måndag 29 september 2008

RFSU når bara halvvägs

RFSU vill frånta kyrkan vigselrätten och föreslår en civilrättslig registrering av äktenskap. Det vore en viktig förändring av ett system som trots att staten är skild från kyrkan fortfarande diskriminerar människor utifrån sexuell läggning.

Äktenskapet är för man och kvinna, säger lagen. Den som är bög eller flata får ingå partnerskap i stället. I praktiken är det inget problem eftersom ett registrerat partnerskap har samma rättsverkningar som ett äktenskap mellan man och kvinna. Men det är inte poängen, poängen är att många homosexuella vill gifta sig på "vanligt" sätt och att lagen i dag förbjuder dem att göra det.

Jag tycker inte att man kan tvinga kyrkan att viga homosexuella. Den frågan måste kyrkan själv besluta om. Däremot måste hela förfarandet ändras. Det bästa vore att låta staten ha hand om registreringen av äktenskapet, den kan precis som RFSU föreslår skötas av länsstyrelserna eller Skatteverket. Sedan kan alla själva sköta ceremonin som de finner bäst. I kyrkan, på badstranden, på nattklubben, vad som nu passar.

Förslaget är alltså bra. Men det är samtidigt otillräckligt eftersom det fortfarande utgår från tvåsamhetsnormen. Fler personer än två får inte gifta sig. Inte heller får två människor i samma familj ingå äktenskap med varandra. Ska vi avskaffa diskrimineringen ska vi väl löpa linan ut och inte bara gå halvvägs? Kasta bort tvåsamhetsnormen i lagstiftningen och låt alla vuxna människor som frivilligt vill leva ihop göra det under samma rättsliga skydd som den heterosexuella kärnfamiljen! Allt annat är en halvmesyr.

Inga kommentarer: