måndag 25 april 2016

Skattereform sökes


Sverige har under lång tid legat i topp i den allt annat än smickrande tävlingen om vilket land som har världens högsta skatter, den så kallade skattekvoten. Under det senaste decenniet har Sverige och Danmark växlat topplacering med varandra.

Mest besvärande av alla skatter är skatten på arbete. Alliansregeringen sänkte därför skatten för alla som arbetar. Detta resulterade i märkbart mer i plånboken varje månad för alla löntagare. Men längre än så har borgerlighetens fantasi inte sträckt sig de senaste tio åren. I dag pratar de borgerliga partierna mest om att utvidga RUT-avdraget. Det räcker inte.

Det svenska skattesystemet är ett komplicerat och svårgenomträngligt lapptäcke av avdrag. En förenkling med lägre skatter och färre avdrag vore ytterst välkommen. Men inget borgerligt parti driver denna fråga just nu. För att göra en stor förändring hållbar behövs sannolikt stöd av Socialdemokraterna, men det borde inte vara omöjligt för ett parti med Stefan Löfvens retoriska "jobbagenda" att faktiskt köpa idén om ett förenklat skattesystem. Exakt hur hög skatterna bör vara är egentligen en annan fråga.

Härom veckan presenterade Sverigedemokraterna ett förslag om att slopa skatten helt på årsinkomster upp till 150 000 kronor. Reformen pris beräknas till 180 miljarder, enligt riksdagens utredningstjänst. Det låter möjligen mycket, men betänk att Arbetsförmedlingen och Migrationsverket begär extra medel under fyra år på totalt 160 miljarder kr. Det är uppenbarligen ingen ohanterlig summa, och vinsterna skulle potentiellt sett kunna bli stora.

När det mest liberala skatteförslaget läggs av SD vet vi att borgerligheten har slumrat till. Både Socialdemokraterna och Moderaterna avfärdade SD:s förslag utan omsvep. Som en ren ryggmärgsreflex. I Moderaternas fall sannolikt mot bättre vetande. Idén med skattefri inkomst för lägre inkomstgrupper är inte ny utan har florerat bland liberala röster i de borgerliga partierna tidigare. Frågan är varför den inte vunnit större gehör.

En skattefri inkomst upp till 150 000 kr (nivån kan förstås diskuteras, men jag tycker att den är rimlig) måste förenas med skärpningar i bidragssystemen för att ge verklig effekt. Felet SD gör är att de i stället för att skära i statens utgifter vill få in pengarna genom att bland annat avskaffa jobbskatteavdraget och höja momsen.

Om alla som arbetar får behålla 12 500 kr varje månad innan de behöver skatta skulle en rad bidrag genast kunna plockas bort. Barnbidraget är ett. Fler kommer kunna bli helt självförsörjande om bara grundavdraget utformas på rätt sätt. Låginkomsttagare kommer kunna leva på sin lön (just det Socialdemokraterna pratar så mycket om).

Idén med medborgarlön eller basinkomst diskuteras flitigt i vissa kretsar nu. Tanken är att det ska gå jämnt ut eftersom en basinkomst till alla invånare gör att dagens bidrags- och socialförsäkringssystem inte behövs. Men tanken på att dela ut pengar till alla utan motprestation gör förslaget föga attraktivt i mina ögon.

Jag lutar mer åt förslaget på slopad skatt för inkomster upp till 150 000 kr (och en rimlig skatt på inkomster därutöver). Det är en mycket välkommen liberal skattereform värd att diskutera.

8 kommentarer:

Anonym sa...

"Felet SD gör är att de i stället för att skära i statens utgifter vill få in pengarna genom att bland annat avskaffa jobbskatteavdraget och höja momsen."

Budgetposterna UO 8: Migration och UO 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering vill väl ändå SD skära ned på? De ska väl spara cirka 100 miljarder kronor per år genom den besparingen i statens utgifter.

Magne

Hans Li Engnell sa...

Budgetposterna UO 8: Migration och UO 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering vill väl ändå SD skära ned på?

Ja, men det är väl en kostnadsminskning de vill göra oavsett denna skattereform. Min poäng var att de inte tar chansen att skära i statens utgifter när de lägger fram detta skatteförslag utan i stället kompenserar det med andra skattehöjningar.

A nonym sa...

Jo ett stort grundavdrag tillsammans med platt skatt med samma sats oavsett hur pengarna är intjänade skulle förenkla regelverket något enormt och då har vi inte ens kommit till bidragen som kan tas bort.

Anonym sa...

Hej.

Ja tack, är vi många som säger till SD:s skatteförslag. Kombinera det med att avskaffa föreningsbidrag och diverse annan konstgjord andning för hobby-verksamhet, så trillar det in en liten summa här och där till finansieringen. Vidare finansiering kan genomföras genom att besluta att ingen som invandrar till Sverige kan åtnjuta någon form av bidrag till försörjning eller annat förrän efter tio år med medborgarskap och kan visa på etablering på arbetsmarknad och god integration (läs: ej kriminell). Sådant nonsens som tandvård för en femtiolapp för papperslösa är bara ett exempel; om min fikabordsmatte visar sig vara fel må väl vara hänt, men SD:s förslag är konkret och gynnar mig (och andra låglöneslavar) betydligt mer än villkorade bidrag.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Tompa sa...

Avskaffat ränteavdrag är givet när vi talar finansiering av detta. Det är en omvänd Robin Hood-skatt som passar utmärkt att ta bort nu när räntorna är låga.

Samt givetvis bort med RUT och ROT. Sänk momsen generellt för alla branscher i stället

Anonym sa...

Hans:

Det kan jag gott förstå. Tycker bara att du kunde betona SDs besparing på migration och integration tydligare. Det är trots allt cirka 100 miljarder kronor i direkta kostnader i en budget på 900 miljarder kronor som SD är villiga att göra. Det skulle dessutom inte drabba oss mer än att det blir färre vålds-, sexualbrott och till och med kan göra att landet kvarstår utan för många islamistiska grupperingar eller ett 10-faldigande av ghetton de närmaste åren. De 100-miljarderna kan i stället för att gå ned i asylentreprenörers och ockrares fickor gå till skolväsendet, polisen och till och med ge skattesänkningar.

Jag delar för övrigt din syn om att SD och andra partier bör trycka färre bidrag. Men de vill ju trots allt avskaffa nystartsjobb, instegsjobb etc. De är ju subventionerade anställningar.

Magne

Anonym sa...

Man kunde ju börja med att avskaffa de generella och de retroaktiva bidragen. Jag är medveten om att det inte räcker, men det vore en början, om än blygsam.

Anonym sa...

SDs förslag innebär att arbete framhålls som en dygd. Inte populärt i Sverige. Det kan vi inte ha. Medborgarlön, vi slipper dygden, tja, det kan ju diskuteras. Det kan vi ha, eventuellt.