fredag 26 september 2008

FRA: Pinsamt för Reinfeldt

Regeringen Reinfeldts värsta kris ser ut att vara över. FRA-kritikerna har fogats in i ledet med hjälp av 15 ändringsförslag i lagen. Det är ännu upp till var och en att tolka om det är ärligt menade förändringar eller om de döljs av fiffigt konstruerade formuleringar, om glaset är halvfullt eller halvtomt. Detaljerna är nämligen ännu inte kända. Dessutom ifrågasätts hur effektiv lagen i själva verket kommer att bli.

"Vi har sedan omröstningen i riksdagen i somras varit väldigt tydliga med att vi velat lyssna på, ta in och bemöta den oro som funnits bland kritikerna i våra partier", säger Reinfeldt utan att rodna det minsta. Den där karln kan verkligen säga vilka dumheter som helst. Hanteringen av kritiker inom sitt eget parti talar statsministern förstås inte gärna högt om. Sanningen är att folk har pressats att följa partilinjen genom hot och mobbning, det har inte ens förnekats av Reinfeldt i direktsänd TV.

Har regeringen gått stärkt eller försvagad ur denna kris? Har Reinfeldt stärkts eller försvagats? Det är tudelat. Om regeringen hanterat frågan professionellt från första början och sedan, på kritikernas begäran, omarbetat lagförslaget, hade bilden av en lyssnande statsminister och en pragmatisk regering troligen stärkts. Nu kom omvändelsen under galgen, efter hot mot och mobbning av oliktänkande, efter upprepade demonstrationer där riksdagsledamöter öppet kritiserat sina egna partier och efter att gammelmedia uppmärksammat frågan. Denna omvändelse är snarast pinsam för både Reinfeldt och regeringen. Det hade gått så pass långt att oavsett vad regeringen hade beslutat göra - köra på eller ändra lagen - hade det öppnat för kritik och missnöje.

Både Reinfeldt och Tolgfors har stora pedagogiska problem med att motivera ändringar i en lag som de ansåg var säker ut integritetssynpunkt från första början. Reinfeldt försökte själv slinka undan genom att säga att "det är inte jag har som beställt det [ändringsförslaget]". Att behöva göra 15 markanta ändringar i en lag som statsministern och försvarsministern satt heder och ära på spel för att försvara från första början måste kännas synnerligen genant.

Om alliansen tror att alla som kämpar för personlig integritet i det här landet ska glömma sveket den 18 juni, begår de ett stort misstag.

Inga kommentarer: