måndag 30 maj 2016

Ovärdigt


Fjolårets extrema inflöde av asylsökande fick en rad konsekvenser. Det ledde dels till en kollaps i det akuta mottagningssystemet, dels till att boenden av undermålig kvalitet upphandlades i panik. Existerande boenden förtätades. Fler asylsökande skulle alltså dela på samma sovsalar, samma toaletter och duschar.

En annan konsekvens som nu är tydlig är de mycket längre handläggningstiderna. Trots att Migrationsverket anställt många nya handläggare (på två år har myndigheten vuxit från 5000 till 7000 anställda) och flyttat personal till asylhanteringen, har väntetiderna oundvikligen skjutit i taket.

Att gå och vänta på ett för många livsavgörande besked om asyl är tufft nog. Att vänta i ett halvår innan någon ens börjar titta på ens ansökan är nedbrytande. Människor passiviseras ute på de svenska asylboendena, och detta redan innan socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen har hunnit göra det. De "investeringar" som Stefan Löfven & c/o pratat om slösas just nu bort.

Svensk migrationspolitik har skapat små krutdurkar runt om i landet. Föreställ dig själv: människor med konflikter i bagaget tätt hoppackade i små rum. De har ingen sysselsättning och får gå i månad efter månad och bara vänta. Inte jobba, inte plugga. Bara äta och sova. Ingen vet om beskedet kommer dröja ytterligare en månad eller sex månader. Eller ett år. Jag är faktiskt förvånad över att det inte bråkas ännu mer.

Därtill vittnar kvinnor om rädsla för att bli utsatta för sexuellt våld på asylboendena de delar med främmande män. En kvinna beskriver:
Männen är inte särskilt utvecklade i sin syn på kvinnor. De är inte så fria i tanken och ser inte kvinnan som sin jämlike. De förstås inte jämställdhet och ser saker på annat sätt.
Jag hör nästan Jan Björklunds ord om värderingskonflikter från söndagens partiledardebatt eka. Att asylsökande kvinnor inte upplever trygghet, och i praktiken inte har något annat val än att stanna kvar på boendet, är direkt ovärdigt.

Människor som passiviseras. Kvinnor som känner rädsla. Livsgnistor som slocknar. Detta är de verkliga effekterna av den migrationspolitik som Alliansen och de rödgröna partierna stod bakom fram till i höstas.

Denna politik bygger inte på humanism. Snarare motsatsen. Jag vill hävda att det är fråga om en cynisk snällhetspolitik som ända från början handlat mer om att posera än att faktiskt hjälpa människor.

I detta läge är allt de ansvariga politikerna har att komma med ett pinsamt "tänkte inte på det."

8 kommentarer:

Utlandssvensk sa...


Jo visst, men det har väl i grunden ingenting att göra med handläggningstiderna? Om alla fick PUT nu, vad skulle hända då? Jo, alla dessa kvinnor skulle då sitta i minst lika ovärdiga förhållanden, intryckta med 10 andra i någon 2:a i ett "utanförskapsområde". Den stora majoriteten skulle vara evigt bidragsberoende men möjligen skulle klagomålen om bristande jämställdhet upphöra efter några vänliga besök från den lokala shariapolisen.

Nietzschehadetyvärrrätt sa...

Det är uppenbart att politiken rent av är ondskefull: man "hjälper" ett fåtal för dubbla FN:s flyktinghjälpsbudget (exklusive framtida försörjnings och integrationskostnader -se Tinos beräkningar...) för att framstå som god.. Om det inte handlar om enorm dumhet så måste det väl vara ren ondska?

Utlandssvensk sa...

Ett tillägg:

Alla rapporter som jag har sett visar på klart lägre sysselsättning för kvinnor från MENA. Faktum är att denna är så katastrofal att man i debatten ofta har använt siffrorna endast för männen när man har uttalat sig om hela gruppen.

Sannolikheten att dessa kvinnor på asylboendena ska bli självförsörjande är väldigt låg för de enskilda individerna och vad gäller hela gruppen kvinnliga asylanter är det helt säkert att de kommer att bli en massiv och permanent belastning, så länge transfereringssystemen håller ihop.

Utlandssvensk sa...

@ Nietzschehadetyvärrrätt,

"Om det inte handlar om enorm dumhet så måste det väl vara ren ondska?"

Ja, exakt så!

Rent allmänt förefaller det gälla att riktigt grova och storskaligt onda handlingar endast kan begås av folk som är helt övertygade om att de är goda. Och sällan har det på denna jordyta existerat någon grupp som har varit mer uppfylld av sin egen godhet än den svenska sjuklövern. Att de begår världshistoriens absolut mest chockerande brott, dvs. den avsiktliga utrotningen av sitt eget folk, är därför inte helt oväntat.

Nu tjatade jag redan en hel del om FP i förra tråden, men alla som har haft det tvivelaktiga nöjet att debattera med företrädare för det partiet de senaste 30 åren borde utan problem ha märkt den rent kolossalt uppblåsta självgodheten som präglar den rörelsen. Att övriga Alliansen fullt ut anslöt sig till detta på immigrationsområdet var nådastöten för Sverige.

Anonym sa...

Hej.

Om du gör en god gärning har den också goda konsekvenser, ja? alltså kan en god gärning inte ha dåliga konsekvenser, och dessa måste bero på något annat, eftersom du gjorde gott. Mer utvecklat än så är inte tänkandet hos beslutsfattare.

Scenario ett för den rationelle:
Sverige 1985 skall förberedas för kommande invandring på upp till 200k personer/årligen från alla möjliga kulturområden, och med alla möjliga kombinationer av utbildningar, trossystem och latenta konfliktytor. Vilka omställningar och anpassningar är nödvändiga för att existerande system skall hantera detta är givetvis fråga ett (om man väl beslutar om något sådant).

Samma scenario för den irrationelle:
Allt åt alla, kulturell intersektionalitetsfeminism och mer ungdomsgårdar och förbjud vinster i välfärden och öppna gränser och ingen införselkvot och legalisera hasch och alla är lika värda och ingen kultur är mer värd än någon annan och det finns en struktur med makt och förtryck från vita hetero/cis-män och nedåt och så vidare.

Godhet är en lykta man bär framför sig: den bländar en så man endast kan se sina fötter och den enda vägen.

Ondska är den skugga ens ljus kastar när detta bärs över ens huvud, så att man skall kunna se längre än nästa steg.

Den gode är den som inte vill se konsekvenserna av sina dåd, och den onde är den som gör det nödvändiga - inte för att den kan, utan för att den tvingas.

Nå, Sverige är nu androm till akt och varnagel.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Anonym sa...

Mjo ... visst har de litet att göra där de är inträngda.

Finner det fantastiskt att man inte kommer på annat än att bråka och trakassera fruntimmer. Finns hyfsat gott om exempel på de som letat rätt på litteratur och startat sin svenska-utbildning alldeles på egen hand. Givetvis är det de, minoriteten, som redan har utbildning och vet hur man utbildar sig.

Satan i gatan vad jag föraktar politiker och journalister som låtit detta hända och dessvärre vill fortsätta samma snälleri-snällera och inte fattar att det är skillnad på folk och folk (vill inte säga att "utbildade" är "bättre" på ngt vis, utan de torde vara mer sannolika att ta sig för något kreativt) och kultur och kultur.

Jag minns de stora rubrikerna kring någon utländsk undersökning om att rasister, extremister etc tenderade att vara just ... lågutbildade med tydligt hänvisning till SDs då låga siffror. Det borde då även gälla dem som sitter på asylboendena.

Anonym sa...

Låt oss vara ärliga. Det handlade om att Rörelsen behövde ersätta sina gamla kärnväljare när de började falla ifrån på 80-talet. Eftersom det inte går att redovisa det skälet så har det byggts upp ett helt trossystem kring flyktingfrågan.

Nu var det väl inte så att Rörelsen ville att det skulle komma 160 000 förra året. Men om det regnar manna måste man behålla den dyrbara röstboskapen.

Borgarna har aldrig begripit det där med makt och hur man bygger maktbaser. Det har däremot Rörelsen.

Utlandssvensk sa...

@ Anonym 22;28

"inte fattar att det är skillnad på folk och folk (vill inte säga att "utbildade" är "bättre" på ngt vis, utan de torde vara mer sannolika att ta sig för något kreativt) och kultur och kultur."

Kultur betyder oändligt mycket mer än utbildning. I Schweiz går 80% av befolkningen ut skolan vid 16 års ålder, likväl har de sen västvärldens högsta löner och lägsta skatter. Detta beror på kultur! På samma sätt kan du ha fullt med "högutbildade" araber som likväl är helt odugliga, eftersom:

1. Man föraktar arbete
2. Högutbildad innebär ofta endast många år på koranskola
3. Även vanliga universitet tenderar att vara löjligt dåliga. De rika Gulfländerna vill bara anställa folk med västutbildningar.

Sen finns det en viss, men i praktiken mycket begränsad, samvariation mellan utbildning och duglighet vad gäller folk från MENA. Det är då personer som verkligen har genomgått västerländska utbildningar OCH blivit kulturella västerlänningar. Detta fåtal lyfts sen fram med pompa och ståt, men saknar nästan all relevans för dagens läge i Sverige.

"Jag minns de stora rubrikerna kring någon utländsk undersökning om att rasister, extremister etc tenderade att vara just ... lågutbildade med tydligt hänvisning till SDs då låga siffror."

Jo, sådant trams gillade svensk media! Men under mycket lång tid var i princip hela västvärlden rasister, mätt med svensk måttstock. Verkligheten är att svenskarna förvisso ofta sitter av många år på något universitet, men att befolkningen samtidigt är helt otroligt obildad. Man saknar grundläggande allmänutbildning i t.ex historia och omvärldskunskap. Detta märks tydligt på alla nivåer, men är mest pinsamt uppenbart i politiska debatter. I många andra västländer är det faktiskt vanligt med riktigt bildade personer i debatten. Denna skillnad är en sannolik förklaring till att en så stor del av befolkningen under så lång tid kunde köpa något så uppenbart tokigt som mångkultur.