fredag 27 maj 2016

När staten tar parti för den kriminelle


I en statlig utredning föreslås att det ska bli enklare att avhysa personer som vistas olovligen på annans mark (presskonferens). Utredaren menar att markägaren inte ska behöva identifiera samtliga ockupanter. Det ska räcka att denne har gjort ett försök.

Denna förenkling sker i så fall inte en minut för tidigt. Markägare har i praktiken stått helt rättslösa när tiggarläger upprättats. Notan för saneringar av nedskräpad mark har efter genomförd avhysning hamnat på markägaren och skattebetalarna, en helt orimlig ordning.

Utredaren föreslår emellertid även att det vid avhysning ska tas hänsyn till ockupantens hälsa och huruvida denne har någonstans att ta vägen, vilket föga förvånande gladde ordföranden för Kommissionen mot antiziganism Thomas Hammarberg i Sveriges Radios Studio ett.

Det är ett märkligt resonemang (som inte ska belastas utredaren eftersom hon fick de direktiv hon fick). Kronfogdemyndigheten ska ha som uppgift att freda en fastighets- eller markägares egendom från intrång, inte göra sociala eller medicinska bedömningar.

Utan att ha läst hela utredningen kan konstateras att det inte tas så stor hänsyn till markägarens perspektiv. Det är fortfarande denne som sitter med Svarte Petter när någon annan, enskild person eller hela sällskap med husvagnar, slår läger och vägrar ge sig av. Och denne får dessutom betala för det. Markägaren ska belägga en avgift på 5000 kr till KFM för att de ska ta upp ärendet (en normal ansökningsavgift vid en avhysning av en hyresgäst är ungefär en tiondel av den summan). Därefter ska KFM i maklig takt ta sig an uppgiften att försöka vräka ockupanterna.

Det är direkt oanständigt att en markägares rättigheter är så kringskurna i dag. Äganderätten måste stärkas avsevärt, och det kan bara ske om politikerna utan ursäkter ställer sig helhjärtat på offrets sida.

Jag är emellertid inte förvånad över utredarens approach. Det är så här Sverige behandlar alla brottsoffer. Vi har en rikspolischef som tänker mer på mördare än på de mördade. Vi har en diskurs där gärningsmannens upplevelser och erfarenheter i livet är mer intressanta än själva gärningen. Där "vi har inget att göra" tas som en acceptabel ursäkt för att kasta sten på polisen och bränna bilar. Där det är viktigare att tillgodose gärningsmannens rättigheter än att se till att brottsoffret och dennes anhöriga får upprättelse.

Med ett sådant politiskt klimat är det inte ett dugg överraskande att markägare runt om i landet nu får en spann vatten i ansiktet av en statlig utredare. Tilltron till det svenska rättsväsendet kommer att sjunka. Medborgargarden öka i antal. Och politikerna lär inte ens begripa varför.

27 kommentarer:

Anonym sa...

Gustav Fridolin sammanfattar det hela ganska bra när han berättar om varför nyanlända får förtur till friskolorna.
" Nu ändrar vi det så att även barn som kommer direkt från krig, och så klart aldrig hade kunnat ställa sig i en kö, har en möjlighet att gå på friskola,"

Enligt Gustav tas ingen plats från andra eftersom friskolorna bygger ut så att alla ska få plats.Det samma gäller markägare och andra.Man måste förstå att de nyanlända inte har kunnat köpa mark och måste få en möjlighet att själva välja var de slår upp sina tält och husvagnar.Markägaren får köpa ny mark så att alla kan få plats.
Självklart hänger Alliansen på.Hade någon väntat sig annat?

Anonym sa...

Det torde vara markägaren som står får stå för notan av uppstädningen. Ju makligare takt KFM har desto mer skräp, men det är ju inte deras problem ...

Det behövs mobila enheter med flytande gris-/hönsgödsel utplacerade i Sverige (ngt för 'medborgargardena'?) med kraftig spridare som kan rycka ut med kort varsel.

Anonym sa...

Hej.

Så svårt är det inte att avhysa ett läger, eller en 'asfaltsläggarparkering'; det är viljan som brister. Ett normalt byalag kan med lätthet organisera det hela, och det tenderar att finnas tillgång till diverse större fordon som hjullastare, skogsmaskiner och vägskrapor på landsbygden. Tillfarter kan tillfälligt blockeras medelst välta släp, utspillda betongsuggor, timmerstockar och annat som omöjliggör för vanliga personbilar att ta sig fram. Att ordna fram en gammal fotbollsbuss för persontransport av den invaderande gruppen är inte heller så svårt, och kvarlåtenskap som tält, skjul och husvagnar kan snabbt brännas eller säljas, i delar förslagsvis.

I värsta fall får polis och brandförsvar informeras om pågående utryckningshändelser på annan ort i förväg. Inte heller är det omöjligt för ett halvdussin byar och samhällen att genomföra en dylik operation samtidigt - den begränsade förekomsten av polis samt rättsväsende på den svenske medborgarens sida kan vara en tillgång likväl som en brist.

Väl ett par byar genomför detta, med maskering på plats förstås, och utan att ställa sig i konflikt med polis och annan uniformerad personal, och låter invandrade tjuvar förstå att det inte lönar sig, kommer kriminaliteten initialt att flytta sig, men om fler då törs (ja, törs! Det går inte an att sitta på arschelhullet och gnöla om att den politiserade polisen skall agera) fortsätta göra tjuveriet omöjligt och olönsamt, samt med risk att förlora fordonen, så landar tjuvarna i de områden där lönsamheten uppväger risken.

Därmed blir journalister och politiker samt företagare som förordat invasionsinvandringen offer för sin egen politik.

Sannolikt? Inte särskilt - svensken är för feg helt enkelt, men möjligt? Absolut.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Anonym sa...

Kära riksdagsledamöter: Får man ta lagen i egna händer?
Om inte, vad får Er att tro att ni representerar det svenska folket?

Anonym sa...

Off-topic: Dick Erixon blir styrelseledamot för SDs tidning Samtiden. Dick Erixon kommenterar sitt uppdrag (http://erixon.com/blogg/):

"Under våren har jag diskuterat med ägarna, Sverigedemokraterna, om upplägg och ambition. För mig känns det helt rätt att lyfta socialkonservativa perspektiv i svensk samhällsdebatt. Globaliseringen har ett mycket stort genomslag i vår tid, men vi har inte tillräckligt diskuterat effekterna. Mycket är positivt, frihandel har givit oss billigare varor och i eftersatta länder har en välståndsökning skapats som aldrig förr. Men det finns också baksidor, problem och konsekvenser som måste hanteras men som de etablerade partierna blundar för.

Att svaren finns i det socialkonservativa häradet är en slutsats som successivt mognat fram hos mig. Och efter det senaste året är det uppenbart att vår tids problem bäst förstås av Sverigedemokraterna. Det är deras sedan länge föreslagna åtgärder som nu vidtas. Jag hade för ett antal år sedan inte trott det skulle bli så, men jag förhåller mig till verkligheten och den har överträffat dikten. Till och med i svensk politik. Sverigedemokraterna har fått rätt, som jag skrivit här i bloggen. Det är ingen slump. Var ideologi har sin tid, och nu är det som fattas beslutsfattandet i landet ett socialkonservativt tänkande.

Jag har ju varit en av Alliansens största supportrar, men de borgerliga partierna har gjort bort sig. Att ena året råskälla på dem som utmanar “öppna-era-hjärtan” linjen, för att sedan snabbt och utan förklaring vända 180 grader, så som skedde vintern 2015-16, har fått mig att tappa förtroendet för dessa partier.

Det behövs nya röster som förstår samtiden, dess problem och som har lösningar.

Jag vill hjälpa till att bredda den socialkonservativa debatten och på det sättet bidra till att förbereda politik och samhälle på hur man ska agera, långt innan man hamnar i panikåtgärder."

Magne

Anonym sa...

Systemet är riggat till elitens fördel.
Det är mycket lätt att läsa av i riksdagens dagliga teater.
Media medverkar till att sprida myten om att det är på riktigt så att vi ska medverka ,när det är valår, med applåder och glada tillrop.
Så länge vi spelar efter spelets regler sitter eliten trygg med goda villkor och båda händerna i din ficka.
Det först när vi bestämmer oss för att skita i reglerna och inte längre spela deras spel som något händer på riktigt!

Anonym sa...

Off topic: Dick Erixons motsats Erik Ullenhag lämnar nationen Sverige för att koncentrera sig på globala frågor i Jordanien, och i synnerhet på frågor som kretsar kring islam (http://www.di.se/artiklar/2016/5/26/darfor-lamnar-erik-ullenhag-sin-post/):

"Erik Ullenhag pekar på att han stationeras i en spännande region och att Jordanien är en nyckelspelare i den meningen att det är ett relativt lugnt land i ett stökigt område.

'För min egen del är jag intresserad av flyktingfrågan men också Sveriges relation till den muslimska världen då Jordanien är ett av de länder som är en allierad till västvärlden i kampen mot IS', säger han.
...
jag nu möjlighet att lära mig om ett land och en hel region."

Nu får Ullenhag bosätta sig i ett muslimskt land, som han under sin tid som floskelminister för Folkpartiet (numera Liberalerna) längtade efter. Han får nu möjlighet att lära känna ett helt land och en hel region, han kommer nog trivas utmärkt där. Min fråga är bara: måste han komma tillbaks. Finns det inget sunt förnuft i honom? Han måste ju vilja flytta till Mellanöstern permanent, eftersom han älskade islamsk kultur och föraktade svensk kultur under sin tid som floskelminister.

Magne

Lotta Trouble sa...

Artikel 7.
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma
skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla
är berättigade till samma skydd mot alla former av
diskriminering som strider mot denna förklaring och mot
varje anstiftan till sådan diskriminering.

Artikel 8.
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands
nationella domstolar mot handlingar som kränker hans
eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller
författning.

Artikel 17.
1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt
och tillsammans med andra.
2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom

Några artiklar ur FN's deklaration om de mänskliga rättigheterna - som även verkar gälla markägare.

Anonym sa...

Den avgift på 5000 som markägaren skall betala förefaller mig helt i strid med allmän rättskänsla. Finns det något annat västerländskt land som agerar lika undergrävande mot samhällets fundament.

Anonym sa...

"Den avgift på 5000 som markägaren skall betala förefaller mig helt i strid med allmän rättskänsla. Finns det något annat västerländskt land som agerar lika undergrävande mot samhällets fundament."

De 5000 kronorna är dessutom en ansökningsavgift, så det är ju inget som säger att det verkligen sker någon avhysning. Och sedan får man bekosta städning och sanering. Inga pengar från någon brottsofferfond där inte.

Men det finns faktiskt en enkel lösning. Höj fogdens avgift betydligt. Då kommer det snart uppstå en privat marknad för avhysning. Eller låt idrottsklubbarna göra det istället för att sälja kakor och lotter.

Anonym sa...

Det är nu väldigt tydligt. Samhällskontraktet är brutet.

Anonym sa...

Detta fenomen kallas solidaritet, sossesolidaritet .

Nietzschehadetyvärrrätt sa...

Tidsfråga innan svenskar med IQ över 110 drar till Norge eller Danmark..

Sudden sa...

Absolut är det så. Däremot ryktas det redan om ett par fall i skåneland där hårdföra grupperingar på 2 hjul hyrts in som avhysare, men då var det betydligt mindre mängd markockupanter det handlade om.

Ådärkomdenja sa...

"Trespassers will be shot, survivors will be shot again."

Anonym sa...

Ja, samhällskontraktet är brutet och staten har övergivit medborgarna det är vi överens om. Men vad ska vi göra då? Jag tycker det är uppenbart att vi måste börja organisera oss, sluta vara "individualister" i den mening att vi sköter oss själva (och skiter i andra) och ist väntar på att pappa staten ska komma till undsättning. Om ett antal bönder går ihop i en skyddsgrupp är det inga som helst problem att avhysa varken tiggare eller "irländare". Samma gäller i de villaområden som har problem med olika typer av boenden där migranter sprider otrygghet, trakasserar och stjäl. Varför är svensken så mesig och saktfärdig? Har det ännu inte gått upp för oss att vi är lämnade i sticket? När ska vi vakna och ta saker i egna händer?

/Opie

Anonym sa...

Nietzschehadetyvärrrätt - Det är knappast bättre i varken Norge eller Danmark. På det stora hela är Europa, om inte förlorat, så under oerhörd press. Det vi måste göra på sikt om vi inte får till en omfattande repatriering är att skapa oss svenska "hemländer" i landet. Områden med stark sammanhållning och beredskap med tydliga gränser mot det omgivande multikulturella kaoset.

/Opie

Fd moderat sa...

Jag har kommit till uppfattningen att jag föredrar en polis som är något mer brutal än vad jag önskar än att vi har en poliskår som inte ingriper. Det förra kan bli problem för enskilda när man blir utsatt för övervåld. Det senare blir ett problem för alla då kriminella kan börja styra områden och begå brott utan att någon ingriper.
Frågan är om Sverige redan är bortom räddning.

Anonym sa...

TITTA så det händer!

"Brottet rubriceras som försök till våldtäkt och polisen har gått ut med signalment i hopp om att hitta mannen.

– Det rör sig om en man i 18-20 årsålder som är ungefär 169 centimeter lång och mörkhyad.

Mannen ska dessutom har varit klädd i en beige jacka och haft en kamouflagefärgad tröja med luva."

Skriver Aftonbladet.Är man helt rasistisk nu?
Har Anders Lindberg fått sparken?
Vad är det som händer?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22900904.ab

Nietzschehadetyvärrrätt sa...

Rättsstaten är det vi sista vi ska ge upp. Å andra sidan år det nog så att vid en viss brytpunkt (av otrygghet) så kan det vara kostnadseffektivt om privatpersoner får bära vapen.

Nietzschehadetyvärrrätt sa...

Danmark har väl haft en något kontrollerad migration?

Anonym sa...

Japp,Aftonblaskan får på skallen också för krönikan om Lövin.
Påminner ganska mycket om ett parti som ville vara Sveriges tredje men blivit det minsta på något vis...
When the tolkningsföreträde is gone liksom.
Vad ska alla blaskans bror-Duktig-skribenter syssla med då?
Men det är klart......SVT finns ju kvar ett tag till!

Larsa sa...

Men om man ska se något positivt i det hela så kan man ju vara glad att det fortfarande finns privat äganderätt till mark i Sverige. Om landet hade fortsatt i samma riktning som under Palmes tid så hade man väl hamnat i en situation där "folket" (=staten) ägde all mark. Att sedan vissa individer får se sin privata äganderätt överkörd är ju tråkigt, men de flesta slipper ju som tur är än så länge sådana här påhälsningar.

Anonym sa...

"Danmark har väl haft en något kontrollerad migration?"

Ifall man jämför med Sverige, jag har har studerat siffrorna, så är det betydligt färre utomvästliga invandrare i Danmark. Men den som har studerat siffrorna förstår också att Sverige av alla länder i Europa procentellt sett har flest utomvästliga invandrare , till och med fler än Frankrike.

Grattis Sverige!

Magne

Anonym sa...

Karin Pettersson på blaskan tycker att vi ska sluta mörka sanningen om Sverige.
Själv ska hon snart till USA men sanningen är alltså att det går bra för Sverige.
Egentligen.
Går det bra för Karin Pettersson går det bra för Sverige.
Joseph Goebbels och Bagdad-Bob skulle ha varit stolta.
Aftonbladet ska sluta mörka sanningen om Sverige och börja berätta om hur bra det går.

Anonym sa...

MP far som en jojo runt 4%-strecket. Om regeringen fortsätter att ge kriminella förmåner kommer snart sossarna att leka jojo i samma region.
Tänk på att det är ganska lätt att få tillgång till vapen här i landet och det finns många som mot ersättning gärna brukar vapen. Vi skall inte behöva privata initiativ för att avhysa kriminella från vår mark eller våra bostäder. Om samhället fortsätter att inte hjälpa folk att försvara sin äganderätt kommer vi snart att ha en Trump i Sverige som kräver att vår lagstiftning skall kompletteras med lagar som motsvarar andra tillägget i USAs konstitution. Är det så vi vill ha det?

Anonym sa...

Skicka dom til Norge