torsdag 4 september 2008

Bard blir folkpartist

Alexander Bard blir folkpartist. Jag önskar honom all lycka. Bard är en person som förmodligen kommer att ställa sig på tvären i principiellt viktiga frågor. Han uppfattas nog av många som lite av en fri fågel (så fri man nu kan vara i ett politiskt parti) som säkert både kommer kunna väcka och driva viktiga frågor i partiet, men kallar sig själv "pragmatiskt liberal".

Alexander Bard verkar inte ha något intresse av en politisk kometkarriär, vilket är positivt. Det sista vi behöver är ännu en som försöker bli vald på sitt kändisskap. Han vill i stället satsa långsiktigt - med början i nätverket Liberati.


"Det jag kan bidra med är framför allt en förståelse för alla de möjligheter som den nya tekniken och globaliseringen medför. Samtidigt som vi står inför olika slags hot har vi även möjligheter.
Därför blir mitt första politiska uppdrag att arbeta som styrelseledamot i det nya virtuella nätverket Liberati. Om vi lyckas kommer Liberati att bli folkpartiets välbehövliga brygga till den nya internetvärlden och även en organisatorisk förebild för andra partier."

Inga kommentarer: