måndag 2 maj 2016

Kluvet land


I sitt förstamajtal höll statsminister Stefan Löfven en predikan om värdet av att arbeta och göra rätt för sig - en aning märkligt av en ledare för ett parti som i dag är större bland dem som inte arbetar än dem som gör det.

Den socialdemokratiska arbetarretoriken till trots är partiet i allt väsentligt ett bidragsparti. Hyllningarna till arbetets plikt blir därför smått löjeväckande. Visst vill även S att alla ska arbeta och göra rätt för sig - men det syns inte i politiken.

Sverige har ett av världens allra högsta skattetryck. Men med en växande andel av befolkningen som inte arbetar, eller som har en lön klart under medianen och därför bidrar med mindre i skatt än medelsvensson, skapas en sjuknande skattebas. Det innebär att vi står inför ett scenario där skatterna kommer behövas höjas för att upprätthålla dagens välfärdsambitioner. Troligare är att vi kommer ser högre skatter för sämre välfärd.

Det är nu bristerna i det Socialdemokraterna älskar att kalla "den svenska modellen" blir så uppenbara. Den generella välfärdsmodellen förutsätter nämligen en hög sysselsättningsgrad. Annars går den inte runt. I länder med lägre välfärdsåtaganden är det möjligt att även ha lägre sysselsättning. Sverige har fortfarande hög sysselsättning jämfört med många andra europeiska länder. Men vi måste alltså ha det för att den generella välfärdsmodellen inte ska kollapsa.

Det som borde oroa välfärdsstatens tillskyndare betydligt mer än i dag är hur alla som asylinvandrat till Sverige de senaste åren ska bli självförsörjande. Ja, alla pratar om det. Men om vi ska bedöma graden av allvar utifrån de politiska förslag som läggs är både regering och opposition tämligen tillbakalutade i frågan.

Sanningen är krass: utgångspunkten för nyanlända är inte helt ljus med en arbetslöshet bland utrikes födda som ligger på över 21 procent. Motsvarande siffra för inrikes födda är 4,9 procent. Detta gigantiska gap handlar i första hand om skillnad i utbildningsnivå och attraktion på arbetsmarknaden. Inte om diskriminering, som vänstern ständigt framför som skäl.

Det går bra för många i Sverige. För den som har jobb och egen bostad är tillvaron bra med goda reallöneökningar, ränteavdrag och låg inflation. För den som står utanför både arbets- och bostadsmarknaden är framtidsutsikterna betydligt sämre, ty vägen in är så besvärlig.

Högutbildade kommer att komma i arbete, andra kan få jobb inom olika servicebranscher. Men med en historisk backspegel till hjälp blir vi tvungna att dra slutsatsen att väldigt många kommer fastna i olika sorters bidragsförsörjning. Det är numera detta som är den svenska modellen.

Regeringens egen prognos är att närmare en miljon människor kommer leva på någon sorts bidrag 2020 (där ingår a-kassa). I takt med att en allt större andel av befolkningen inte bidrar eroderas skattebasen för den generella välfärdsmodellen. Med sämre offentlig service som följd.

Inkomstskillnader är i sig inget problem. Men det blir ett problem om en del av befolkningen tvingas betala för den andra delen och samtidigt ser den offentliga service den blivit utlovad ständigt försämras.

I förlängningen kommer de som arbetar och betalar skatt att börja fråga sig vad de egentligen betalar för. Och varför. Då får politikerna problem på riktigt.

Läs även:
Fnordspotting, Heidi Avelan

15 kommentarer:

Anonym sa...

Tyvärr tror jag att det har gått för långt, att vända skutan är närmast omöjligt.

Förändringen skulle vara av sådana dimensioner så det finns bara inte. Allt, och då menar jag precis ALLT, som floskelautomaterna i riksdagen producerat i åratal skall bara kastas överbord. En sådan manöver är knappast möjlig att genomföra och samtidigt sitta kvar som styrande. Det kommer inte att räcka med att kalla sig naiv ännu en gång.

Ett grundläggande problem är att de "folkvalda" (hur folkvald man nu är är när partiledningarna helt själva utser sina gullegrisar att sätta på listorna) i alltför stor utsträckning saknar intellektuell kapacitet och stringens, de har utvecklats till en grupp av lallande posörer (eller poserande lallare) som fäaktigt söker medial bekräftelse.

Det här kommer inte att utvecklas bra.

Larsa sa...

Jag tror att välfärdsstaten har en inneboende dynamik som får den att kollapsa till slut. Det som utlöser den svenska modellens kollaps kanske blir invandringen, men hade det inte varit den så hade det blivit något annat förr eller senare. Vill man dra det hela lite längre, som Hans-Hermann Hoppe (se t.ex. hans bok "Democracy: the God that Failed") kan man till och med hävda att det inte bara är en socialdemokratisk välfärdsstat utan rentav själva demokratin som leder till kollapsen till slut.

Anonym sa...

Hej.

Två huvudspår:

A) Deportering av hundratusentals. Oavsett om det sker via avskaffande av sociala förmåner, bidrag, föreningsstöd och andra ekonomiska faktorer, eller via rått våld.

B) Gör om & gör rätt fr o m 1865, inklusive fattigvård, hungersnöd, utvandring (troligen av precis de personer vi vill skall stanna), religiös sekterism, rösträttsreformer och debatter, med mera.

Tyvärr förutsätter bägge alternativen stoppad invandring, så bägge är omöjlig.

Det blir plan 'C' istället.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Lavazza sa...

"Men med en växande andel av befolkningen som inte arbetar, eller som har en lön klart under medianen och därför bidrar med mindre i skatt än medelsvensson, skapas en sjuknande skattebas."

Andelen under medianen kan per definition aldrig öka. Du måste mena "lön klar under medellönen".

Anonym sa...

"utrikes födda" inkluderar det folk som befunnit sig här 40-50 år också? Hur hög är arbetslösheten bland invandrare som kommit nyligen, från platser med totalt inkompatibel kultur och helt annat språk?

Hans Li Engnell sa...

Ja, så ska det givetvis vara. Det såg snurrigt ut.

Jacobssons tankar sa...

Finns det några siffror på hur 2:a och 3:e generationens invandrare? Man undrar ju hur det går för barnen som verkar ha svårt med skola. Dom kommer ju liksom sina föräldrar att gå på bidrag.

Anonym sa...

@ Anonym 14.14

" Hur hög är arbetslösheten bland invandrare som kommit nyligen, från platser med totalt inkompatibel kultur och helt annat språk?"

Den förefaller ligga upp mot 70-80%. Här på bloggen har tidigare redovisats en hel del kring detta, inte minst från Tino och den rapport som Staffan Danielsson beställde från RUT. Problemet är att dessa siffror inte alls går ihop med vad SCB har att säga om antalet människor som lever på bidrag. Det senare utgör grunden för "Regeringens egen prognos är att närmare en miljon människor kommer leva på någon sorts bidrag 2020 (där ingår a-kassa)."

Utlandssvensk
SCB kom ut med följande nyligen:

"Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag var 809 475 förra året. Det motsvarar 14,3 procent av befolkningen. Antalet var i princip oförändrat jämfört med året innan."

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Hushallens-ekonomi/Amnesovergripande-statistik/Hushallens-ekonomi-allman-statistik/250874/250883/250887/399949/

Om man går in och tittar på siffrorna ser man att de tre kategorierna "arbetslösa, atbetsmarknadsåtgärder och ekonomisk bistånd" sammanlagt har varit i stort konstant kring 350.000 personer mellan 2011 och 2015:

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Hushallens-ekonomi/Amnesovergripande-statistik/Hushallens-ekonomi-allman-statistik/250874/250883/250887/399949/

Jag betraktar detta som renodlad propaganda och ser det som helt oförenlighet med vad vi vet om sysselsättningsgraden hos asylanter och deras anhöriga. Det verkliga antalet bidragsförsörjda måste vara betydligt fler, långt över en miljon redan nu, fast fan vet hur man ska hitta riktiga siffror.

Analytikern sa...

Varför mörkas detta med eroderande skattebas?

Alla politiker säger det är lugnt om invandraren börjar jobba. Sannolikt icke.
De flesta av senaste årens invandrare kommer tillhöra de 60% förvärvsaktiva/pensionärer som
sett ur livslönesynpunkt måste få bidrag från de övriga 40%.
Det betyder att en person med lägre/låg lön inte betalar sina egna välfärdskostnader.
Källa: Långtidsutredningen 2003.
Tino S. har räknat ut att även om invandrarna kommer upp i "svensk" förvärvsfrekvens
som kommer skatteunderlaget eroderas pga låga löner.

Knäckande av sosseSverige är iscensatt.
Vi åker tillbaka till klassamhälle av 30-talssnitt.
Påhejade av vänster och sossar. Vilka stollar!

Anonym sa...

Kluvet land var ordet. Det är något med incitamenten som har rubbats, blivit allvarligt skevt. Personer som av bekvämlighetsskäl istället för utb/jobb skaffar familj och sen utan betänkligheter helt och hållet lever på samhället år efter år. Där mamman kan hoppa av skolan, eftersom mammakarriären kan bli den nya heltidssysselsättningen i fortsättningen (inkl boendet ordnat från soc). Och låter barnen växa upp med föräldrar som inte jobbar/eller någonsin gjort det- och i värsta fall inte ens tycker det är viktigt.

Anonym sa...

Sven Hagströmer har åkt tunnelbanans röda linje och varnar för revolution (DI d. 2016-05-02 http://www.di.se/artiklar/2016/5/2/hagstromer-varnar-for-revolution/):

"Själv har han bott på Östermalm i hela sitt liv, och konstaterar att parallellsamhällen kan vara bra till en viss gräns. Finansmannen tillägger dock att det är rent destruktivt om denna gräns passeras.

'Drar man det ännu längre så är det just sådant som skapar revolutioner. Det var det samhället 1789 i Frankrike när vi fick den franska revolutionen, det berodde just på det', säger han och fortsätter:

'Vi är långt därifrån, men jag tror att vi har gått över gränsen för vad som egentligen är sunt.' "

Ja, vi har gått över gränsen för vad som är sunt med anledning av all den dysfunktionella invandring som kommit och fortfarande kommer. Revolutionen lär väl påskyndas när det det närmaste decenniet ska utdelas 30 000 - 50 000 PUT och medborgarskap per år till människor med knappt någon utbildning, som ska ta sina platser i utmaningsområden längs röda eller blåa linjen.

Magne

Anonym sa...

Och inte nog med det, nu visar det sig att den dagsberömda bilden från Borlänge är fejk.
Så kan Expos "journalister" göra sig en extra-hacka på den mediala godheten.
Kvinnan på bilden är mycket bekant för fotografen och sannolikheten för ett plötsligt sammanträffande bara så där på en gata i Borlänge exakt i just det ögonblicket får bedömas som....exakt 0, zero, zilch null nolla nolla noll !!!
Men jag tror inte media mörkar det..

Anonym sa...

Maria-Teresa Tess Asplund och David Lagerlöf, båda mycket aktiva vänster-aktivister, gör opartiska media en björntjänst och lämnar dom med brallorna nere vid anklarna.
Tids nog, kanske redan imorgon, smyger sanningen fram och MSM står där med skammen
av att ha blivit utnyttjade igen.

Nietzschehadetyvärrrätt sa...

Jag tror inte egentligen svensk ekonomi fungerar så väl. Lågräntepolitiken och den följande bostadsbubblan gör att det ser bra ut för innerstadsmedelsklassen -ja just det för kulturvänstern som delvis ansvarar för migrationskollapsen-men det hela är nog egentligen en kostsam chimär. När staten staten sedan pumpar in (lånade) migrationspengar verkar det ännu bättre! Skål!

Grodan Boll sa...

Gammalt inlägg jag vet men jag kunde inte hålla mig. Jag har frågat mig i åratal vad jag betalar hutlösa mängder skatt för. Det är inte något nytt. Tyvärr kan man inte ens låta bli att betala TV licensen för att finansiera fortsatt hjärntvätt av populasen utan att riskera att hamn bakom lås och bom. Att gå den "demokratiska" vägen för att konfiksera folks tillgångar via skatter är bara bra tydligen. Dock så gäller det ju att tillräckligt många tycker de tjänar på att "någon annan betalar" och när det inte räcker utan de måste själva börja betala också så är det nog Game Over för den svenska modellen.