måndag 29 september 2008

Jämställdhetskampen går vidare

Nu har jämställdheten tagit ett enormt kliv framåt i Sverige. Vägverket har i samarbete med JämO tagit fram en kvinnligare version av Herr Gårman. Snart kan alltså det hemskt patriarkale Herr Gårman få sällskap av den feminina Fru Gårman. En hel nation kan knyta näven i seger.

Samtidigt gör den uppmärksamme en annan observation om att inskränktheten gör sig påmind i det nya förslaget. Det kan ju faktiskt vara en man i kjol! EllertyckerkanskeJämoattkjolarbaraärtillförkvinnorva? När kommer Queer Gårman?


Symbolen för patriarkatets makt får snart konkurrens.
Vila la revolucion.

Inga kommentarer: