tisdag 23 september 2008

I terroristbekämpningens namn, Amen

Vätskor av olika slag har beslagtagits på flygplatser utan rättslig grund, slår en av EG-domstolens generaladvokater fast, rapporterar Göteborgs-Posten (som för övrigt verkar ha blandat ihop "EU-domstolen" och EG-domstolen. Generaladvokaterna ger råd till EG-domstolen som ska upprätthålla gemenskapens grunder, Europadomstolen prövar fall som rör mer allmänna mänskliga rättigheter).

Bakgrunden är att det sedan 2003, i terroristbekämpningens namn, beslagtagits vätskor av olika slag vid flygplatsernas säkerhetskontroller utifrån en förordning vars detaljer hållits hemliga för allmänheten ända till augusti i år. EU-medborgare kan inte förväntas följa lagar som inte är offentliga, därför bör lagen och därmed beslagen förklaras ogiltiga, lyder utlåtandet.

Även om EG-domstolen sällan går emot generaladvokaternas utlåtanden, behöver detta inte betyda något i praktiken. Det är högst oklart hur enskilda medborgare, om beslagen förklaras ogiltiga, ska kunna kräva ersättning för uthälld alkohol eller parfym vid en säkerhetskontroll under perioden 2003-augusti 2008.

Förordningen i sig är fånig. Bra säkerhetskontroller ska räcka, resenärer ska inte behöva lämna ifrån sig raklödder, parfym eller drycker innan de går ombord på ett flygplan. Detta trams borde genast stoppas. Om så sker, kan vi nog leva med att inte få ersättning för det som säkerhetspersonalen kasserat eller själva druckit upp... Det måste sättas gränser för hur påträngande och tramsiga åtgärderna för att bekämpa terrorism kan få bli.

Inga kommentarer: