torsdag 25 september 2008

FRA-lagen blir kvar

Även SVT:s Rapport har meddelat att folkpartiets riksdagsgrupp har sagt ja till FRA-lagen med de ändringsförslag som Hax fått reda på via Camilla Lindberg.

Det är oerhört förvirrande. Om uppgifterna stämmer blir FRA-lagen kvar men genomgår så pass stora förändringar att det i praktiken blir fråga om en helt annan lag än den som riksdagen röstade ja till den 18 juni. Vad detta säger om sättet att stifta lagar på i det här landet kanske vi ska låta vara osagt...

I praktiken betyder det dock att de sex folkpartistiska riksdagsledamöter som den 16 september för applåderande människor på Sergels torg lovade att arbeta för att riva upp lagen och tillsätta en parlamentarisk utredning, valde den bekväma vägen. Detta kommer knappast att göra alla fräna kritiker nöjda. Men utan support från några av riksdagens ledamöter blir det svårare att driva frågan och få massmedialt gehör framöver.

Den som är mest nöjd just nu heter förmodligen Fredrik Reinfeldt.

1 kommentar:

cnab sa...

Det finns bara ett ord för att beskriva den här senaste utvecklingen - MEDBORGARFÖRAKT