måndag 13 april 2015

Mot Sverige i tiden


Att ta ansvar för Sverige. Det är vad alla folkvalda politiker säger sig vilja göra. Ingen hävdar att de innerst inne ger blanka tusan i landet och prioriterar annat.

Men konkreta handlingar talar tydligare än populistiska fraser. Det är därför tämligen enkelt att se på konsekvenserna av den politik som förts och förs och sedan dra slutsatser av dessa. En sådan slutsats är att svenska politiker lägger större vikt vid hur saker och ting ser ut än hur de egentligen är, och att Sverige som land inte är deras prioritet.

Nattväktarstaten är själva grunden i varje fungerande statsbildning. Se det som ett skrov som krävs för att fartyget över huvud taget ska flyta. Ett rättsväsende, en polis och en försvarsmakt vars verksamheter ser olika ut men vars gemensamma mål är att skydda liv och egendom, att skydda våra negativa rättigheter, utgör detta skrov.

På skrovet kan byggas en i princip hur stor överbyggnad som helst. Skola och sjukvård tenderar att komma tidigt. I Sverige har emellertid överbyggnaden blivit så hög att fartyget som helhet blivit instabilt. Barlasten har kastats överbord samtidigt som överbyggnaden blivit allt tyngre. Politikerna öser på med positiva rättigheter och glömmer vad som är grunden.

Eller för att tala klarspråk:

När Sveriges regering och riksdag så oförtrutet monterar ned landets försvarsmakt - vårt skydd mot yttre militära hot - finns skäl att ifrågasätta om de har Sveriges bästa för ögonen. De höjda anslag som nu föreslås är en senkommen omvändelse under galgen.

När polis och andra relevanta myndigheter inte längre anser sig kunna skydda människors rätt till sin egendom, och politiker inte tycker att detta är ett problem, finns skäl att fråga sig om polisen finns till för medborgarna. Eller för någon annan.

När regeringen överväger sänkta anslag till rättsväsendet, trots att Domstolsverket begärt mer pengar för att korta handläggningstiderna, visar den att den tydligt prioriterar annat än rättssäkerhet (rättsväsendets totala budget är jämförbar med utgiftsposten "migration och integration").

När generaldirektören för en av landets största tillika sämst fungerande myndigheter hävdar att Sverige inte kan ha en riktad arbetskraftsinvandring så länge det råder krig i världen, även om landet skulle tjäna på detta, betyder det att förhållanden i omvärlden ges högre prioritet än i Sverige.

För mig finns det bara två möjliga förklaringar till denna utveckling. Den ena är att politikerna, trots att så många kunniga och intelligenta människor kommit med sakliga invändningar på alla möjliga områden, inte begriper konsekvenserna av sin politik. Det skulle innebära att de är korkade.

Den andra förklaringen är att de förstår mycket väl vilka konsekvenerna är. Det skulle innebära att de vill det här, och att de ser det som önskvärt att äganderätten urholkas, att Sverige som land inte kan försvara sig mot yttre angrepp och att andra människors intressen går före svenska folkets.

Jag kan tänka mig att vissa faller i kategori 1, andra i kategori 2. Miljöpartiet tillhör tvivelsutan den kategori som vill se denna utveckling. Socialdemokraterna har inga idéer för hur den ska kunna brytas. Och Moderaterna skäller nu högt i opposition men saknar trovärdighet eftersom de själva under åtta års tid i högsta grad bidragit till den situation vi har i dag.

Nästa gång en politiker säger att den vill "ta ansvar för Sverige", finns goda skäl att rygga tillbaka. Och utgå från att det förmodligen är det sista politikern vill.

Tidigare bloggat:
Ett samhälle ingen respekterar
Ett haveri

17 kommentarer:

Anonym sa...

http://www.etc.se/inrikes/20-miljarder-till-jarnvagen-saknas-efter-felrakning

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/mera-pengar-till-underhall-av-jarnvagen-racker-inte_4465579.svd

Från SvD-artikeln:

"Trafikverket har beräknat att det tar sju-åtta år att ta igen allt det underhållsarbete som borde ha gjorts tidigare. Det handlar om försyndelser från en rad år där regeringar av olika färg passat på att spara på underhållet av järnvägen för att få pengar över till annat. Den typen av besparingar brukar gå bra ett enstaka år men får förödande konsekvenser om de fortsätter år efter år och där är vi nu."

Jag skulle tillägga underhållet av Sveriges järnvägar till ett av de områden som den nuvarande samt den dåvarande regeringen inte prioriterar/prioriterat. Vi står och väntar på stoppsignal, trafiksignal, ledning som gått sönder etc. Blir det lite snö så stannar tågen. Då talar jag runt Stockholmsområdet. Trafikverket har inte prioriterats under alliansens eller den nuvarande regeringens ledning. Det behövs mer pengar och bättre organisation för att få rullning på tågen igen!

/ Magne

Anonym sa...

Min förklaring till att Sverige ständigt prioriterar den Andre, dvs. det som inte är svenskt, nationellt etc., utan i stället prioriterar det som kan tänkas ingå i en inkluderande globalism, är för att Sverige inte varit i krig i en modern kontext, inte haft en imperialistisk övermakt som vi direkt lytt under, samt haft ett väldigt stort välstånd sedan efterkrigstiden.

Folket har helt sonika efter detta trott att Sverige är ett evigt välståndssamhälle. Ingenting kan rubba på Sverige som suverän humanistisk stormakt. Generellt tror politikerna själva på detta. Somliga förstår förstås bättre och känner oro inför hur framtiden ska finansieras, men de flesta förblir nickedockor för att få behålla sin dagliga lön, detsamma gäller för journalister, fast där är merparten vänsterflummare som tagit sin examen i postkolonialism och genusstudier.

/ Magne

Anonym sa...

Naturligvis VILL politikerna det här.Precis som journalisterna som lydigt springer bredvid i sitt korta koppel.
Sverige har varit lyckligt förskonat från all sort ofärd och det har gett oss en oförmåga att vara rädda om det vi har.
Ett slags medelklassens bortskämdhet som gör att vi inbillar oss att Sverige,för att det är Sverige,kommer att klara sig från det andra drabbas av.Vi saknar helt enkelt en förmågan att föreställa oss konsekvenserna.
Nu är vi bara i början av början.
Och SD ligger uppskattningsvis på 20%.
Det kommer mera...

Amnexis sa...

Det finns en föreställning om att Sverige är för stabilt för att gå sönder. Den är uttryck för storhetsvansinne:

http://www.barometern.se/ledare/for-storartat-for-att-misslyckas/

Anonym sa...

Jag ställer mig frågan: hur mycket kan politikerna styra. Ett samhälle grundas på dess befolkning. Hur mycket kan man säga att det är politikernas ansvar? Är det inte svenskarna som i första hand borde få stå till svars för sin naiva och infantila inställning till migrationsfrågor, prioriteringar etc. Det har i flera decennier varit känt att Sverige fokuserat sina resurser på annat håll. Har vi i ärlighetens namn rätt att kasta paj på våra politiker som faktiskt representerat en folkvilja som velat ha detta? Folket har kanske inte varit medvetna om detta, omedvetet har de ropat att Sverige är "så rikt", "solidariskt", "humanitärt", "välfärdsstat med hög skatt" etc. Självklart ska vi sätta press på våra politiker. Vi ska samtidigt vara ödmjuka om att svenskar varit oerhört naiva och blåögda i sitt förhållande till berörda frågor.

SDs inflytande i svensk politik är mindre än vad man vill tro. Det inflytande de fått är pga. 2011 sprack hela bubblan då migranterna fick sina bostäder. Bostadsbristen var med andra ord här. Miljonprogrammets lägenheter var slut.

Nu tvingas alla tänka över migrationens konsekvenser, dvs. politiker, familjer, individer, journalister, ja hela Sverige har behov av att tänka till kring denna mycket viktiga fråga. Min poäng är att med eller utan SD hade migrationsfrågan diskuterats, det var inte förrän migrationen totalt havererade som svenskar kände att nu var det nog dags att rösta på SD. Men då har ju medierna och politiker fullt upp med att förklara hela karusellen som en vinst, samt offentligt á la Reinfeldt säga att vi kommer få spänningar i framtiden, och att det kommer att kosta mycket pengar framöver för att det nu är oroligt i omvärlden.

Min slutsats är den: det är befolkningens leverne och dagliga liv som präglar samhället. Ett samhälle som inte haft det välståndet sedan efterkrigstiden, haft en imperialistisk stormakt som styr över en, varit i krig i närtid, har helt enkelt glömt bort försvarsmekanismen som finns hos en sunt tänkande människa. På något sätt ser jag det därmed som en naturlag, likt den som föder sig själv utan besvär, finner ingen anledning att fundera över sin tillvaro.

/ Magne

Micke sa...

Det finns en föreställnimg om att Sverige kommer att gå sönder om inte arisk monokultur införs

Det är ett uttryck för nazism.

Anonym sa...

Stackar Micke!
Du har mer än rimliga problem med läsförståelsen.Jag trodde på någon sorts dyslexi ett tag men inser att det är betydligt allvarligare än så.

Anonym sa...

Sverige är kört. Irreparabel skada har redan skett på så många plan och platser. Om det hade funnits en sann konservativ motkraft i både samhällets övre skikt och på gräsrotsnivå kanske det funnits en chans, men ack nej. SD kommer hållas ute så länge dem inte får 51% (dvs aldrig) och hela charaden kommer rulla på eftersom hela samhällskulturen hålls som gisslan av nyvänsterns alla småpåvar och ovetande nyttiga idioter. Game over.

Anonym sa...

Micke-trollet tjatar vidare om sin nazism i alla sammanhang.Precis som sin läromästare Arnstad ser han bara spikar eftersom han tror sig hålla i en hammare.
Men någon snickare blir varken Micke-trollet, eller historikern Arnstad,någonsin.

Mona sa...

Micke-Den föreställningeng har inte jag alls och jag tror det egentligen är få som tycker så.Däremot kan man vara bekymrad över den okontrollerade invandringen och allt som det för med sig.

Anonym sa...

Här kan du bo bakom murar och spärrar om du har råd i Löfvens,Kaplans och Reinfeldts nya Sverige.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/article20618163.ab

Anonym sa...

Ordet "ansvar" förpassade jag till den växande högen av överutnyttjade ord som fått en annan betydelse, i och med Reinfeldt + MP = SANT

Anonym sa...

Nyspråket,politikersvenskan,som skapas av reklamare och andra pr-nissar breder ut sig.
Media upprepar likt papegojor mantran som:
-vi ska vara tydliga med
-ensamkommande flyktingbarn
-EU-migranter
-vi ska inte ställa oss mot dom

Fotsoldaterna som vi ser prov på här bland kommentarerna blir flitiga användare...

Micke sa...

.Däremot kan man vara bekymrad över den okontrollerade invandringen och allt som det för med sig.

----------------------
Den är omfattande. Inte okontrollerad.
Dom nazipolitruker som sagt till dig att den är okontrollerad ljuger.

Amnexis sa...

Så Micke menar att Mig.verket gör noggranna bakgrundskontroller av ALLA som kommer till Sverige utan vare sig id eller pass? Ingen stress för handläggarna, de kan i lugn och ro gå igenom alla ärenden?

Då är det alltså medveten import av IS-sympatisörer, då mig.verkets personal nu slår larm om allt otryggare stämning för "de otrogna" ute på förläggningarna..?

https://meritwager.wordpress.com/2015/04/09/deras-malsattning-ar-att-etablera-ett-kalifat-i-sverige-dar-bara-sharialagar-skall-galla/

Anonym sa...

Kostnaderna för Micke och hans gelikars politik börjar slå igenom!
Det går bra nu för Sverige!

"Nya vårdlarmet: Har aldrig varit så här illa"
http://www.expressen.se/kvallsposten/nya-vardlarmet-har-aldrig-varit-sa-har-illa/

Mona sa...

Nej du Micke det är ingen som sagt till mig hur det är,jag har under mycket lång tid följt utvecklingen bäde från höger och vänster och skalan däremellan och bildar mig egna uppfattningar om sakernas tillstånd.