sanningen är att det inte finns någon i Kina eller Iran som åtnjuter statens skydd förutom den ledarklass som styr diktaturen och då ENDAST om man tillhör den får tillfället dominerande fåran inom ledarkastet.

Micke sa...

http://konstapelbastian.blogspot.se/2013/09/om-en-gruppvaldtakt-och-en-modig-men.html?spref=fb

Hans Li Engnell sa...

Snacka inte skit. Kineser är inte dummare än andra folk. De vet givetvis mycket väl vad de får och inte får säga. Men det betyder inte att de alltid är tysta. Man behöver inte låta sig publiceras i statsstyrda medier för att säga sin åsikt. Det söks naturligtvis inte demonstrationstillstånd för alla de demonstrationer som hålls mer eller mindre spontant av vanliga kineser. Så länge de främst berör orättvisor på lokal nivå får de hållas. Jag känner att jag inte behöver upprepa allt detta ännu en gång.

Anonym sa...

Nej upprepa inte en gång till Hans. Ditt budskap tränger ändå inte igenom järnridån.

Micke sa...


Snacka inte skit.
Jag SA "En regisserad teater som har sin uppgift att få VISSA delar av befolkningen att tro att dom får säga vad dom vill"

Men det betyder inte att de alltid är tysta.
-------------------------
Stämmer.Dom som inte tror på den regisserade föreställningen öppnar käften och får betala för det genom att fängslar, torteras och avrättas.

Det beror på att Kina är en kapitalistisk diktatur. Inte på att landet har yttrandefrihet för någon sådan EXISTERAR INTE i Kina.

Anonym sa...

Ingen har skrivit att det råder yttrandefrihet i Kina, Micke. Sluta bete dig som en bebis.

Micke sa...

DU...har inte skrivit något överhuvdtaget i tråden och Egnell behöver knappast någom som ständigt byter signatur som assistent.

AB sa...

Den dagen då domstolar dömer utan att ha stöd i folks etiska och moraliska värderingar, Hans Li Engell, är den dagen då rättsstaten urholkas!

Det är sannerligen inget orimligt i att påverka domstolar med namnlistor. Domstolarna ska döma efter ett rättsmedvetande - som i sin tur ska vara starkt folkligt förankrat.

Hela vårt demokratiska samhälle är uppbyggt på detta sätt - vi väljer våra politiker och de propagerar i sin tur för att samla in röster.

Du får läsa om din samhällskunskap.

Hans Li Engnell sa...

Du tänker bakvänt. Rättsprocesser ska inte påverkas av folkstormar. Jurister ska tolka lagen, inte lyssna till pöbeln. Och lagar ska i sin tur stiftas av en folkvald riksdag. I detta aktuella fall har lagen redan hunnit ändras, vilket gör det dubbelt så tokigt.

Anonym sa...

Micke längtar tillbaks till den tid i Sovjet då lagarna stiftades av Stalin