onsdag 24 september 2008

Därför var Irakkriget fel

Jag undrar vad Irakkrigsmotståndarna tycker dessa dagar. Tycker man att det är för djävligt att irakierna nu får frihet, demokrati och utveckling? Är antikrigsaktivisterna fortfarande emot att diktatorns störtades? När man nu ser att det finns framtidshopp, tycker man fortfarande priset för friheten är för högt? Hade man hellre sett att Irak fortsatt vara ett skräckvälde under en blodsbesudlad tyrann?

Dick Erixon bloggar om ett Irak vars utveckling nu går i rätt riktning med ökad säkerhet och mindre våld och undrar om alla vi som motsatte oss kriget motsätter oss denna utveckling. Frågan känns fånig för mig, men eftersom jag var en av dessa Irakkrigsmotståndare (om än ingen antikrigsaktivist) känner jag mig lite träffad. Jag var tidig motståndare till Irakkriget, en av ganska få på den frihetliga kanten dessutom och jag var emot kriget av flera skäl. Argumenten för att gå i krig var usla. Påståendet att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen kunde inte styrkas och Colin Powell gjorde USA till åtlöje i FN.

Man kan verkligen ifrågasätta att Bush trodde att Irak hade massförstörelsevapen. Vem vågar anfalla ett land med kapacitet att utplåna städer i sina grannländer, kanske rent av (som det hävdades) kunna använda biologiska vapen inom 45 minuter? Vem tror att Saddam Hussein skulle ha tvekat om kapaciteten fanns där? Om anfallet hade handlat om världens säkerhet och kampen mot massförstörelsevapen i fel händer, som Bush och hans anhängare påstod, varför har USA inte gjort något åt Nordkorea?

Världen hade inga större problem med att USA gick in i Afghanistan. Där fanns träningsläger och konkreta kopplingar till al-Qaida. USA ansågs ha rätt till självförsvar. Jag hade inga problem med den militära operationen heller. Vi vet i dag att anfallet på Irak var något som medvetet kopplades samman med 11 september i ett desperat försök att vinna legitimitet i en tid när världen ville visa sympati för det som drabbat USA. Anfallet skulle genomföras oavsett om några "bevis" hittades, det var tydligt på ett tidigt stadium. Att planeringen av Irak efter diktatorns fall var synnerligen otillräcklig förbättrar inte direkt bilden av Irakkriget för USA:s del.

Ett annat argument mot kriget var och är naturligtvis de civila offren. Att Irak är på rätt väg i dag döljer inte det faktum att omkring 100 000 irakier fått sätta livet till sedan den USA-ledda invasionen. Flera miljoner har flytt sitt hemland. Vem är George W Bush att säga att dessa liv måste offras för demokratins skull? Iraks folk bad inte USA om hjälp. Att påstå att 100 000 människor får finna sig i att deras liv offras för ett högre syfte kan aldrig vara acceptabelt.

Jag är inte principiell motståndare till att diktatorer och tyranner störtas, tvärtom. Jag anser i likhet med många andra att den så kallade folkrätten ofta kan översättas med tyranners rätt att förtrycka sin befolkning i fred. Men ska tyranner plockas bort från makten ska det ske på ett sätt som skonar civila i största möjliga mån och det ska helst ske av de förtryckta själva, inte av en utländsk stat med egna politiska intressen på agendan.

USA har mycket liten trovärdighet i frågor som rör demokrati i världen. Kanske ligger det i en supermakts natur att hyckla och bete sig illa. Men när samma land lierar sig med Saudiarabien och Pakistans Pervez Musharraf och samtidigt säger sig arbeta för demokrati och frihet i världen, är det svårt att ta det på allvar.

Acceptabla offer?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Men Hans, du bortser från att Saddam dödade uppemot 1,5 miljoner iraker. Ditt resonemang är som att diskutera andra världskriget utan att nämnda hitlerregimens brott. Det blir en synnerligen skev verklighetsbild.

Hans Li Engnell sa...

Och så fick vi med Hitler där också på ett hörn, strålande... Skillnaderna mellan andra världskriget och Irakkriget är så många att det är svårt att veta var man ska börja, men en uppenbar skillnad är att Hitler STARTADE kriget och att USA klev in efter att ha blivit angripet av Hitlers allierade (varefter Hitler FÖRKLARADE USA krig).

Jag känner givetvis till Husseins brott lika väl som någon annan. Jag försvarar inte hans regim eller handlingar. Men Saddam Hussein var en av många tyranner på denna jord och knappast något större hot mot omvärlden än exempelvis Kim Jong Il. Det är hyckleri att påstå att man arbetar för demokrati och frihet när man samtidigt är kompis med någon av världens värsta regimer.

Huvudfrågan som du undviker är: vad ger George W Bush rätten att anfalla Irak och genom detta direkt eller indirekt orsaka 100 000 människors död?

Björn Felten sa...

Jösses! Jag trodde att det bara var de mest fanatiska NWO-anhängarna i USA som fortfarande ansåg att det var rätt av USA att anfalla Irak.

De där 1,5 miljonerna dödade irakier, var kommer den siffran ifrån? Och hur ställer de sig mot den miljon (enligt bl.a. FN:s uppskattning) varav mer än hälften barn, som dog under den längsta, totala handelsblockad av ett land som någonsin förekommit; den mot Irak?

Blockaden gällde alltså även all medicinsk utrustning, utrustning för att underhålla VA och annan infrastruktur, m.m. vilket förorsakade oerhört lidande bland civilbefolkningen under hela mellankrigstiden där. Och det var USA som var den drivande kraften bakom denna blockad.

Innan Saddam hamnade i onåd hos CIA så var faktiskt Irak det mest utvecklade landet i hela mellan östern, med utbildning för alla -- inklusive kvinnor. Och kvinnorna hade även i övrigt samma rättigheter som männen på alla fronter.

Visst var Saddam en vidrig diktator, men inte var han värre än exempelvis grannarna i Saudiarabien eller någon av de andra shejkdömena i regionen?

Anonym sa...

Behöver man naturtillgångar och bli rik så gör man.

Tråkigt bara med hyckleriet, men det är ju enda sättet att få nötkreaturen på sin sida.