onsdag 25 maj 2016

Inför Brexit

EU är byggt på vackra ord och några fina idéer om gemensamma marknader och fri rörlighet. Det har utvecklats till ett odemokratiskt prestigeprojekt som inte längre kan reformeras.

Hela systemet är så ogenomträngligt och komplicerat att inte ens journalister som ägnar all sin tid åt att bevaka eländet förstår det. Den enda demokratiskt legitima delen av EU-systemet, det folkvalda parlamentet, får inte initiera lagstiftning. Det är sålunda i själva verket ett pappersparlament, ett slags påkostad charad, vi ser.

Makten ligger inte hos parlamentet utan hos ministerrådet och kommissionen. Massor av tjänstemän och byråkrater sitter på den reella makten. Och knappt någon vet vilka dessa är. Vilket gör det ännu mer hopplöst att utkräva ansvar.

En lite cynisk tanke som framförs i filmen nedan är att med tanke på att vi ändå inte kan rösta bort alla dessa figurer i EU-toppen, spelar det kanske inte någon roll om vi inte vet vilka de är.

Filmen handlar om EU-systemets brister (och inte om Nigel Farage).8 kommentarer:

Anders sa...

Tja, vad skall man säga om EU. Det är ju egentligen mer en tjänstemans union än politisk union. Och därför har det blivit ett överstatligt system. Ett system som medborgarna inte kan styra utan ett system som styr medborgarna.

Anonym sa...

Kommissionen består inte av en handfull personer, vilket jag i min enfald trodde, utan den består av hela 23 000 personer. Vad dessa gör är det få personer som känner till....

Anonym sa...

Hej.

Sett från undersåtens/provinsmedborgarens sida är EU lika demokratiskt som Kina. Större friheter måhända, men i realiteten samma obefintliga inflytande. Bättre materiellt sett till hela EU jämfört med Kina, ja, men det är snarare trots EU än tack vare.

Bortsett från tortyren påminner det rätt mycket om byråkratstaten i 'Brazil'.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Anonym sa...

Brexit del 1
Problemet med EU kan enkelt beskrivas som en grupp som vill plocka russinen ur en kaka utan att tänka på att någon måste baka kakan. Denna någon är alla de som tror att russinen är där just för dem, men det låtsas de inte om. Jag anser att EU är nödvändigt för att länderna i Europa skall kunna fungera. Om EU försvinner kommer få om ens något av länderna på den europeiska kontinenten att kunna upprätthålla sin industri och sin välfärd. Det vi måste se upp med är att varken individer eller länder roffar åt sig av det goda och sedan smiter undan när notan skall betalas.
Behöver vi egentligen oroa oss för om britterna kommer att lämna EU? Jag har sedan länge ställt mig frågan om inte britternas EU-medlemsskap syftar till att försvaga Europa. Nyligen har de ifrågasatt om brittiska socialförsäkringar skall gälla för andra medlemsländers medborgare som arbetar i Storbritannien. Jag tycker att det är självklart att alla som arbetar och betalar skatt i ett land skall ha samma rätt till social säkerhet. Sedan det kan naturligtvis diskuteras om ett medlemsland skall betala barnbidrag till barn som inte bor i landet, jag anser att barnbidrag skall betalas av det land där den primära vårdnadshavaren bor. Exempelvis om pappa och barn bor i Sverige medan mamman arbetar i Storbritannien så skall Sverige stå för barnbidraget. Britterna verkar ha hamnat i en åsiktsmässig återvändsgränd.
När jag tittar närmare på Storbritannien och dess roll i den moderna historien har jag ställt mig frågan om inte britterna drivit fram två världskrig som skulle kunnat ha förhindrats om inte öfolket varit så krigskåta. Ville de föra över sin roll som herrefolk i kolonierna till europeiska fastlandet, i en tid när imperiets nytta för britterna började avta?

Anonym sa...

Jag förstår inte - varför skulle de enskilda länderna varken klara sin välfärd och industri utan EU? Sverige klarade båda uppgifterna utan att vara medlem i EU förrän 1995. Norge klarar sig också utan EU och handel har alltid bedrivits i Europa årtionden innan EUSSR skapades. Dessutom: många jobb har ju försvunnit pga att ägarna lagt ner fabriker O dylikt och istället flyttat tillverkningen till tredje världen så att vi skulle rösta ja till EUSSR för jobbens skull är bara ett i raden av brutna löften.

Anonym sa...

Brexit del 2

Om vi börjar med första världskriget så hade det knappast blivit något världskrig om inte britterna gått in i kriget. De hänvisade till ett trekvartssekel gammalt avtal om Belgiens neutralitet som knappast hade någon relevans 1914. Britternas verkliga syfte var att stärka imperiet genom att försvaga kolonialländerna på kontinnten. I gamla historieböcker kan man läsa att den tyska industrin var överlägsen konkurrentländernas och att detta var motiv för första världskriget. En annan anledning av britternas målsättning att deras flotta skulle vara störst i världen och större än de två näst största tillsammans. Detta medförde att varje gång Tyskland eller Frankrike byggde ett krigsfartyg måste britterna bygga minst två, denna tävlan hade blivit allt för dyr för britterna. Ett annat exempel är järnvägarna på den euroasiatsika kontinenten. Britterna var ursinniga över den transsibiriska järnvägen eftersom deras flotta inte kunde nå den och för att den inte var finansierad av brittiska banker. De behärskade Gibraltar, Suez, Aden, Indien och Malackasundet. Före järnvägsbyggena var det i stort sett omöjligt att bedriva handel med Asien utan britternas godkännande. Inför första världskriget hade Tyskland börjat bygga en järnväg från Berlin till Bagdad. Om denna järnväg blivit verklighet hade britternas världsherravälde på haven minskat betydligt. Britterna förlorade inte världskriget men deras imperium försvagades betydligt.
När det sedan gäller andra världskriget så hade nazismen knappast fått fotfärste i Tyskland om Versaillefreden följt president Wilsons förslag om en rättvis fred där ingen skulle gå från förhandlingsbordet som en förlorare. Istället fick vi ett fredsavtal där britter och fransmän plundrade Tyskland och de övriga centralmakterna, förlorarna tvingades att lämna ifrån sig landsdelar med viktiga råvaror och industrier och påtvingade Tyskland orimliga bördor. Tyska folket blev utspridda i olika nationer och de led. Allt detta var motiverande för tysk revansch. Tänk om de följt den amerikanske presidentens råd. Sedan har det slagit mig att britterna när förklarade Tyskland krig 1939, hade Tyskland enbart återerövrat några av de områden som tillhört Tyskland eller de övriga centralmakterna före Versaillesfreden. De hemskheter som följde därpå var ju inte kända vid krigsutbrottet, eftersom de inte inträffat och kan därför inte rättfärdiga kriget.
Jag tror att Europa och freden i Europa stärks om britterna lämnar EU och detta kan leda till att det förenade kungariket löses upp, skottar och walesare går med i EU och engelsmän som tjurar i London. Jag tror att ett upplöst Storbritannien kommer att stärka Europa och EU. Den enda risk jag ser med ett brittiskt utträde ur EU är att Storbritannien håller ihop och skapar nya konflikter som EUs medlemsländer tvingas vara med och bekosta. På kort sikt kommer kanske Sverige att känna sig som en förlorare om britterna lämnar EU, men på lång sikt vinner alla medlemsländer på det. Men det blir kanske lite krångligt om vi skall behöva söka visum varje gång vi skall på semester till London. Men det finns ju fler trevliga städer i Europa och dessa städer blir ju bara trevligare om brittiska fotbollshuliganer inte hunnit få visum till matcherna på kontinenten utan tvingats se matcherna i TV. Det är bara att hoppas att de återstående medlemsländerna var för sig förstår att de skall bidraga till kakbaket.

Anonym sa...

Överenskommelser om frihandel och fri rörlighet för varor och arbetskraft mellan hågade länder går ju att ha även utan EU. Rörligheten var också avsedd att endast gälla medborgare i respektive land, inte alla som lyckats ta sig dit. Likaså militära samarbeten går ju att ordna utan överstatlighet. Tyvärr har EU utvecklats till en odemokratisk, överstatlig koloss, som inte längre har folkligt stöd. Hoppas på en Brexit, även med eventuella negativa konsekvenser.

A nonym sa...

Nu vill socialisterna i EU straffa partier som inte håller med om värdegrunden, får hoppas det tas upp i msm så det kommer den vanlige britten till kännedom. F-n lägg ner EU och återgå till EG med fria stater i samverkan.
EU Reveals Its Inner Arrogance …Floats Plan To “Punish Parties That Don’t Represent EU Norms”