fredag 25 september 2015

Laglöst land


Reportaget i Uppdrag granskning (SVT Play) om bekymren med migrantläger runt om i Sverige lär bli kritiserat för att hetsa mot romer och "slå mot fattiga". Men jag hoppas att det kan bli en ögonöppnare för en bredare svensk allmänhet.

Det vi ser är en växande frustration över att polis, kronofogdemyndighet och kommun står handfallna när enskilda människors rättigheter kränks. Detta är djupt otillständigt och ovärdigt en rättsstat.

Det brukar sägas att vi redan har lagstiftning på plats för att kunna avhysa ockupanter och personer som vistas olovligen på annans mark. Det borde räcka med den kommunala ordningsstadgan för att komma tillrätta med tiggeriet, och möjligen olaga intrång eller egenmäktigt förfarande i fall när någon tar över en sommarstuga utan lov. Problemet är att lagarna inte används. Att polisen fegar ur av rädsla för att bli kritiserad för "rasism" och "antiziganism".

Det är delvis sant att vi har lagar som kan hantera situationen. Men processen med en avhysning är de facto en domstolsliknande process som tar oerhört lång tid. Jag känner personligen till fall där människor inte betalat hyran på runt ett år, blivit uppsagda, hållit sig undan delgivning, överklagat och knuffat ärendet hela vägen till tingsrätten. Det går att bo gratis väldigt länge, med andra ord. Denna process skulle behöva gå mycket snabbare, oavsett om personen har besittningsrätt eller ej.

I fallet med EU-migranterna handlar det dock ej om någon besittningsrätt. De har, olikt den som sitter på ett hyreskontrakt men ger tusan i att betala hyran, helt sonika tagit sig rätten att bo på annans mark och ska därmed köras bort så snabbt det bara går. Detta ska inte behöva ta månader.

I SVT:s Debatt upprepades argumentet att man inte kan avhysa någon om man inte samtidigt erbjuder ett alternativ. Detta är möjligen ett resonemang som kan fungera inom socialtjänsten, där den hemlöse fortfarande är kommunens ansvar efter en avhysning. Men i EU-migranternas fall är det som att säga att man inte kan ta tillbaka en stulen bil utan att erbjuda tjuven en annan bil i kompensation.

Resonemanget håller inte. I Sverige ska lagen vara lika för alla. Vi måste också ställa oss frågan vad som händer med det land i vilket lagen inte upprätthålls. När den enskilde (mark- eller stugägaren) kommer i kläm och myndigheterna rycker på axlarna. Detta samhälle förlorar människors förtroende. I detta samhälle tar folk till slut saken i egna händer. I desperation. I frustration.

För vissa räcker det att odla skägg och sätta ett slags tyghink på huvudet så löser det sig. Naiva pappskallar dikterar i praktiken svensk rättstillämpning. Vi kan inte ha det så. En bra början vore att kontrollera att människor som får vistas i Sverige i tre månader inte stannar kvar längre än så.

Läs även:
Elisabet Höglund, Fnordspotting

Tidigare bloggat:
Gränslösa Sverige

11 kommentarer:

Melmac sa...

Hur vore det om Tygvar Skäggson på bilden tog hem några till sig? Nä, det går ju inte, för då kan han ju inte få plats med sin Vuvuzela samling, svampodling och sin begagnade vävstol han tillverkar ekologiska kalsonger! Dessutom har han ju inte råååååd, för han är väl en fattig kulturarbetare!

Det är så jävla lätt att peka finger åt andra och göra av med andras pengar! Fy fan för hyckleriet!

Anonym sa...

Det ögonblick när rättskaffens medborgare i rättvisans namn tar rätten att själva försvara sig och sina intressen är inte långt borta.
Vi har lyssnat och trott på dom vi valde att representera oss.
Nu står det klart att dom bara representerar sig själva.Inte någon annan.
Reinfeldt inledde arbetet att kastrera Sverige.Löfven fullföljer.
Vi medborgare ska se oss om efter alternativ.Den representativa demokratin i nuvarande tappning verkar inte tillhöra alternativen.Det får vi allt göra något åt!

Fnordspotter sa...

"Tyghink" är dagens ord. :D

Anonym sa...

Hur politiker finansierar sig och sitt..

http://www.dn.se/ekonomi/regeringen-tar-ut-65-miljarder-ur-akademiska-hus/

PerH sa...

Det går alldeles utmärkt att ockupera stugor/fastigheter som står oanvända, det är ingen ny företeelse.
Perifert i Stockholms omnejd har jag upplevt detta från sent 60-tal, framförallt i gamla sommarstugeområden nära Stockholm där kommun lagt blöt byggnadsförbudsfilt på grund av stadsplanering under typ 30 år, i detta fallet Huddinge.
Här ockuperade existenser sommarstugor där de gamla ägarna gått bort och arvingarna väntade på beslut från kommunen för området, stugorna låg under tiden för fäfot.
Trots anmälningar vräktes inga ockupanter vill jag minnas, var liksom ingen idé då existenserna genast återvände, myndigheterna brydde dig inte.
Även exemplet Graningeverkens Taråberg där ockupanterna vräktes efter juridisk kamp men efter byggde en friggebod på den privata marken och fick besittningsrätt där med.

Det som händer i dag i stor omfattning med ockuperande EU-medborgare verkar behandlas efter okänd Lex-Graninge/Taråberg.

Anonym sa...

Är det den bilden som dyker upp om man söker på haschtomte på wikipedia?

Anonym sa...

Inofficiellt råder undantagstillstånd (Martial law) i Sverige.

Anonym sa...

Mängder med myndighetsbyggnader i centrala Stockholm står ju tomma på nätterna.En "delvis ockupation" skulle kunna ge båda EU-migranter och flyktingar tak över huvudet nattetid.
Skärgårn är full med kåkar som inte nyttjas så här års.Kan SJ strunta i biljetterna så borde flottan kunna ställa upp med gratis skjuts in till stan på mornarna.
För att främja integrationen så är det imperativt att de nyanlända kommer till välutbildade och vänligt inställda områden.Södermalm uppfyller båda dessa kriterier."Hys din egen flykting"kunde bli en solidarisk slogan?

#FinnsHjärterumSåFinnsDetStjärterum

Anonym sa...

Småkul om de slog sig ner på söder istället. Typ lånade barnens lekpark mitt i stan, drog dit bråte, börja elda plast, svina ner och förvandla närområdet till soptipp... Alla som bott på söder vet att de skulle explodera direkt. De "fina", "goda" är påtagligt ofta yta och accessoarer. Kommer verkligheten för nära den egna skyddade bakgården spricker bubblan.

Anonym sa...

För att någon skall kunna vistas i ett annat medlemsland än det ebna krävs giltigt identitetskort eller pass. Man får dock hindra uppehållsrätt i ett land med hänvisning till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Jag anser att de kåkstäder som byggts och de ockupationer som skett strider mot allmän ordning. Därutöver får unionsmedborgare utvisas om de belastar de sociala systemen, detta innebär att om Malmö ger stöd åt kåkstadsinvånarna kan detta innebära en grund för utvisning. Argumentet att socialtjänsten måste ha ett alternativ innan kåkstaden utryms håller inte. När jag såg programmet och en tiggare som sade att "de måste bo centralt" tankte jag "vem fan vill inte bo centralt?".
När det sedan gäller bajamajor och containers så bör ju den som äger dessa svara för renhållning av dessa. Varför kräver inte kommunen att den som ställt upp dessa också skall hålla rent i och kring dessa?
När det sedan gäller att vi har redan lagar på plats. Så är det säkert, men svenska lagar tillämpas inte alltid. Det är ofta frågan om vad opinionen eller tyckareliten anser för stunden. Polisen hjälper exempelvis sällan till vid snatteri eftersom straffet är så lågt däremot kan polisen komma om någon tjuvåker i kollektivtrafiken och de går gärna på fotbollsmatch. Vem har egentligen bett om dessa prioriteringar? Finns det någon ansvarig som kan berätta hur polisen prioriterar?

Arthur sa...


> Småkul om de slog sig ner på söder istället. Typ lånade barnens lekpark
> mitt i stan, drog dit bråte, börja elda plast, svina ner och förvandla
> närområdet till soptipp... Alla som bott på söder vet att de skulle
> explodera direkt. De "fina", "goda" är påtagligt ofta yta och accessoarer.
> Kommer verkligheten för nära den egna skyddade bakgården spricker bubblan.


Det hände på söder nära mig nere på Långholmen. Det hanterades utan dröjesmål och staden har städat upp där nu. Det är skönt under detta tumultartade interregnum att vara en av dem vars "alla människors lika värde" av staten mäts med en lite bättre växelkurs, men det är absolut inte billigt att bo här. Tipset är att den som kan skall försöka leva som politikerna och deras journalistiska befäl. De kommer alltid att ordna för sig och de sina med regler och politiska prioriteringar avpassade därför. Skillnaden är att vi andra måste betala med våra egna pengar.