onsdag 2 december 2015

Varken ordning eller reda

I SVT:s Agenda i oktober fick Stefan Löfven frågan om Sverige inte i praktiken har fri invandring. Nej, svarade statsministern. Invandringen är reglerad. Den som inte får asyl måste återvända hem igen.

Det har länge varit uppenbart att det inte fungerar så i verkligheten. Detta bekräftas av en före detta handläggare på Migrationsverket som beskriver precis hur illa ställt det är. I realiteten sker knappt några avvisningar alls. Och de som faktiskt avvisas kan återvända till Sverige igen redan efter några dagar. Många lever som så kallat papperslösa och söker asyl vart fjärde år.

Migrationsverkets avslag på en asylansökan behöver alltså inte betyda någonting speciellt för den som ansöker. Det är bara att stanna i landet. Ingen letar aktivt. Om inget land vill ta emot dig får du stanna kvar i Sverige.

Ett liknande problem uppstår när personer som dömts för grova brott ska utvisas efter avtjänat straff. Sverige avvisar nämligen inte till länder där personen riskerar "omänsklig behandling". Detta blir ganska svårt att svälja i ett aktuellt fall när en asylsökande syrier boende på ett asylboende våldtagit en kvinna. Vad är då detta om inte "omänsklig behandling"? Efter något år i fängelse blir alltså mannen kvar i Sverige. Det är, för att använda statsministerns bevingade ord, inte OK.

Respekten för svensk lag kan inte vara särskilt hög när alltfler märker att du kan ge blanka fan i myndighetsbeslut, när du inte riskerar utvisning om du våldtar en annan människa bara för att du kommer från ett visst land (eller säger att du kommer därifrån).

På detta sätt undergrävs förtroendet för svenska myndigheter och för svensk lag. Stefan Löfvens ord om "ordning och reda" i migrationspolitiken är ett skämt, ett retoriskt spel för gallerierna. Svensk asyl- och migrationspolitik präglas inte av vare sig ordning eller reda. Kaos är ett mer passande ord.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Det är ordning och reda,befolkningsutbytet fortgår om än med vissa hack i utvecklingen.Såg en uppgift på att 2025 har Sverige en befolkning på 11 miljoner,ock med det barnafödande som är vanligt i våra vanligaste asylländer antar jag att 2050 de med svensk etnicitet är i minoritet.Rätt ellerfel konspirationstänkande eller inte, jag slipper uppleva det med ålderns rätt

skepparn sa...

Det påstås ju reda till sig med jägarnas vapen i alla fallFörslag med hälsokontroll vart femte år...
Däremot är det ett grovt övergrepp om man kollar åldern på ensamkommande!
Stämmer som man säger
Man kan inte parodiera Sverige
Det har riksdagen redan gjort själv

Anonym sa...

Som det mesta är "ordning och reda" bara en reklamslogan framtagen för att man ska ha något att säga(tjata om).Det saknas inte direkt fler exempel.
"Det har tjänat Sverige väl".
"Vi ska vara tydliga med"....
"Vi ska inte ställa vi mot dom".
"Vi ska inte ställa grupp mot grupp".
"Dom vill att vi ska dansa efter deras pipa".
"Ladorna är tomma".
"Vi ska bygga skyddsvallar och samla i ladorna".
"Det är inte det Sverige jag känner".
"Något i Sverige har gått sönder".
"Kanske har vi varit naiva men"....
Det värsta är att det sitter välbetalda plattityd-makare någonstans och tänker ut batterier med den sortens svammel för att välbetalda politiker ska ha något att säga.
Men tydligen funkar det även om det är dags nu att byta ut de invanda emot nya fräscha..

Fd moderat sa...

Anonym 22:14,

när andra etniciteter får majoritet i Sverige kommer de att se att det finns en massa pensionspengar att plocka ut från oss som har sparat till den. De personer kommer inte att ha någon känsla för vårt samhällskontrakt.
Så jag kommer att se till att plocka ut mina pengar så snart jag kan och placera dem på ett sätt utom räckhåll för den svenska staten.

Jag blir också riktigt arg när jag tänker på att de som vill att vi skall släppa in alla som vill till Sverige inte fattar att de som kommer från de länder där vi tar in de flesta från idag har en så förlegad syn på världen. Det är som om de tror att bara de här människorna kommer till Sverige kommer de att få en modern kvinnosyn t ex.

Utlandssvensk sa...

@ Fd moderat, Anonym 22:14,

Angående frågan "när andra etniciteter får majoritet i Sverige", så tror jag att många kraftigt underskattar hur långt denna process redan har gått.

Redan nu är andelen med utländsk bakgrund i åldersgruppen 0-44 år cirka 37%. Detta innebär troligen att de är över 50% i åldersgruppen 0-18%, dvs. de svenska barnen är redan en minoritet. Dessa unga svenskar går en fruktansvärd framtid till mötes och redan nu lever många av dem som en hunsad etnisk minoritet. Misshandel, bötning, våldtäkt, etc är vardag för många. Och det kommer bara att bli värre, troligen mycket värre.

Om de stannar i landet kommer denna generation att ställas inför enbart otrevliga val. Ska de bjuda motstånd, dvs. ska de sönderfeminiserade svenska pojkarna som har fått lära sig att aldrig slåss ta upp kampen med de mest hårdföra och hänsynslösa folkgrupperna på planeten? Eller ska de tiga och helt enkelt låta sig bli utrotade? Det kan kanske bli en blandning, men det senare alternativet förefaller betydligt troligare.

Till detta kommer den dramatiskt högre nativiteten hos många av immigranterna (en somalisk kvinna föder i snitt 6 barn, en från Afghanistan 5, en från Syrien 4) samt det fortgående inflödet av nya spännande figurer. Detta innebär att att svenska barn snabbt kommer att gå från att idag vara en minoritet till att bli vad som endast kan kallas en spillra av ett döende folk.

Detta är den verkliga kostnaden för den förda politiken, dvs utplånandet av svenskarna som folk och stölden av de unga svenskarnas framtid. De som aktivt har bidragit till detta, t.ex politiker i Alliansen eller i dagens regering, har ett straffrättsligt ansvar för folkmord. De som passivt via röstsedeln har gett sitt godkännande har ett moraliskt ansvar och deras barn och barnbarn har all rätt i världen att ställa dem till svars.