söndag 10 april 2016

Skydda sig den som kan


Vi kan sluta varna för massövervakningssamhället. Det är redan här. Det är en samhälle där all vår elektroniska kommunikation måste lagras enligt lag, där listor över telefonsamtal vi ringt måste sparas och där det snart upprättas ett register över vem som flyger vart och när (PNR). Sedan tidigare har myndigheterna stenkoll på våra ekonomiska transaktioner, och bankdata kan utan vår tillåtelse utlämnas till främmande makt.

Information är makt. Kontroll är makt. Detta är ett enkelt skäl till att politiker, utan stort folkligt tryck, aldrig själva kommer montera ned den övervakningsapparat de har skapat. Aldrig. Utan det folkliga trycket för en förändring kommer massövervakningen fortsätta att växa i omfattning.

Även frånsett integritetsaspekten, som är min primära invändning mot massövervakning, bör man fråga sig hur pass effektiva systemen är. Vilken nytta all datainsamling egentligen gör. Argumentet från NSA har varit att för att hitta nålarna behöver man hela höstacken. I klartext: myndigheterna behöver info om oss alla för att sortera ut skurkarna.

Det är egentligen ett rätt bisarrt förhållningssätt. Idén att alla måste övervakas för att ett litet fåtal begår brott bryter dels mot vår västerländska rättstradition som förutsätter att det finns misstanke om brott innan någon sätts under polisens eller myndigheternas lupp, dels ger den staten orimligt stora befogenheter.

Det nya informationssamhället och den moderna tekniken har gjort alla medborgare till spårsändare som myndigheterna, såväl i Kina som i USA, Tyskland och Sverige, kan följa och registrera. Allra längst har Kina gått, men det finns skäl att vara orolig för att resten av världen kommer följa efter.

På ett politiskt plan kan vi konstatera att kampen om den personliga integriteten redan är förlorad. Nu handlar det för var och en om att hitta sätt att minimera integritetsintrånget och skydda sig mot statens nyfikna öga.

Läs även:
HAX, HAX2

9 kommentarer:

Anonym sa...

Varför inte försöka överlasta systemen och skapa lite vitt brus?

Om vi tar till vana att i varje mejl, mess eller annan skriftlig kommunikation infoga ett "aceton" eller "gödsel" eller "pistol" så kanske intresset avtar.

Anonym sa...

Appropå dina länkningar till Hax så är det märkligt hur med i matchen han är ibland och totalt av banan i andra sammanhang.Troligen skulle han lyssna på den där om skomakaren..

Larsa sa...

Ja, det visar sig att det finns fördelar med Afrika trots allt. Man kanske aldrig skulle ha lämnat Namibia. Och Pirate Bay-figurerna stack visst till Laos och Cambodja när de försökte hålla sig undan. Det kanske blir till sådana platser vi får flytta till slut om vi vill slippa massövervakning.

Anonym sa...

Hej.

Enkelt:

Om jag vore terrorist med Europa som målområde, och ville sköta kommunikation som garanterat inte avlyssnas elektroniskt, hur skulle jag göra då?

Jag kan hitta på koder som bara är vettiga för de insatta, men det kan bli vanskligt med tolkningen.

Jag kan använda kurirer, men det är tid och resurskrävande.

Men hur långt flyger en duva på ett par tre dygn?

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Larsa sa...

"Jag kan hitta på koder som bara är vettiga för de insatta, men det kan bli vanskligt med tolkningen."

Amerikanerna använde Navajoindianer under andra världskriget för att undvika att fienden kunde tolka meddelanden. En krypterad form av ett känt språk kan i princip alltid knäckas, men om man istället använder ett helt annat språk som är helt obesläktat med de indoeuropeiska och alla andra som fienden känner till så går det ju inte att knäcka på samma vis. Det är värt att notera att majoriteten av världens tusentals språk saknar ordböcker och ordentliga grammatiska beskrivningar.

Anonym sa...

terrorister har inga som helst problem med att kommunicera obemärkt, de går low-tech helt enkelt, "Moscow Protocol" el vad de kallade det i en spionthriller på tv. S k terrängbrevlådor, personliga kodböcker som är i stort sett oknäckbara om man inte har samma bok (rätt utgåva) och naturligtvis personlig kontakt: teckenspråk, meddelanden nerkluddade på toalettpapper som är lätt att svälja osv osv. FRA står helt tandlöst mot allt detta och varenda hemlignisse vet det. De vill bara inte göra det jobbiga fotarbetet, eller söckenarbetet som Carré kallade det. Plus att deras arbetsgivare politrukerna vill snoka på alla oss andra hellre än på terrorister.

Anonym sa...

Acceptans för ett steg närmare NWO År 2030. Med säkerhets/övervakningsrobotar som bevakar oss 24/7 så vi inte gör något dumt.

Anonym sa...

Hej.

@Larsa:

Ja, det var något sådant jag hade i åtanke. Kanske älvdalska skulle fungera för svensk del? Futharken är ju visserligen allmänt känd men byamål är nästan ogenomträngliga för den som inte är från området då många begrepp kretsar kring byns geografi och historia.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Anonym sa...

Varje gång ni påpekar att myndigheternas integritetsinskränkningar inte kommer att stoppa terrorism, då har ni fallit i fällan!

Det har aldrig handlat om att stoppa terrorism. Det är inte så att det från början var det som var syftet och sedan gick det över styr på grund av inkompetenta politiker.

Det har från början handlat om att, likt STASI i DDR, ha all information om alla alltid, av två anledningar:

1) Man vet aldrig när det kan komma till nytta

2) Man skrämmer medborgarna till tystnad och lydnad

3) Eliten kan hålla sig flera steg före massan genom industrispionage, crowd control-algoritmer, och psykologisk "krigföring".

4) Man kan filtrera vilka som tillåts ta sig upp i samhället. Om någon ens har kapaciteten (i form av rättspatos och intelligens) att bli ett hot mot det rådande systemet, så tillåts denna person inte vinna så mycket som en elevrådsomröstning.

Så snälla, ta saker på allvar, och sluta inbilla er/låtsas som det handlar om välvillig inkompetens.